Inga fel begångnaGöran Fredriksson anser att Christian Nilsson som ingick i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur borde anmält jäv i fråga om bedömningen av nämnda bok men inte gjort så. Nilsson anmälde jäv i fråga om bedömningen av den samma år tilldelade stöd Nietzsche. Kropp, konst, kunskap av Fredrika Spindler. Eftersom de båda böckerna representerar två olika intellektuella skolor där det i fråga om Brolins så uppenbart förekommer kritik gentemot Spindlers enligt Fredriksson postmoderna synsätt skall han naturligtvis inte delta. Att Nilsson inte gillar Brolins bok tar Fredriksson som uppenbart utifrån en recension i BTJs recensionshäfte där han skriver:


Åberg skriver i sitt svar att:
    "/.../ Ledamöterna är skyldiga att anmäla varje enskilt fall där jäv kan föreligga och deltar givetvis inte i beredningen av sådana ärenden. Varje anmälan om jäv protokollförs. Kulturrådet ser emellertid ingen anledning att ifrågasätta att en ledamot deltar i bedömningen av en titel som behandlar samma ämne som en ansökan där ledamoten ifråga anmält jäv."


Brevet som är diariefört upplyser mig Åberg per telefon är egentligen inte inte i första hand tänkt för det "offentliga" utan mer som ett svar till Fredriksson angående artikeln Nietzsche tolkas mjukt – när staten själv får välja på tidskrift.nu. I brevet säger Åberg att Kulturrådet strävan är att uppnå största möjliga transparens i bidragsgivningen genom att "Besluten innehåller motivering avseende den rättsliga grunden samt de bedömningskriterier som ligger till grund för arbetsgruppens samlade värdering och prioritering". Åberg berättar att upp till 1600 ansökningar skall behandlas per år och att beslut kan tas om upp till 100 titlar per tillfälle. Med en sådan arbetsbelastning och hög beslutsfrekvens kan tyckas att ett och annat beslut blir mindre lyckat och därför borde gå att helt enkelt överklaga. Men nej besluten är alltid korrekta, däremot så går det att få sin sak omprövad. Här blir det riktigt snårigt med begreppsbildningen, man kan tycka att en överklagan och en omprövning står för ungefär samma sak. Men det finns ingen högre instans än just arbetsgruppen att erhålla en översyn ifrån så därför får man pröva ärendet mot samma personer igen såvida man inte väntar tills arbetsgruppens personer bytts vilket sker med jämna mellanrum.

Arbetsgruppens beslut för enskilda titlar motiveras emellertid inte. Mot bakgrund av det stora antalet ansökningar skulle den administrativa kostnaden bli för kostsam för en sådan hantering. Det finns stöd för dylik hantering i förvaltningslagen (1986:223). De enda som kan överklaga beslut är Kulturrådet själva när de antar att ett bidrag beviljats på felaktiga uppgifter.


Jäv eller för den delen andra misstag begångna spelar med andra ord ingen som helst roll när väl beslut är fattat. På detta brev adresserar Fredriksson Andreas Åberg / Statens kulturråd:Publicerad: 2012-05-03

Köp Häften för Kritiska Studier
Läs mer om Häften för Kritiska Studier i katalogen
Fler artiklar knutna till Häften för Kritiska Studier
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer