Mingel för Fronesis klassnummer

Nu släpper Fronesis sitt stora klassnummer!
Här tar sig Fronesis an klassdiskussionen i ett 300-sidigt dubbelnummer. Här introduceras en rad centrala, samtida klassteoretiker samtidigt som de granskar de klassmässiga realiteterna bakom vår tids diskussioner om utanförskap, klassresor, medelklass och prekariat.

Irene Molina och Mikael Börjesson samtalar om klass med Fronesis redaktionssekreterare Elin Grelsson Almestad. Köp nya numret först av alla, inled helgen med dryck och gott sällskap och lyssna till musiken från våra DJ:s Haverikommissionen!

Tid: Fredagen den 30:e november 17-21
Plats: Södra bar, Mosebacke torg 1
Fri entré
Åldersgräns: 18 år

Om Fronesis 40-41


Vidare Fronesis i samarbete med ABF

Socialistiskt Forum 2012
På Socialistiskt Forum 2012 den 1:a december i ABF-huset, Stockholm arrangerar Fronesis två seminarier:

Samhället utan tillväxt – nedväxt som utopi och möjlighet

Vänstern och miljörörelsen har länge kritiserat tanken att den ekonomiska tillväxten kan fortsätta för alltid. Oändlig tillväxt är omöjlig i en ändlig värld. Men vad är alternativet? Tillväxtideologin tycks så stark att språket saknar ord för att uttrycka ett alternativ. Under de senaste åren har dock begrepp som décroissance och degrowth – “nedväxt” på svenska – börjat höras i debatten. Vad innebär detta, och hur skulle ett nedväxtsamhälle kunna se ut? Om tillväxtekonomin är vår tids religion – vågar vi vara icke-troende? Medverkande: Björn Forsberg, statsvetare författare till Omställningens tid och Tillväxtens sista dagar och Angela Aylward, föreläsare och, styrelseledamot i tankesmedjan Cogito. Leder samtalet gör Fronesis redaktionssekreterare Elin Grelsson Almestad.

Tid: 12:45-13:45
Sal: Sandler

Politik och kamp i osäkerhetens tidsålder – föreläsning och samtal med Guy Standing

I de senaste årens internationella vänsterdebatt har orden “prekär” och “prekariatet” diskuterats flitigt. Det handlar om otrygga liv, osäkra anställningar och ett arbete utan mening. Den internationellt mest omskrivna boken är Guy Standings The Precariat – The New Dangerous Class.
Med utgångspunkt i sin bok föreläser Guy Standing på Socialistiskt Forum 2012. Föredraget följs av ett samtal med ekonomihistorikern och aktivisten Ann Ighe som har skrivit om samma tematik i Fronesis kommande nummer om Klass, i vilket även Standing medverkar med ett utdrag ur sin bok (detta nummer kommer även att finnas till salu på Socialistiskt forum).

Tid: 14:15-15:30
Sal: Kata

Publicerad: 2012-11-28

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

Äldre resuméer