Naturbegreppet (Ekoei) #75-76

Henrik Håkansson: Aug 11 2012 The Symptom of the Universe Studies

Johan Redin: Det naturligt onaturliga

Oswald Egger: ur Diskrete Stetigkeit

Alfred North Whitehead: Natur och tänkande

Maurice Merleau- Ponty: Inledning till Le Cooncept de Nature (1956-1957)

Edward Clydesdale Thomson: Dead-Standing, Bark-peeled. clear-cut. wind throw, lumber, pulp

Katarina Grip Höök: Dark Matters

T.J. Demos: ur Decolonizing nature, on temporary art, and the politics of ecology

Timothy Morton: För en teori om ekokritik

Jane Bennett: Natura Naturans

Jane Bennett: Politiska ekologier

Karen Bara: Agensrealism: Hur material-diskursiva praktiker har betydelse

Emma Kihl: #Natur

Ida Bencke: Parapoetics

Iain Hamilton Grant: Natur efter naturen, eller naturfilosofisk futurism

Orbits Around A (Nomadic) Archive

Irene Bacchi: Human Nature

Katja Larsson: Mudlark

Marco giovenale: 3,9 - 20 - 600

Stina Persson: Om naturen leder mig till rymden- då har jag kommit rätt

CO-OP: Recycle Recycle

Jason W Morre: Från objekt till Oikeios, miljöskapande i den kapitalistiska världsekologin

Dipesh Chakrabarty: Historiens klimat: Fyra teser

Helen Mayer Harrisin och Newton Harrison: Ett manifest för det tjugonde århundrandet

Félix Guattari: ur Les trois écologies

Michel Serres: ur Le contrat naturel

Eduardo Viveiros de Castor: Natur: Världen som affekt och perspektiv

Adrian Balseca: The Skin of Labour

Gilles A Tiberghien: Från Den nya realismen till den fullständiga naturalismen

Pierre Restany: Rio Negro-manifestet

Èlisée Reclus: Om natursynen i moderna samhällen

Steven Vogel: Varför ”naturen” inte hör hemma inom miljlfilosofin

Malte Persson: Naturlyrik (försök till)

Johanna Gistafsson Fürst: Den första stenen

Tim Ingold: Leta efter linjer i naturen

Waltraud Seidlhofer: Ett landskaps geometri

Rune Hagberg: Diabilder till föredrag

Information in nature (An interview with Abraham Palatnik)

Herman de Vries: Texter

Annie Mæglin- Delcroix: ur Le pas et la page. Approches de la nature dans le livre d´artiste

Jonas (J) Magnusson: Om Paul-Armand Gette

Paul-Armand Gette: ur Textes Très peu choisis

Paul-Armand Gette: ur De quelques lisières

Gunnar D Hansson: ur Tapeshavet

Urban Hiärne: Två naturdikter från 1660-talet

Fredrik Nyberg_ ”Allt i Lövängen är skapat med konst”: Anteckningar om Mårten Sjöbecks markhistoriska arbeten

Anton Sörlin: Sveriges natur. Text till svenska turistföreningens skioptikonbilder (1929)

Åsa Jungnelius: Landskapsmåleri i skala 1:1

Axel Andersson: Naturens tekniska beskaffenhet

Pierre Hadot: Herakleitos aforism: ” Det som föds tenderar att försvinna”

Marco Giovenale; deRebus (Fragment)

Lucretius: De rerum natura v 200-234

Gustav Sjöberg: utkast till en averroistisk poetik

David Macauley: ur Elemental philosophy: Earth, air, fire and water as environmental ideas

David Macauley: Is och snö

Sigridus Aronus Forsius: ur Physica (1611)

Helena Eriksson: ”Flicka”

Gunnar Berge: Økotaktikk

Caroline Mårtensson: Fem arbeten om naturen

Permakultur i Skärskäll

Bill Mollison: ur Permaculture two. Practical design for town and country in permanent agriculture (1979)

Friedrich Engels: Arbetets andel i apans förvandling till människa (1876)

Leif Elggren: Matsmältningsmystik

Johan Wilhelm Ritter: Fysik som konst

Michael Palmer: 2 dikter

Morten Chemnitz: ur Bindingerne

Helmuth Plessner: ur Das Stufen des organischen under der mensch (1928)

Jakob von Uexküll: ur Bedeutungsleere

Jens Settergren: Tropica dissolvuntur

Katja Aglert: Sniglarna

Johannes Helden & Håkan Jonson: Encyclopedia

Emelie Clark: from Meditations on hunting
m fl texter

Publicerad: 2017-09-11

Köp OEI
Läs mer om OEI i katalogen
Fler artiklar knutna till OEI
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

Äldre resuméer