Hemlöshet


Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?
Hanne Kiil, Elise Seip Tønnessen

Mobile characters, mobile texts: homelessness and intertextuality in contemporary texts for young people
Mavis Reimer


Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? / Nordic Research Conference

Nordisk barnelitteratur ̶ et nytt kunstforskningsspørsmål?
Kristin Ørjasæter, Nina Christensen, Åsa Warnqvist

‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people
Mavis Reimer

Keywords for Children’s Literature: mapping the critical moment
Philip Nel, Lissa Paul


Övriga artiklar/Other Articles

Primater emellan. En läsning av Henry Drummonds berättelse ’’Apan som ingen kunde döda’’
Amelie Björck


Recensioner/Book Reviews

Beckett, Sandra L.: Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages.
Mia Österlund

Till en evakuerad igelkott. Celebrating a Displaced Hedgehog. Festskrift till Maria Nikolajeva.
Björn Sundmark

Bengtsson, Lars: Bildbibliografi. Astrid Lindgrens skrifter 1921-2010.
Helene Ehriander

The Nation in Children’s Literature: Nations of Childhood.
Pia Ahlbäck

Kärrholm, Sara & Tenngart, Paul (red.), Barnlitteraturens värden och värderingar.
Lena Kåreland

Carroll, Jane Suzanne: Landscape in Children’s Literature.
Björn Sundmark

Christensen, Nina: Videbegær. Oplysning, børnelitteratur, dannelse.
Tilda Maria Forselius

Salisbury, Martin & Styles, Morag: Children’s Picturebooks: The Art of Visual Storytelling.
Maria Lassén-Seger

Paulin, Lotta: Den didaktiska fiktionen. Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400-1750
Thomas Småberg

Rountree, Wendy: The Boys Club: Male Protagonists in Contemporary African American Young Adult Literature.
Magnus Öhrn

Emergent Literacy: Children’s Books from 0 to 3
A. Robin Hoffman

Pugh, Tison: Innocence, Heterosexuality, and the Queerness of Children’s Literature.
Mia Österlund

Publicerad: 2013-12-01

Köp Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Läs mer om Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning i katalogen
Fler artiklar knutna till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori OM BARN & UNGDOM


Annons:

Senaste nummer:

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-16
Nutida Musik 275 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

Äldre resuméer