Bild, Prudentia, Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1601 - 1652 - Rijksmuseum

Dear Prudence

Fronesis kom igång 1998 och har sedan dess lyft en vital och omfattande samhällsdebatt som spänner över entiteter politik, teori och kritik. Då när man startade önskade man skapa en mötesplats för arbetarrörelsen, sociala rörelser, forskare och andra samhällsintresserade. Med tre andra svenska tidskrifter Ord & Bild, Arena och Glänta är de med i Eurozine, en knutpunkt för europeiska tidskrifter. Fronesis står för omdömesförmåga och är en byggsten i Aristoteles etik.

Under våren, tror med bara några dagars mellanrum var jag på två föredrag och på båda fick publiken frågan vem det var som delade in retoriken i logos, ethos och pathos, eller på något annat sätt men vältaligheten var ett slags fokus. Man ska säga rätt sak med emfas & välvilligt, "trovärdighet".

Aristoteles ser fronesis och teckne som två kompletterande aspekter av det goda omdömet. Där jag spanar i Wikipedian ser jag att prudentia är den latinska benämningen för fronesis, ljud och satser ur det magiska stycket Dear Prudence börjar bubbla:... och undra om denna kvinna, försjunken i yoga som Lennon vill väcka är denna den "praktiska klokheten".

Men här följer med all säkerhet lite mellanmänsklig praxis, Fronesis tematik från dess start.

Nummer 54–55
EKONOMISKT VETANDE

Nummer 52–53
IDEOLOGI

Nummer 50–51
FAMILJEN

Nummer 48–49
DET UNIVERSELLA

Nummer 46–47
KRIS

Nummer 44–45
PSYKET

Nummer 42–43
HEMMET OCH BOSTADEN

Nummer 40–41
KLASS

Nummer 38–39
UTVECKLING

Nummer 36–37
KRITIK

Nummer 35
MÄNNISKANS NATUR

Nummer 34
KAMPEN OM FOLKET

Nummer 32–33
SOCIALDEMOKRATI

Nummer 31
KULTUR OCH POLITIK

Nummer 29–30
DEMOKRATI OCH EXPERTSTYRE

Nummer 28
MARX EKONOMIKRITIK

Nummer 27
MIGRATION

Nummer 25–26
FEMINISMEN OCH VÄNSTERN

Nummer 24
BORGERLIGHET

Nummer 22–23
LIBERALISM

Nummer 21
KUNSKAP

Nummer 19–20
DET POLITISKA

Nummer 18
STADEN

Nummer 16–17
RÖRELSE

Nummer 14–15
LAG OCH ORDNING

Nummer 13
EUROPA

Nummer 11–12
VÅLD

Nummer 9–10
ARBETE

Nummer 8
MANNEN

Nummer 6–7
KAPITALISM

Nummer 5
HELIGT OCH PROFANT

Nummer 3–4
KONFLIKT

Nummer 2
UTOPIER

Nummer 1
DEMOKRATISK EKONOMI


Bild: Prudentia, Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1601 - 1652 - Rijksmuseum

Publicerad: 2017-06-22

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37
UtställningsEstetiskt Forum 2 2018

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018
Divan 1-2 2018

2018-06-26
Lira Musikmagasin 3 2018
Galago 131 2018
Bild & Bubbla 215 2018

2018-06-25
Signum 5 2018
Fjärde Världen 2 2018

Äldre resuméer