Omslag Fronesis nr 42-43

Hemmet och bostaden

I Botkyrka, Stockholm, och skånska Staffanstorp säljs allmännyttiga bostäder till privata alternativ, trots de boendes intensiva protester. Ombildningarna till bostadsrätter har, i de större städerna, gått i rekordfart i takt med ökad boendesegregation och gentrifieringprocesser. Många bostadsområden från miljonprogramstiden står inför omfattande renoveringsbehov, men i dag vill ingen betala notan. Lagen om allmännyttan har förändrats utan någon större offentlig debatt och idag uppger hälften av alla svenska kommuner att det fattas bostäder – i synnerhet bostadsrätter.


Samtidigt har hemmet för medel- och överklass kommit att bli ett pågående livsstilsprojekt, med möjligheter till subventionering för bland annat renovering och städning, läxläsning och bartenders.


Fronesis nr 42–43 lyfter fram, väver samman och analyserar de bostadspolitiska processer som präglat de senaste decennierna, där både hem och bostad alltmer kommit att betraktas som varor på en marknad. Vi ställer oss frågan om vi fortfarande kan tala om rätten till en bostad och vad ett hem egentligen består av i dag.


Innehåll i Fronesis nr 42-43 (236 sidor)
Dalia Mukhtar-Landgren och Elin Grelsson Almestad: Det affärsmässiga hemmet
Maria Bexelius och Hanna Pettersson: Rätten till bostad och rätten till fullvärdigt medborgarskap
Kathleen Arnold: Hemlöshet, medborgarskap och skuld
Ingrid Sahlin: Bostadslöshet som politiskt resultat
Jessie Hohmann: Visioner om social förändring och kampen för rätten till bostad i Mumbai
Terese Anving, Sara Eldén och Anna Gavanas: Hem, familj och arbete
Arlie Russell Hochschild: Bybo eller outsourcad omsorg
Carol Smart: Hemmet
Anita Nyberg: RUT-avdraget
Emma Strollo: De(t) städade folkhemmet
Olav Fumarola Unsgaard: Äga, inte hyra
Eric Clark: Boendets nyliberalisering och sociala polarisering i Sverige
Ida Borg: Bostadspolitiken och hyressektorn i Europa
Örjan Nyström: Byggande och samhällsbygge
Erik Berg, Catharina Thörn, Clara Lindblom och Anders Törnquist: Hemmet och bostadspolitiken
Håkan Forsell: Det defensiva ägandet


Redaktörer: Elin Grelsson Almestad, Dalia Mukhtar-Landgren och Olav Fumarola Unsgaard.


Redaktion: Maria Bexelius, Hanna Pettersson, Sara Eldén, Terese Anving, Anna Gavanas och Erik Berg.Publicerad: 2013-07-01

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer