Produktionsstöd 2020

Fem ganska nystartade kulturtidskrifter får i årets fördelning produktionstöd. Några som hade produktionsstöd 2019 erhåller inget. Drabbrikan, Essä, Kontext, Pralin Magasin och Yidishland är nytillkomna. Sammanlagt fördelas 23,1 miljoner kronor på 84 tidskrifter. Vad dessa 84 sökte framgår inte

Två av de fem nya kulturtidskrifterna fokuserar på nationella minoriteter. Drabbrikan, som betyder tidning på svensk romani, är en nättidskrift som lyfter fram romsk historia och språk. Yidishland är en svensk litteraturtidskrift som publicerar skönlitteratur på jiddisch.

Essä har kommit ut med fyra nummer sedan förra året. Redan första året blev den nominerad till årets kulturtidskrift. Varje nummer utgår från en källtext som kommenteras i essäform.

Kontext är en bred nättidskrift med fokus på kulturdebatt, politik och samhällsanalys. Pralin Magasin en nystartad litteraturtidskrift. Även den publicerad digitalt på nätet. Sammanlagt är 14 av de 84 tidskrifterna som får stöd nätbaserade.

Förra året fördelades 22,7 miljoner kronor och i år 23,1 miljoner. Trycket på bidraget är stort men inte lika stort som tidigare. 106 tidskrifter sökte i år sammanlagt 41 miljoner kronor. 2019 var det 113 sökande som äskade 43 miljoner kr.

– Kulturtidskrifterna fyller fortsatt en viktig roll inom sina områden och för kultur- och samhällsdebatten i Sverige. De har stor betydelse som samlande noder inom respektive konstområde och även ur ett regionalt perspektiv. Tidskrifterna ger utrymme för kritisk analys och är i många fall en plats där nya röster får utrymme, säger Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet i ett pressmeddelande.


Referensgruppen för året:

Carl Henrik Fredriksson, frilansskribent, översättare, Wien, Österrike (Ordförande)

Mats Almegård, kulturjournalist, Stockholm

Anders Lundgren, bibliotekarie och frilansskribent, Älta

Fredrik Nejman, journalist och författare, Stockholm

Ulrika Stahre, konstkritiker, Stockholm

Evelina Stenbeck, forskare, Lund

Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist, Uppsala

Går det att utläsa några tendenser gällande hur mycket respektive tidskrift erhåller utifrån årets fördelning? Nja är väl svaret, så många faktorer referensgruppen dels ska beakta och sedan så många faktorer som respektive tidskrift ställs inför set i.
I ett segment för de tidskrifter som 2019 hade produktionsstöd 50 tusen och upp till 300 tusen har tre fått sänkt bidrag och 17 stycken har fått ett påslag och detta avtotalt 52 publikationer. Fyra av dessa är webbtidskrifter och bör kanske stratifieras på ett annat sätt eftersom de inte kostar att tryckas och heller inte kostar särdeles mycket att distribuera. Nytillkomna tidskrifter för stöd är här inte inberäknade. Relativt sett är segmentet som hade ett stöd upp till 300 tusen i antal ekonomiskt gentemot gruppen ett tidigare stöd på 400 tusen och uppåt mycket färre och med ett betydande mindre ekonomiskt tillskott. 400 tusen och uppåt fick 9 av 18 ett tillskott. Det vill säga hälften. 425 tusen var påslaget för dessa tidigare 400 tusen och uppåt medans påslaget för gruppen upp till 300 tusen var 430 tusen och då var påslaget för fyra webbtidskrifter 175 tusen. Dessutom fanns minustecken för tre stycken tryckta på 75 tusen.


Referensgruppen detta år

Carl Henrik Fredriksson, frilansskribent, översättare, Wien, Österrike (Ordförande)

Mats Almegård, kulturjournalist, Stockholm

Anders Lundgren, bibliotekarie och frilansskribent, Älta

Fredrik Nejman, journalist och författare, Stockholm

Ulrika Stahre, konstkritiker, Stockholm

Evelina Stenbeck, forskare, Lund

Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist, Uppsala


Fördelning produktionsstöd tryckta tidskrifter 2020

Glänta, 750 000 (+25 000)
Ord & Bild, 750 000 (+75 000)

Paletten, 725 000 (+50 000)

Karavan, 700 000 (+/-0)
10TAL, 700 000 (+25 000)

Bang, 675 000 (+/-0)

Provins, 650 000 (+75 000)

Fronesis, 625 000 (+50 000)
OEI, 625 000 (+/-0)

Expo, 600 000 (+25 000)
Lira, 600 000 (+25 000)

Lyrikvännen, 575 000 (+/-0)

Nutida Musik, 550 000 (+50 000)

Teatertidningen, 525 000 (+/-0)

Divan, 500 000 (+/-0)

Arche, 450 000 (+/-0)

FLM, 425 000 (+/-0)
Opsis Barnkultur, 425 000 (+50 000)

Danstidningen, 400 000 (+/-0)

Aiolos, 375 000 (+50 000)
Galago, 375 000 (+50 000)

Bild & Bubbla, 350 000 (+/-0)
Konstperspektiv, 350 000 (+/0)
Kritiker, 350 000 (+/-0)

Balder, 300 000 (+/-0)
Historiskan, 300 000 (+25 000)
OPERA, 300 000 (+/-0)
OrkesterJournalen, 300 000 (+/-0)

Cora, 275 000 (-25 000)
Judisk Krönika, 275 000 (+/-0)
Ponton, 275 000 (+/-0)
Subaltern, 275 000 (+/-0)
Mana, 275 000 (+/-0)

Hjärnstorm, 250 000 (+/-0)
Med andra ord, 250 000 (+25 000)

Biblis, 225 000 (+50 000)
Filmrutan, 225 000 (+5 000)
Socialpolitik, 225 000 (+25 000)
Tidig Musik, 225 000 (+/-0)

Essä 200 000 (Ny)
Ordfront magasin, 200 000 (-25 000)
Scoop, 200 000 (+20 000)

Tidningen Brand, 175 000 (nygamal hade 150 000 2018, sökte ej 2019)
C´est Bon Anthology, 175 000 (+50 000)
Medusa, 175 000 (+/-0)
Populär Poesi, 175 000 (+/-0)

Det Grymma Svärdet, 150 000 (+/-0)
FokusKina, 150 000 (+/-0)
Klass, 150 000, (+/-0)
Konstnären, 150 000 (+/-0)
Parnass, 150 000 (+/-0)
Sans, 150 000 (+/-0)
Walden, 150 000 (+/-0)
Verk, 150 000 (+/-0)

Respons, 125 000 (+25 000)
Signum, 125 000 (+/-0)

Kontext, 100 000 (Ny)
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 100 000 (+/-0)
Meänmaa, 100 000 (+/-0)
Pralin Magasin, 100 000 (Ny)
Tecknaren, 100 000 (+/-0)

Tummuz, 80 000 (+10 000)
Tydningen, 80 000 (+30 000)

Carruurteenna, 75 000 (-25 0000)
Jefferson, 75 000 (+/-0)
Nuorat, 75 000 (+5000)
OPUS, 75 000 (+/-0)
Samefolket, 75 000 (+ 5000)
Yidishland 75000 (Ny)

Dabbrikan 50 000 (Ny)
Anushilon Magazine, 50 000 (+/-0)
Fjärde Världen, 50 000 (+/-0)


Fördelning nättidskrifter som fått produktionsstöd 2018

Kunstkritikk, 375 000 (+/-0)

Dixikon, 325 000 (+/-0)

Dissidentbloggen, 250 000 (+50 000)

Utställningskritik, 225 000 (+/-0)

Point of View, 175 000 (+25 000)

Örnen och Kråkan, 150 000 (+50 000)

Konsten.net, 125 000 (+/-0)

METavisi, 100 000 (+50 000)
Omkonst, 100 000 (+/-0)
Opulens, 100 000 (+/-0)

Kulturen, 75 000 (+/-0)
Sydasien, 75 000 (+/-0)
Här nio tidskrifter som hade stöd 2019 och som av någon anledning inte har stöd 2020.
Angivna bidrag gällde för 2019
Effekt, 400 000 (+/-0)
Re:Public, 400 000 (+/-0)
Artikel 14, 175 000 (+5 000)
É Romani Glinda, 175 000 (-50 000)
Arkitekturtidskriften KRITIK, 150 000 (+/-0)
Kris och kritik, 100 000 (+/-0)

Läs om:
Produktionsstöd 2019
Produktionsstöd 2018
Produktionsstöd 2017
Produktionsstöd 2016


Vinjettbild: Bo Pettersson

Publicerad: 2019-12-30
Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer