Kulturrådets fördelning av produktionsstöd 2016

De senaste årens trend att allt färre tidskrifter får produktionsstöd har i år brutits. 93 tidskrifter beviljas stöd mot förra årets 80. Det inkom 126 ansökningar mot 114 föregående ansökningsperiod. 29 ansökningar kom från tidskrifter som inte sökte vid föregående tillfälle. Referensgruppen föreslog att 20 tidskrifter som inte hade stöd föregående period skall få det 2016. Sammantaget sökte tidskrifterna 46 miljoner och 20 miljoner fördelades.

Ämnesområden tidskrifterna spänner över är vitt, arkeologi och historia, arkitektur, bibliotek och museer, barn och ungdom, film och foto, filosofi, genusfrågor, internationella frågor, konst och konsthantverk, litteratur och språk, miljö och natur, musik, religion, psykologi, samhälle och debatt, tecknade serier, teater och dans.

Läs Höjt stöd till kulturtidskrifterna, Kulturrådet.

Referensgruppen som berett ärendet bestod av:
Henrik Berggren, författare och journalist, Stockholm
Madeleine Bergmark, bibliotekarie, Göteborg
Linda Fagerström, konstkritiker och forskare, Lund (ordforande)
Rasmus Fleischer, forfattare och historiker, Stockholm
Magnus Halldin, skribent, kritiker och handläggare Svenska akademien, Stockholm
Dan Jönsson, skribent och kritiker, Eslöv
Malin Palmqvist, journalist, Frösön


Fördelning av produktionsstöd 2016

Glänta, 700 000 (-25 000))

Karavan, 675 000 (-25 000)

Bang, 650 000 (-25 000)

Paletten, 625 000 (-25 000)

Ord & Bild, 575 000 (-25 000)
10TAL, 575 000 (+/-0)

Teatertidningen, 525 000 (+/-0)

Fronesis, 500 000 (+/-0)
Lira Musikmagasin, 500 000 (+/-0)
Provins, 500 000 (+50 000)

Lyrikvännen, 475 000 (+/-0)
Expo – demokratisk tidskrift, 475 000 (+/-0)

FLM, 450 000 (+/-0)
Nutida Musik, 450 000 (+25 000)
OEI, 450 000 (+25 000)

Divan, 425 000 (+/-0)

Arche, 350 000 (+/-0)
Danstidningen, 350 000 (+/-0)
Klimatmagasinet Effekt, 350 000 (+/-0)
Konstperspektiv, 350 000 (+/-0)

Arena, 325 000 (+ 25.000)
Bild & Bubbla, 325 000 (+/-0)
Opsis Barnkultur, 325 000 (+/-0)
Re:public Service, 325 000 (+/-0)
Tidskriften Opera, 325 000 (+/-0)

Kritiker, 275 000 (+ 25 000)
Mana, 275 000 (+/-0)
OrkesterJournalen, 275 000 (+/-0)

Balder, 250 000 (+/-0)
Galago, 250 000 (+ 25 000)
Ponton, 250 000 (+/-0)

É Romani Glinda, 225 000 (+ 25 000)
Hjärnstorm, 225 000 (+/-0)
Judisk Krönika, 225 000 (+/-0)
Socialpolitik, 225 000 (+/-0)
Subaltern, 225 000 (+ 25 000)

Aiolos 200 000 (nygammal hade 150 000 2014)
Filmrutan, 200 000 (+/-0)
Kulturtidskriften Cora, 200 000 (+/-0)
Ordfront magasin, 200 000 (+25 000)
Scoop, 200 000 (+/-0)

Pockettidningen R 175 000 (Nygammal hade 175 000 2014)

Artikel 14, 150 000 (+/-0)
Biblis, 150 000 (+/-0)
Populär Arkeologi, 150 000 (+/-0)
Tidig Musik, 150 000 (+/-0)

Det Grymma Svärdet, 125 000 (+25 000)
Konstnären, 125 000 (+25 000)
Medusa, 125 000 (+25 000)
Nuorat, 125 000 (Nygammal hade 125 000 2014)
Signum, 125 000 (+/-0)

Fjärde Världen, 100 000 (+/-0)
Författaren 100 000 (Ny)
Grafiknytt 100 000 (Nygammal hade 25 000 2014)
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 100 000 (+/-0)
Parnass, 100 000 (+ 25 000)
Populär Poesi, 100 000 (+/-0)
Sonic 100 000 (Nygammal hade 50 000 2013)
Utopi Magasin, 100 000 (+/-0)

Avaye Zan, 85 000 (+ 10 000)

Arkitekturtidskriften KRITIK, 75 000 (+/-0)
Brand, 75 000 (+/-0)
Byggnadskultur 75 000 (Ny)
Jefferson, 75 000 (+/-0)
Kinarapport, 75 000 (+/-0)
Kurage, 75 000 (+/-0)
METavisi, 75 000 (+/-0)
Opus 75 000 (Ny)

Tummuz, 70 000 (+ 20 000)

Anushilon 50 000 (nygammal hade 25 000 2014)
Kris och kritik 50 000 (Ny)
Kultwatch 50 000 (Ny)
Meänmaa 50 000 (Nygammal hade 50 000 2014)
Samefolket 50 000 (Nygammal hade 100 000 2013)
Sans, 50 000 (Nygammal hade 50 000 2014)
Suecia Polonia, 50 000 (+/-0)
Tidskriften Svenskt konsthantverk, 50 000 (+/-0)
Västsahara, 50 000 (+25 000)

Staden 30 000 (Ny)

Alif 25 000 (Nygammal hade 25 000 2014)
Alsada, 25 000 (Nygammal hade 25 000 2014)
BIS, 25 000 (+/-0)
Darvag 25 000 (Nygammal hade 50 000 2010)
2010)


Nättidskrifter som fått produktionsstöd

Kunstkritikk, 300 000 (+/-0)
Dixikon, 250 000 (+ 25 000)

Utställningsestetiskt Forum, 175 000 (+ 25 000)

Omkonst, 100 000 (+/-0)

Latinamerika.nu, 75 000 (+/-0)
Tidningen Kulturen, 75 000 (+/-0)
100% Culture, 75 000 (+25 000)

Alba 50 000 (ny men haft 75 000 2013)
Konsten.net, 50 000 (+/-0)
Walden 50 000 (Ny)

Hujådå 40 000 (Nygammal hade 25 000 2014)

Beslutet för två tidskrifter har bordlagts
Nummer.se
Sydasien nättidskrift


20 nya tidskrifter har fått stöd och 14 av dessa har tidigare haft bidrag
Aiolos, Alba, Alif, Alsada, Anushilon, Byggnadskultur, Darvag, Författaren, Hujådå, Kris och kritik, Kultwatch, Meänmaa, Nuorat, Opus, Pockettidningen R, Sans, Sonic, Staden, Tummuz och Walden.

16 tidskrifter får höjt bidrag
100%Culture, Arena, Det grymma svärdet, Dixikon, E Romani Glinda, Galago, Konstnären, Kritiker, Medusa, Nutida musik, OEI, Ordfront, Parnass, Provins, Subaltern och Utställningsestetiskt Forum.

... och här de som hade stöd 2015 men som inte sökt
Dissidentbloggen, Ej sökt
Ett lysande namn, Ej sökt
Swing, 75 000 Ej sökt

Tidskrifter som hade stöd 2015 och sökt men som fått avslag
Soundofmusic
C´est Bon Anthology
eProvins

Läs här om produktionsstödet 2015.Publicerad: 2015-12-16
Annons:

Senaste nummer:

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020
ponton 1 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

Äldre resuméer