Inga fel begångnaGöran Fredriksson anser att Christian Nilsson som ingick i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur borde anmält jäv i fråga om bedömningen av nämnda bok men inte gjort så. Nilsson anmälde jäv i fråga om bedömningen av den samma år tilldelade stöd Nietzsche. Kropp, konst, kunskap av Fredrika Spindler. Eftersom de båda böckerna representerar två olika intellektuella skolor där det i fråga om Brolins så uppenbart förekommer kritik gentemot Spindlers enligt Fredriksson postmoderna synsätt skall han naturligtvis inte delta. Att Nilsson inte gillar Brolins bok tar Fredriksson som uppenbart utifrån en recension i BTJs recensionshäfte där han skriver:


Åberg skriver i sitt svar att:
    "/.../ Ledamöterna är skyldiga att anmäla varje enskilt fall där jäv kan föreligga och deltar givetvis inte i beredningen av sådana ärenden. Varje anmälan om jäv protokollförs. Kulturrådet ser emellertid ingen anledning att ifrågasätta att en ledamot deltar i bedömningen av en titel som behandlar samma ämne som en ansökan där ledamoten ifråga anmält jäv."


Brevet som är diariefört upplyser mig Åberg per telefon är egentligen inte inte i första hand tänkt för det "offentliga" utan mer som ett svar till Fredriksson angående artikeln Nietzsche tolkas mjukt – när staten själv får välja på tidskrift.nu. I brevet säger Åberg att Kulturrådet strävan är att uppnå största möjliga transparens i bidragsgivningen genom att "Besluten innehåller motivering avseende den rättsliga grunden samt de bedömningskriterier som ligger till grund för arbetsgruppens samlade värdering och prioritering". Åberg berättar att upp till 1600 ansökningar skall behandlas per år och att beslut kan tas om upp till 100 titlar per tillfälle. Med en sådan arbetsbelastning och hög beslutsfrekvens kan tyckas att ett och annat beslut blir mindre lyckat och därför borde gå att helt enkelt överklaga. Men nej besluten är alltid korrekta, däremot så går det att få sin sak omprövad. Här blir det riktigt snårigt med begreppsbildningen, man kan tycka att en överklagan och en omprövning står för ungefär samma sak. Men det finns ingen högre instans än just arbetsgruppen att erhålla en översyn ifrån så därför får man pröva ärendet mot samma personer igen såvida man inte väntar tills arbetsgruppens personer bytts vilket sker med jämna mellanrum.

Arbetsgruppens beslut för enskilda titlar motiveras emellertid inte. Mot bakgrund av det stora antalet ansökningar skulle den administrativa kostnaden bli för kostsam för en sådan hantering. Det finns stöd för dylik hantering i förvaltningslagen (1986:223). De enda som kan överklaga beslut är Kulturrådet själva när de antar att ett bidrag beviljats på felaktiga uppgifter.


Jäv eller för den delen andra misstag begångna spelar med andra ord ingen som helst roll när väl beslut är fattat. På detta brev adresserar Fredriksson Andreas Åberg / Statens kulturråd:Publicerad: 2012-05-03

Köp Häften för Kritiska Studier
Läs mer om Häften för Kritiska Studier i katalogen
Fler artiklar knutna till Häften för Kritiska Studier
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer