Fronesis nr 46-47 Kris

Vi lever i en krisernas tid: »skuldkris«, »klimatkris«, »demokratins kris«. Trots att dessa kriser kan leda till allvarliga samhällsproblem, har politiken inte förmått erbjuda lösningar på dem. Kanske därför att de betraktas isolerat, när de i själva verket är intimt sammanlänkade? I Fronesis 46–47 diskuteras dagens kris som en serie sammanfallande kriser rotade i en mer allmän systemkris.


Den amerikanska filosofen Amy E. Wendling menar i sin text i numret att krisbegreppets många betydelser avspeglar en central erfarenhet i vårt samhälle, nämligen den sociala och politiska ovisshet som följer av ekonomins strukturerande ställning. I den globala kapitalismens alltmer komplexa nät av beroendeförhållanden är en kris i ekonomin också en kris på samhälls-, institutions- och individnivå.

Statsvetaren Barry K. Gills menar att dagens kris i själva verket är tre sammanfallande kriser: för ekonomin, för politiken och för miljön. Innebörden av en sådan civilisationskris utvecklas av sociologerna Richard York och Brett Clark, centralgestalter inom den ekologiska marxismen. En expanderande kapitalism i en ändlig värld får allt svårare att lösa sina inneboende motsättningar, eftersom miljöförstöringen har blivit global.

Den tyske sociologen Claus Offe introducerar begreppet »ostyrbarhet« för att förklara statens oförmåga att förebygga och hantera kriser, vilket förvärrar kriserna och gör krispolitiken tandlös. Den politiska handfallenheten blir som tydligast när kriserna urholkar livsbetingelserna för fattiga människor i det globala syd.

Humanekologen Andreas Malm och skribenten Shora Esmailian visar hur småskaliga egyptiska fiskare trängs bort från sitt levebröd från två håll: centralisering och stordrift å ena sidan och höjning av havsnivån å den andra – en grotesk illustration av hur dagens kriser är sammanfallande och ömsesidigt förstärkande.

Innehåll i Fronesis nr 46-47:

Kajsa Borgnäs och Johan Örestig: Kris och kapitalism Ladda ner texten som pdf-fil här
Amy E. Wendling: Kris
Johan Örestig: … och krisen väller fram ur djupet
Pavel V. Maksakovskij: Teorin om cyklisk expansion – överproduktionens mognad
Rasmus Fleischer: Värdekritisk kristeori – att tänka kapitalets sammanbrott
James O’Connor: Kapitalismens andra motsättning
Kajsa Borgnäs: Krisens periodicitet
Jonatan Svanlund: Den stora recessionen och dess historiska rötter
Barry K. Gills: Dit pepparn växer
Brett Clark och Richard York: Sprickor och skiften – miljökrisernas orsaker
Claus Offe: Ostyrbarhet
Andreas Malm och Shora Esmailian: Bestulna från två håll
Jenny Andersson: Framtid i kris

Redaktörer: Kajsa Borgnäs och Johan Örestig.
Redaktion: Viktor Andersson och Hannah Ohlén.

Publicerad: 2014-08-13

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-02-25
Konstperspektiv 1

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

Äldre resuméer