Artiklar från Fronesis

Klass
2013-12-20 Klass»

Hemmet och bostaden
Omslag Fronesis nr 42-43 2013-07-01 Vi lever i en tid då tak över huvudet kommit att betyda allt från en form av karriär och ett livsstilsprojekt till en ouppnåelig dröm. Fronesis nr 42-43 tittar närmare på hur drömmarna om hemmet blev så skilda och vilka politiska processer som ledde fram till dagens situation.»

Mingel för Fronesis klassnummer
2012-11-28 Fredagen den 30:e november släpper Fronesis sitt stora klassnummer. Här tar sig Fronesis an klassdiskussionen i ett 300-sidigt dubbelnummer.»

Klass
2012-11-28 Återigen har klass blivit en fråga i samhällsdebatten. Men ofta begränsas diskussionen till att handla om klassidentitet och inkomstojämlikheter. Klass förstås sällan som en fråga om människors ställning och makt inom arbetslivet. »

Nr 38-29 Utveckling
2012-08-30 I skuggan av klimatkrisen ser många jakten på ekonomisk tillväxt som långsiktigt ohållbar. Samtidigt pekar den postkoloniala kritiken på dominansförhållanden som fortfarande präglar förhållandet mellan den rika och den fattiga världen. I Fronesis nr 38-39 undersöks utvecklingstanken. Vad är egentligen utveckling? Och vem bestämmer över dess former? »

Nr 36-37 Kritik
2011-09-14 I Fronesis nr 36-37 diskuterar vi förutsättningarna för samhällskritik. Kan vi tala om en kritikens demokratisering, som givit fler tillträde till kritikens arenor - eller kännetecknas vår tid snarare av ett cyniskt förnuft som gör oss likgiltiga för sakernas tillstånd? Vi undersöker potentialen och aktualiteten hos en rad klassiska kritiska teoribildningar, såsom marxism, kritisk teori, psykoanalys och foucaultiansk genealogi.»

Nr 35 Människans natur
2011-04-01 Uppdelningen mellan det biologiska som givet och det sociala som flexibelt ifrågasätts inom allt fler vetenskaper. Vilka konsekvenser får de uppluckrade gränserna för vänstern, som haft ett tveeggat förhållande till biologiska förklaringar? Fronesis nr 35 synar de senaste årens evolutionsteoretiska forskning och internationella diskussion om förhållandet mellan människan och hennes omvärld. »

Salong Fronesis
2010-08-31 Tidskriften Fronesis arrangerar samtalssalong i Stockholm under hösten.»

Nr 34 Kampen om folket
Omlsag Fronensis nr. 34 2010 2010-08-27 I Fronesis nr 34 diskuteras folkets betydelse för demokratin. Vilket är det »folk« som ständigt åberopas för att genomdriva samhällsförändringar eller upprätthålla status quo? Vi undersöker folkbegreppets historia, samtida uttryck för populism i Europa och Latinamerika samt diskuterar folkmaktens betydelse i en värld där den politiska och ekonomiska makten allt mindre sammanfaller med nationalstatens gränser.»

Socialdemokrati
2010-04-29 I dagens Europa befinner sig få socialdemokratiska partier i regeringsställning. Den »tredje vägens« politik, förknippad med Tony Blair och New Labour, tycks ha förlorat sin lyskraft. Ett drygt årtionde efter Blairs valseger 1997 är det få som söker en socialdemokratisk förnyelse genom att röra sig ännu mer mot mitten. »

Kultur och politik
2009-10-27 Kulturpolitiken debatteras livligt, samtidigt som gränsen mellan kulturpolitik och andra politikområden luckrats upp. Sådant som förknippats med kultursektorn har alltmer blivit en del av de ”nya ekonomierna”, men har det förbättrat kulturproduktionens villkor? I Fronesis nr 31 introduceras den internationella diskussionen om förhållandet mellan kultur och politik. »


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Fronesis

Annons:

Senaste nummer:

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018
Balder 3 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018

Äldre resuméer