Hemlöshet


Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?
Hanne Kiil, Elise Seip Tønnessen

Mobile characters, mobile texts: homelessness and intertextuality in contemporary texts for young people
Mavis Reimer


Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? / Nordic Research Conference

Nordisk barnelitteratur ̶ et nytt kunstforskningsspørsmål?
Kristin Ørjasæter, Nina Christensen, Åsa Warnqvist

‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people
Mavis Reimer

Keywords for Children’s Literature: mapping the critical moment
Philip Nel, Lissa Paul


Övriga artiklar/Other Articles

Primater emellan. En läsning av Henry Drummonds berättelse ’’Apan som ingen kunde döda’’
Amelie Björck


Recensioner/Book Reviews

Beckett, Sandra L.: Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages.
Mia Österlund

Till en evakuerad igelkott. Celebrating a Displaced Hedgehog. Festskrift till Maria Nikolajeva.
Björn Sundmark

Bengtsson, Lars: Bildbibliografi. Astrid Lindgrens skrifter 1921-2010.
Helene Ehriander

The Nation in Children’s Literature: Nations of Childhood.
Pia Ahlbäck

Kärrholm, Sara & Tenngart, Paul (red.), Barnlitteraturens värden och värderingar.
Lena Kåreland

Carroll, Jane Suzanne: Landscape in Children’s Literature.
Björn Sundmark

Christensen, Nina: Videbegær. Oplysning, børnelitteratur, dannelse.
Tilda Maria Forselius

Salisbury, Martin & Styles, Morag: Children’s Picturebooks: The Art of Visual Storytelling.
Maria Lassén-Seger

Paulin, Lotta: Den didaktiska fiktionen. Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400-1750
Thomas Småberg

Rountree, Wendy: The Boys Club: Male Protagonists in Contemporary African American Young Adult Literature.
Magnus Öhrn

Emergent Literacy: Children’s Books from 0 to 3
A. Robin Hoffman

Pugh, Tison: Innocence, Heterosexuality, and the Queerness of Children’s Literature.
Mia Österlund

Publicerad: 2013-12-01

Köp Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Läs mer om Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning i katalogen
Fler artiklar knutna till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori OM BARN & UNGDOM


Annons:

Senaste nummer:

2020-08-01
Walden 17-18 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

Äldre resuméer