Produktionsstödet 2015

Så kom då Kulturrådets beslut hur produktionsstödet fördelats mellan tidskrifterna. Något senare än vanligt men många tidskrifter har säkert förståelse efter den turbulens som hotade stödets omfattning när Alliansen hade för avsikt att skära bort tre fjärdedelar. När det gäller antalet beviljade stöd är en generell tendens att det minskar drastiskt och likaså när det gäller antalet som söker. Ändå är hela 25 sökande nytillkomna sett till föregående år. En anmärkningsvärd hög siffra då endast 114 ansökningar kom in. Det finns för denna period 9 nya publikationer som beviljats stöd. Fem av dessa gör comeback och fyra är helt nya.

Förra året sökte 141 tidskrifter stöd, året dessförinnan 134 och i år endast 114. 2008 var det 147 som sökte stöd, 2007 165 och 2006 196. Intresset har svalnat eller är behovet inte lika stort?
Förra året reducerades antalet med stöd från året dessförinnan med nio, från 100 till 91. Den ganska så dramatiska trenden accelererar, det här året är det endast 80 till antalet som får stöd. Det går naturligtvis att spekulera kring detta, men det kan röra sig om en svag infrastruktur för kulturtidskriften vilket ger avtryck på olika plan. Jan Kärrö, handläggare för tidskriftsstödet på Kulturrådet säger:
– Det är helt riktigt en markant skillnad i antalet sökande i år mot förra året och jag kan inte ge något enkel förklaring till det. Det är ju inga stora skillnader mot föregående år i vilka krav vi ställer på sökande, när stödet utlyses etc. Vi har diskuterat detta både på kansliet och i referensgruppen men jag kan som sagt inte ge något direkt svar. För oss är det viktigt att alla som uppfyller kraven och har rätt att söka stödet åtminstone känner till möjligheten, även om de skulle välja att inte söka. Därför är det så klart också något som vi diskuterar när vi ser att antalet sökande minskar från ett år till ett annat.

I beslutet sägs "Kulturrådet ställer sig bakom referensgruppens prioriteringar, bedömningar och förslag, vilket innebär att sammantaget 80 kulturtidskrifter beviljas stöd" Utifrån ovan sagda är känslan den att det är referensgruppens vilja som gäller. Jan Kärrö säger att "referensgruppen ska förhålla sig till de ramar som finns för bidragsgivningen, som utlysningen, förordning etc. men gör så klart inom de ramarna prioriteringar som de diskuterar med oss på kansliet".

Referensgruppen föreslog att 10 tidskrifter skulle få ett sänkt stöd och avslag för 4 tidskrifter som erhöll stöd förra året, det utifrån prioriteringar och i jämförelse med andra tidskrifter inom närliggande ämnesområden. Referensgruppen har särskilt beaktat bristande jämställdhet på redaktioner och i tidskrifternas innehåll, avsaknaden av utveckling och förnyelse och tittat pa ekonomiska behov och stödets andel av beräknade intäkter.
I beslutet meddelas att referensgruppen "i vissa fall valt att inte prioritera kulturtidskrifter där stödet utgör en mycket liten del av den totala budgeten". Visst blir jag nyfiken på vilka det är frågan om men svar gives ges inte i beslutet. Antas kan att det är tidskrifter som ekonomiskt fungerar tämligen väl.

Tidskrifter som fått ett ökat stöd för 2015 är Bang, Paletten, Fronesis, Lira, Expo, FLM, Provins, Nutida musik, OEI, Klimatmagasinet Effekt, Re:Public, Mana, Balder, Cora, Signum, Det grymma svärdet, Medusa, Popular Poesi, Västsahara, Ett lysande namn och Kunstkritikk.
Hela 18 st som fick stöd 2014 saknar stöd för 2015. En del kan lagt ner, men det stora flertalet har inte sökt. Kanske har de missat ansökningsfönstret, den period under vilket det är möjligt att söka. Bruka röra sig om en månad, gäller att vara på och det är inte alla gånger så lätt om det är frågan om helt ideellt arbete. Har man sedan fått ett bidrag men inte fått det sökta beloppet skall tidskriften lämna in en reviderad budget. Kan det vara något annat än alla, finns det några som får det de söker? Tidskrifter som fått bidrag men inte det sökta beloppet skall lämna in en reviderad budget. Lite överraskande svarar Jan Kärrö att "vid en snabb genomräkning är det 12 tidskrifter som får hela det belopp som de söker. Övriga kommer att lämna en reviderad budget".

Omfattande krav på de som söker
Det står i beslutet "hög kvalitet och bidra till en kulturellt värdefull mångfald i utbudet av tidskrifter vad gäller åsikter och behandlade ämnen". Och det är mycket tidskrifterna och för den delen också referensgruppen har att förhålla sig till.
Enligt beslutet tittade referensgruppen speciellt på potentialen för utveckling och förnyelse hos enskilda kulturtidskrifter, mångfalden av röster, tidskrifternas spridning och tillgänglighet samt det internationella perspektivet. Det finns också mängder av annat referensgruppen har att förhålla sig till i bedömningen som:
Fömyelse
Angeläget och initierat innehåll
Tillförlitlighet i sak
Aktualitet
Förmåga till analys och fördjupning
Tilltal
Källkritik
Relation till dagskritik och övrig massmedia
Och lägg därtill ett kanske rätt uttryck

Det är inte lite referensgruppen har att hålla reda på och ta ställning till.
– Alla i referensgruppen studerar alla tidskrifterna om det inte är en jävsituation. Men varje tidskrift har två huvudläsare i gruppen som gör en mer ingående studie av tidskriften, säger Jan Kärrö.

Referensgruppen bestod förra året av Håkan Forsell, Henrik Berggren, Torbjörn Elensky, Linda Fagerström, Arne Johnsson, Lawen Mohtadi och Malin Palmqvist och i år:
Henrik Berggren, författare och journalist, Stockholm
Linda Fagerström, konstkritiker och forskare, Lund (ordforande)
Rasmus Fleischer, författare och historiker, Stockholm
Lena Grönlund, bibliotekarie, Stockholm
Magnus Halldin, skribent, kritiker och handläggare Svenska akademien, Stockholm
Lawen Mohtadi, författare och journalist, Stockholm
Malin Palmqvist, journalist, Frösön
Fem av dessa bor i Stockholm och proportionerna Stockholm-övriga landet är desamma som föregående år. Man kan undra om intresset för den här typen mediakultur inte lika stark ute i landet? Hur dessa konnässörer tillsätts framgår inte i handlingarna, är det frågan om apostolisk succession, men man kan misstänka att de gillar tidskrifter. Hela sexton tidskrifter var inblandade i en jävssituation där referenten inte deltagit i behandlingen på grund av att denne inte har en oberoende relation till publikationen.


Fördelning av produktionsstöd 2015

Tryckta, 66 stycken i år (74 2014) (83 2013)

Glänta, 725 000 (+/-0))

Karavan, 700 000 (+/-0)

Bang, 675 000 (+50 000)

Paletten, 650 000 (+25 000)

Ord & Bild, 600 000 (+/-0)

10TAL, 575 000 (+/-0)

Teatertidningen, 525 000 (+/-0)

Fronesis, 500 000 (+50 000)
Lira Musikmagasin, 500 000 (+25 000)

Lyrikvännen, 475 000 (+/-0)
Expo – demokratisk tidskrift, 475 000 (+25 000)

Provins, 450 000 (+50 000)
FLM, 450 000 (+50 000)

Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 425 000 (+/-0)
Nutida Musik, 425 000 (+25 000)
OEI, 425 000 (+25 000)

Arche, 350 000 (+/-0)
Danstidningen, 350 000 (+/-0)
Klimatmagasinet Effekt, 350 000 (+50 000)
Konstperspektiv, 350 000 (-50 000)

Bild & Bubbla, 325 000 (-25 000)
Opsis Barnkultur, 325 000 (+/-0)
Re:public Service, 325 000 (+75 000)
Tidskriften Opera, 325 000 (+/-0)

Magasinet Arena, 300 000 (+/-0)

Mana, 275 000 (+50 000)
OrkesterJournalen, 275 000 (-50 000)

Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, 250 000 (+/-0)
Balder, 250 000 (+25 000)
Ponton, 250 000 (+/-0)

Galago, 225 000 (+/-0)
Hjärnstorm, 225 000 (-50 000)
Judisk Krönika, 225 000 (+/-0)
Socialpolitik, 225 000 (+/-0)

É Romani Glinda, 200 000 (+/-0)
Filmrutan, 200 000 (+/-0)
Kulturtidskriften Cora, 200 000 (+50 000)
Scoop, 200 000 (+/-0)
Subaltern, 200 000 (+/-0)

Ordfront magasin, 175 000 (+/-0)

Artikel 14, 150 000 (+/-0)
Biblis – Kvartalstidskrift för bokvänner, 150 000 (+/-0)
Populär Arkeologi, 150 000 (+/-0)
Tidig Musik, 150 000 (+/-0)

C´est Bon Anthology, 125 000 (+/-0)
Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle, 125 000 (+50 000)

Fjärde Världen, 100 000 (Nygammal +25 000 sedan 2013)
Det Grymma Svärdet, 100 000 (+50 000)
Konstnären, 100 000 (ny)
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 100 000 (+25 000)
Medusa, 100 000 (+50 000)
Populär Poesi, 100 000 (+50 000)

Arkitekturtidskriften KRITIK, 75 000 (+/-0)
Avaye Zan, 75 000 (+/-0)
Brand, 75 000 (nygammal)
Jefferson, 75 000 (-50 000)
Kinarapport, 75 000 (+/-0)
Kurage, 75 000 (+/-0)
METavisi, 75 000 (+/-0)
Parnass, 75 000 (+/-0)
Swing, 75 000 (ny)

Suecia Polonia, 50 000 (nygammal)
Tidskriften Svenskt konsthantverk, 50 000 (+/-0)
Tummuz, 50 000 (+/-0)
Västsahara, 50 000 (+25 000)

bis, 25 000 (nygamal)


Nättidskrifter som fått produktionsstöd, 14 stycken (2014 17 st) (2013 18 st)

Kunstkritikk, 300 000 (+50 000)
Dixikon, 225 000 (+/-0)

Ett lysande namn, 150 000 (+25 000)
Utställningsestetiskt Forum, 150 000 (+/-0)

Nummer.se, 125 000 (ny)
Dissidentbloggen, 125 000 (ny)

Omkonst, 100 000 (-25 000)
Utopi Magasin, 100 000 (+/-0)

eProvins, 75 000 (- 50 000)
Latinamerika.nu, 75 000 (+/-0)
Tidningen Kulturen, 75 000 (-25 000)

100% Culture, 50 000 (+/-0)
Konsten.net, 50 000 (-50 000)
Soundofmusic, 50 000 (-50 000)

De nio nya tidskrifter som fått stöd
Fjärde världen, Konstnären, Brand, Suecia Polonia och bis är tidskrifter som tidigare haft stöd och nu återigen
Swing, Samefolket, Dissidentbloggen och nummer.se

4 tidskrifter vilka hade stöd 2014 men fått avslag (5 föregående år)
Grafiknytt
Kulturtidningen Zenit
Magasinet BRUNO
Sans

... och här de som hade stöd 2014 men som inte sökt.
Pockettidningen R, 175 000
Nuorat, 125 000
CONST Literary (P)review, 75 000 lagt ner
Kulturtidningen Zenit, 50 000
Le Romané Nevimata, 50 000
Meänmaa, 50 000
Miljötidningen, 50 000
ALIF, 25 000 sökte inte
Anushilon, 25 000
Alsada, 25 000
Lambda Nordica, 25 000
Sydasien nättidskrift, 150 000
Evangelium, 50 000
fikssion, 50 000
Hujådå, 25 000
Romani E Journal, 25 000

Läs här om produktionsstödet 2014.

Läs listan på Kulturrådets hemsida.


Antalet medtagna sökande är här 113 vilket också stämmer med antalet publicerade dock inte med det antalet sökande som Kulturrådet anger. Jan Kärrö säger att det beror på att det finns en återtagen ansökan vilken då inte finns med i listorna.Publicerad: 2015-01-19
Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer