Barnboken - volym 37 (2014)

UR INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Introduktion Maria Österlund


Tema: Förgrömmade unge! Det oregerliga barnet

Escaping institutionality: rebellion and gendered space in Eric, or Little by Little and A Little Princess
Soyoun Kim

Goldie Roth unchained: risk and its management in Lian Tanner’s Museum of Thieves
Danielle Wood

Unruly Girls and Unruly Language: Typography and Play in David Almond’s My Name is Mina.
Eve Tandoi

Lekens alternativa geografi. Om Zacharias Topelius bidrag i Eos på 1850-talet
Olle Widhe


Tema: 2014: 100-årsjubileernas år

Alf Prøysens Teskedsgumma i tantforskningsperspektiv
Maria Lassén-Seger

”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”
Hans Kristian Rustad

Alf Prøysens fortellinger om teskjekjerringa som en ”uferdig estetikk”
Anne Skaret

”Gud, nu har jag bara dig” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning
Helena Bodin

“Hell, what a chance to have a go at the classics”: Tove Jansson’s take on Alice’s Adventures in Wonderland, The Hunting of the Snark, and The Hobbit
Olga Holownia

”En hobbit och ett mumintroll skulle kunna mötas i bästa sämja”: Receptionen av Bilbo, en hobbits äventyr (1962)
Björn Sundmark

Teskedsgumman – en publikationshistoria på tre språk
Björn Sundmark


Övriga artiklar

Den orättvisaste orättvisan. Heroism och alternativ maskulinitet i Hans Erik Engqvists ungdomsroman Tredagarskriget
Olle Widhe

Make Yourself At Home! Adolescents in Search of the Queer Spaces of Home
Lydia Kokkola

Re-writing the Script: Representations of Transgender Creativity in Contemporary Young Adult Fiction and Television
Kate Norbury

Irregular Readers. Arthur Conan Doyle’s “six dirty scoundrels”, Boyhood and Literacy in Contemporary Sherlockian Children’s Literature
Erica Hateley


Recensioner

Elina Druker, Eva Billow. Bilderbokskonstnär och författare
Nina Christensen

Alice Curry, Environmental Crisis in Young Adult Fiction. A Poetics of Earth.
Pia Maria Ahlbäck

Kerry Mallan, Secrets, lies and children's fiction
Sanna Lehtonen

Zoe Jaques, Eugene Giddens Lewis Carroll’s Alice in Wonderland and Through the Looking-Glass: A Publishing History
Björn Sundmark

Gerda Helena Lindskog, Norrbarn. Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur
Ulf Boëthius

Andrew O’Malley Children’s Literature, Popular Culture, and Robinson Crusoe
Björn Sundmark

Yvonne Pålsson I Skinnstrumpas spår Svenska barn- och ungdomsböcker om indianer, 1860-2008
Ulf Boëthius

Lisa Sainsbury Ethics in Children’s Literature Unexamined Life
Johan Dahlbeck

Maria Nikolajeva Reading for Learning: Cognitive Approaches to Children’s Literature
Roberta Trites

Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark (red.) Flicktion Perspektiv på flickan i fiktionen
Anna Nordenstam

Karen J. Renner The ’Evil Child’ in Literature, Film and Popular Culture
Per Israelson

Läs hela Barnboken - volym 37


Publicerad: 2014-08-08

Köp Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Läs mer om Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning i katalogen
Fler artiklar knutna till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori OM BARN & UNGDOM


Annons:

Senaste nummer:

2020-08-01
Walden 17-18 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

Äldre resuméer