Artiklar från OEI

redigera/publicera/distribuera!
Montage 2018-02-09 OEIs #79 tar sin start i offentligheten den 16 februari på Moderna Museet. Temat är redigera/publicera/distribuera! och Daniel Birnbaum, överintendent på Moderna Museet kommer introducerar numret. Redaktörerna Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg kommer sedan presenterar arbetet med detta "rumsliga specialnummer". Det rumsliga kan tänkas peka på att det samtidigt som det är en trycksak iscensätter en utställning? Hur som helst så kan det nog inte vara alltför vanligt att ett trycksaksengagemang utgör en utställning på Moderna. Kanske unikt just där i sammanhanget, även om OEIs credo ofta agerar iscensättande. Som objekt borde det ha en betydande verkshöjd! »

Infrastruktur #77-78
Omslag 2017-12-31 Förord Dante Alighieri: Purgatorio IV Conrad Gesner: om beundran av berg Albrecht von Haller: ur Die Alpen Pierre Dalloz: Zenit Gideonsson/Londré: Dödszonen (från dike till topp) CO-OP i samarbete med Skaraborgs museum: Summits of flattened earth Johan Redin: Berg. Anteckningar kring uppstigningskomplexet John Wilkins: ur That there are high Mountains, deep vallies, and spacious plaines in the body of the Moon Georg Himmel: Till alpernas estetik John Ruskin: Om bergens skulptur. Först de perifera kedjorna Lesley Higgins: (Gerard Manley Hopkins i Alperna) Gerard Manley Hopkins: ur 1868 års dagbok Oswald Egger: ur Val di Non Peter H Hansen: Naturens tempel Eduard Imhof: (Reliefkartor och modeller) Axel Andersson: Den europeiska bergsklättringens tekniska historia Gilbert Simondon: (Berg so nyckelpunkter) Walter Benjamin: Nedför berget Simón Bolivar: Mitt delirium på Chimborazo Anoinin Artaud: Från en resa i Tarahumaralandet Georges Did-Huberman: ur Den som uppfann verbet ”fotografera” Lotta Lotass: Friedrich Nietzsche porträtterad av Edvard Munch Rodolphe Töpffer: ur Voyages en zigzag Èlisée Reclus: ur Histoire d´une montagne Henry David Thoreau: ur The Maine Woods Nan Shepherd: Platån Michelangelo Antonioni: ur Le Montagne incantate Cecilia Grönberg: Picnic at Hanging Rock Peter Jackson: Utkast till en bergtagningens antropologi Bengt af Klintberg: (Piece for MOB SHOP) Bengt af Klintberg: Ryttarna i Ålleberg Astrid Cleve ( Lilly Paijkull: Genom Lule Lappmark Johan Turi: FJällens folk James C Scott: De väldiga bergens kungarike, eller ”Zomia”... Tricia Shapiro: Överflygning Lucy Lippard: ur Undermining Agnes Denes: Tree Mountain, A Living Time Capsule Ingela Johansson: Kynnefjäll, ett monument över miljörörelsen»

Naturbegreppet (Ekoei) #75-76
2017-09-11 enrik Håkansson: Aug 11 2012 The Symptom of the Universe Studies Johan Redin: Det naturligt onaturliga Oswald Egger: ur Diskrete Stetigkeit Alfred North Whitehead: Natur och tänkande Maurice Merleau- Ponty: Inledning till Le Cooncept de Nature (1956-1957) Edward Clydesdale Thomson: Dead-Standing, Bark-peeled. clear-cut. wind throw, lumber, pulp Katarina Grip Höök: Dark Matters T.J. Demos: ur Decolonizing nature, on temporary art, and the politics of ecology Timothy Morton: För en teori om ekokritik Jane Bennett: Natura Naturans Jane Bennett: Politiska ekologier Karen Bara: Agensrealism: Hur material-diskursiva praktiker har betydelse Emma Kihl: #Natur Ida Bencke: Parapoetics Iain Hamilton Grant: Natur efter naturen, eller naturfilosofisk futurism Orbits Around A (Nomadic) Archive Irene Bacchi: Human Nature Katja Larsson: Mudlark Marco giovenale: 3,9 - 20 - 600 Stina Persson: Om naturen leder mig till rymden- då har jag kommit rätt CO-OP: Recycle Recycle Jason W Morre: Från objekt till Oikeios, miljöskapande i den kapitalistiska världsekologin Dipesh Chakrabarty: Historiens klimat: Fyra teser Helen Mayer Harrisin och Newton Harrison: Ett manifest för det tjugonde århundrandet Félix Guattari: ur Les trois écologies Michel Serres: ur Le contrat naturel Eduardo Viveiros de Castor: Natur: Världen som affekt och perspektiv Adrian Balseca: The Skin of Labour Gilles A Tiberghien: Från Den nya realismen till den fullständiga naturalismen Pierre Restany: Rio Negro-manifestet Èlisée Reclus: Om natursynen i moderna samhällen Steven Vogel: Varför ”naturen” inte hör hemma inom miljlfilosofin Malte Persson: Naturlyrik (försök till) Johanna Gistafsson Fürst: Den första stenen Tim ingold: Leta efter linjer i naturen Waltraud Seidlhofer: Ett landskaps geometri Rune Hagberg: Diabilder till föredrag Information in nature (An interview with Abraham Palatnik) Herman de Vries: Texter Annie Mæglin- Delcroix: ur Le pas et la page. Approches de la nature dans le livre d´artiste Jonas (J) Magnusson: Om Paul-Armand Gette Paul-Armand Gette: ur Textes Très peu choisis Paul-Armand Gette: ur De quelques lisières Gunnar D Hansson: ur Tapeshavet Urban Hiärne: Två naturdikter från 1660-talet Fredrik Nyberg_ ”Allt i Lövängen är skapat med konst”: Anteckningar om Mårten Sjöbecks markhistoriska arbeten Anton Sörlin: Sveriges natur. Text till svenska turistföreningens skioptikonbilder (1929) Åsa Jungnelius: Landskapsmåleri i skala 1:1 Axel Andersson: Naturens tekniska beskaffenhet Pierre Hadot: Herakleitos aforism: ” Det som föds tenderar att försvinna” Marco Giovenale; deRebus (Fragment) Lucretius: De rerum natura v 200-234 Gustav Sjöberg: utkast till en averroistisk poetik David Macauley: ur Elemental philosophy: Earth, air, fire and water as environmental ideas David Macauley: Is och snö Sigridus Aronus Forsius: ur Physica (1611) Helena Eriksson: ”Flicka” Gunnar Berge: Økotaktikk Caroline Mårtensson: Fem arbeten om naturen Permakultur i Skärskäll Bill Mollison: ur Permaculture two. Practical design for town and country in permanent agriculture (1979) Friedrich Engels: Arbetets andel i apans förvandling till människa (1876) Leif Elggren: Matsmältningsmystik Johan Wilhelm Ritter: Fysik som konst Michael Palmer: 2 dikter Morten Chemnitz: ur Bindingerne Helmuth Plessner: ur Das Stufen des organischen under der mensch (1928) Jakob von Uexküll: ur Bedeutungsleere Jens Settergren: Tropica dissolvuntur Katja Aglert: Sniglarna Johannes Helden & Håkan Jonson: Encyclopedia Emelie Clark: from Meditations on hunting m fl texter»

Trippelrelease OEI #75-76
2017-04-20 OEI inleder några intensiva dagar i sammarbete med Länskulturen, Designcentrum, Jämtland och diskuterar där relationer mellan plats, konst, publicering och poesi. Utgångspunkt är ett antal nummer av OEI. Några dagar senare kommer en trippelrelease, start den 27 april på galleri Index och sedan ut till naturen Tyresta nationalpark och sedan ett Valborghäng på Korpberget Vårby, ett biotopskyddsområde. Nu uppmanar jag minst tusen Stockholmare att ta sig ut till vårskrudarana. »

OEIs vårturné
2017-04-05 OEI startar sin turné i Danmark, Aarhus för att seedan bege sig till Jämtland, Östersunds Designcentrum. Och 27-30 april genomför man en trippelrelease på skilda områden i Stockholm, galleriet INDEX och mer spektakulärt i Tyresta nationalpark och Korpberget i Vårby. »

Grön våglängd, trädgårdar, parker, växter
Omslag OEI 2017-01-13 ”Trädgården utgör på en gång världens allra minsta beståndsdel och världen i sin helhet. Trädgården har sedan antikens början varit ett slags lycklig och universaliserande heterotopi” (Michel Foucault). ”Det är [1700-talsträdgården] Désert de Retz ’levande minne’, det vill säga det sätt på vilket var och en förser lagret med nytt bränsle, som utgör dess suggestionskraft. Det borde vara på samma sätt med andra historiska trädgårdar. Ursprungligen var de trädgårdar för kunskap och nöje, där samhällenas begär manifesterades lika mycket som kungarnas makt; idag borde de vara lika oroande för oss och utöva samma förförelsekraft som en meteorit som fallit ner från himlen” (Gilles A. Tiberghien). ”Förslaget om den vegetala hypotesens fruktbarhet består inte så mycket i att visa att växter kan vara motiv för inspiration till konstverk som i att vittna om att de är frön som gör det möjligt att uppfatta krafter vilka tidigare inte kunnat förnimmas. Krafter för att känna, krafter för att tänka, krafter för att sätta samman nya världar, eller snarare andra sätt att skapa världar” (Thierry Marin).»

Tänka med trädgårdar, tänka med växter
2016-11-23 Lördagen den 26 november släpper OEI "Grön våglängd; trädgårdar, parker, växter" #73-74 på Marabouparken konsthall. Det bjuds på presentationer, kortföreläsningar, framföranden, filmer och samtal av och med: Axel Andersson, Helena Eriksson, Maria Flinck, Cecilia Grönberg, Peter Jackson, Johan Jönson, Sara Kaaman, Katarina Lundgren, Jonas (J) Magnusson, Catharina Nolin, Johan Redin, Marja-leena Sillanpää, Gustav Sjöberg och Daniel A Swarthnas.»

Utanför-det-absoluta-stadssystemet-aktiviteter
2016-08-27 OEI #71-72 : Utanför-det-absoluta-stadssystemet-aktiviteter; publiceringspraktiker; Stephen Willats, & andra saker (624 sidor) Red: Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg»

”OEI undersökningar” på Stockholms Litteraturmässa
2016-04-15 Tidskriften OEIs projekt ”OEI undersökningar” presenteras lördagen 16 april. Jonas (J) Magnusson och Anders Lundberg diskuterar Lytle Shaws bok Fältarbeten.»

Release OEI #71–72
2016-03-29 Lördag 2 april har OEI release av sitt nummer "Utanför-det-absoluta-stadssystemet-aktiviteter; publiceringspraktiker; Stephen Willats, & andra saker" på konstbokhandeln Konst-ig i Stockholm.»

OEI i Seattle
2016-01-30 Under några dagar kan man i nordvästra USA på INCA SEATTLE bekanta sig med OEI. Tidskriften tilllika det grafiskt konstobjekt ges här tillfälle att visa upp sina tio senaste nummer: OEI #60-­61: Extra-disciplinary spaces; OEI #62 On Paper; OEI #63-­64 Strata, geologisk tid, jordkonst/Land art i Sverige; OEI #66 Process/poem; OEI #67­-68 icke-bekräftande skrivande / scrittura non assertiva; OEI #69­-70 On Film.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  OEI

Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer