Naturbegreppet (Ekoei) #75-76

Henrik Håkansson: Aug 11 2012 The Symptom of the Universe Studies

Johan Redin: Det naturligt onaturliga

Oswald Egger: ur Diskrete Stetigkeit

Alfred North Whitehead: Natur och tänkande

Maurice Merleau- Ponty: Inledning till Le Cooncept de Nature (1956-1957)

Edward Clydesdale Thomson: Dead-Standing, Bark-peeled. clear-cut. wind throw, lumber, pulp

Katarina Grip Höök: Dark Matters

T.J. Demos: ur Decolonizing nature, on temporary art, and the politics of ecology

Timothy Morton: För en teori om ekokritik

Jane Bennett: Natura Naturans

Jane Bennett: Politiska ekologier

Karen Bara: Agensrealism: Hur material-diskursiva praktiker har betydelse

Emma Kihl: #Natur

Ida Bencke: Parapoetics

Iain Hamilton Grant: Natur efter naturen, eller naturfilosofisk futurism

Orbits Around A (Nomadic) Archive

Irene Bacchi: Human Nature

Katja Larsson: Mudlark

Marco giovenale: 3,9 - 20 - 600

Stina Persson: Om naturen leder mig till rymden- då har jag kommit rätt

CO-OP: Recycle Recycle

Jason W Morre: Från objekt till Oikeios, miljöskapande i den kapitalistiska världsekologin

Dipesh Chakrabarty: Historiens klimat: Fyra teser

Helen Mayer Harrisin och Newton Harrison: Ett manifest för det tjugonde århundrandet

Félix Guattari: ur Les trois écologies

Michel Serres: ur Le contrat naturel

Eduardo Viveiros de Castor: Natur: Världen som affekt och perspektiv

Adrian Balseca: The Skin of Labour

Gilles A Tiberghien: Från Den nya realismen till den fullständiga naturalismen

Pierre Restany: Rio Negro-manifestet

Èlisée Reclus: Om natursynen i moderna samhällen

Steven Vogel: Varför ”naturen” inte hör hemma inom miljlfilosofin

Malte Persson: Naturlyrik (försök till)

Johanna Gistafsson Fürst: Den första stenen

Tim Ingold: Leta efter linjer i naturen

Waltraud Seidlhofer: Ett landskaps geometri

Rune Hagberg: Diabilder till föredrag

Information in nature (An interview with Abraham Palatnik)

Herman de Vries: Texter

Annie Mæglin- Delcroix: ur Le pas et la page. Approches de la nature dans le livre d´artiste

Jonas (J) Magnusson: Om Paul-Armand Gette

Paul-Armand Gette: ur Textes Très peu choisis

Paul-Armand Gette: ur De quelques lisières

Gunnar D Hansson: ur Tapeshavet

Urban Hiärne: Två naturdikter från 1660-talet

Fredrik Nyberg_ ”Allt i Lövängen är skapat med konst”: Anteckningar om Mårten Sjöbecks markhistoriska arbeten

Anton Sörlin: Sveriges natur. Text till svenska turistföreningens skioptikonbilder (1929)

Åsa Jungnelius: Landskapsmåleri i skala 1:1

Axel Andersson: Naturens tekniska beskaffenhet

Pierre Hadot: Herakleitos aforism: ” Det som föds tenderar att försvinna”

Marco Giovenale; deRebus (Fragment)

Lucretius: De rerum natura v 200-234

Gustav Sjöberg: utkast till en averroistisk poetik

David Macauley: ur Elemental philosophy: Earth, air, fire and water as environmental ideas

David Macauley: Is och snö

Sigridus Aronus Forsius: ur Physica (1611)

Helena Eriksson: ”Flicka”

Gunnar Berge: Økotaktikk

Caroline Mårtensson: Fem arbeten om naturen

Permakultur i Skärskäll

Bill Mollison: ur Permaculture two. Practical design for town and country in permanent agriculture (1979)

Friedrich Engels: Arbetets andel i apans förvandling till människa (1876)

Leif Elggren: Matsmältningsmystik

Johan Wilhelm Ritter: Fysik som konst

Michael Palmer: 2 dikter

Morten Chemnitz: ur Bindingerne

Helmuth Plessner: ur Das Stufen des organischen under der mensch (1928)

Jakob von Uexküll: ur Bedeutungsleere

Jens Settergren: Tropica dissolvuntur

Katja Aglert: Sniglarna

Johannes Helden & Håkan Jonson: Encyclopedia

Emelie Clark: from Meditations on hunting
m fl texter

Publicerad: 2017-09-11

Köp OEI
Läs mer om OEI i katalogen
Fler artiklar knutna till OEI
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

Äldre resuméer