Våtmarker & experiment #84-85

Skaraborgs museum museum: Mose, mosse, tourbiere, bog, swamp

Nancy Holt & Robert Smithson: Swamp (transkriberad dialog)

Thomas Carlyle: ur Bog of Lindsey

Filip Lindberg: Våtmarksmobiler

Peter Törnqvist: Gången: spången

Gideonsson/Londre: En myrcykel

Christina Fredengren: Att möta våtmarkernas natur

Lennart von Post: Våra myrar som naturdokument

Paulina Blaesild: Ackumulationstendenser / Terrabyte

Gunnar Berge: Myrens indre organisasjon

CO-OP i samarbete med Skaraborgs museum museum: Sökord: muskeg

Bengt Berg: Myren, myrarna och Porzana Porzana

Peter Törnqvist: Jålven

Giorgio Manganelli: ur La palude definitiva

Signe Johannessen: Till Marksjön

Caroline Malmström: Träsket som pedagog – om Swamp Storytelling

Hägerstens botaniska trädgård: Manual för träskaftonsfirande

Eva Wichman: ur Kärret

Walter Ljungquist: ur Källan

Marie Hjørnet Nielsen: Mosepigen

Amanda de Frumerie: Stad

Rod Giblett: Den stora modern

Holmes Rolston III: Våtmarkens estetik

Lytle Shaw: Hobbema's Swamps

Axel Andersson: Kriget mot våtmarken

Henrik Andersson: Udtja

Sju litterära nedslag i den västerbottniska myren (efter Göran Marklund)

Bram Stoker: ur The Snake 's Pass

Dianne Meredith: Faror i mossen: verkliga och inbillade

Lord Dunsany: ur The curse of the wise woman

Thomas Pedersen: Noten mose [silentium].

Karin Sanders: Märkliga lämningar

Trudi van der Elsen: The Bog series

P.V. Glob: ur Mossarnas folk

William Carlos Williams: En leende dansk

Michael Taussig: Miasma

Natasha Ginwala & Vivian Ziherl: Förnimmelseterräng: mangroveträsk, oautentisk tillhörighet, extra-territorialitet

Jan Elveland: Myren – mångformig och föränderlig

Jacob Stenius: ur Kort Underrättelse Om Kiärr och Mossar Samt Deras Nyttiande

Annika Strandin Pers: Varför finns så många åkrar som heter Dalkarlskärret?

Carl von Feilitzen: Om Mosskulturföreningens ändamål

Vilhelm Moberg: ur Soldat med brutet gevär

Lotta Lotass: Mossen, havet

Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg: Ropet från våtmarken

Gideonsson/Londre i samtal med John Backman: En torvbrytares väderdagbok

Mathias Kokholm i samarbete med CO-OP: Torvspademorfologier

Mathias Kokholm: Vild(med)moserne

Cecilia Grönberg: Dokumentationer från Møde i mosen, 6-9 oktober 2018

Bent Aaby & Niels Riis: Lille Vildmoses natur i fortid og nutid

Andreas Eckhardt-Lressøe: Mineralsk skrift

Klaus Høeck: ur Hjem

Mathias Kokholm: Mosen som psykopatologi

Dan Turell: Nymosen

Asger Schnack: Om Tove Meyer og "Fire digte fra mosen"

Tove Meyer: Fire digte fra mosen

Gitte Broeng: ur Terra

Lasse Krog Møller: Atlas UCC [-mnemosyne you see see]

Johan Redin: Den mjuka maskinen

CO-OP: ur Saga af the Swamp Thing # 23: Another Green World (Alan Moore, Stephen Bissette, John Totleben (1984); Swamp Thing (Wes Craven, 1982); Legend af the Bog (Brendan Foley, 2009); Swamp Water (Jean Renoir, 1941); Waterland (Stephen Gyllenhaal, 1992); La isla mínima (Alberto Rodrfguez, 2014)


Eperiment

Bernar Venet: Att vara eller inte vara

Allan Kaprow: Experimentell konst

John Cage: ur Silence

Laurent Jeanpierre: Introduktion till den experimentella konstens betingelser

Emile Zola: ur Le Roman experimental

Wilhelm Reich: Regler att följa inom molnens ingenjörskonst

John Dewey: ur Art as Experience

Eva Diaz: Experimentatorerna – Black Mountain College mellan slump och design

Renée Green: Seekers Swimming Worlds

Vincent Broqua: Det experimentellas tidsligheter

A Constructed World: Parler aux anguilles

Élie During: Några regimer för experimenterande

Hans-Jörg Rheinberger: Experimentalsystem: differens, grafematicitet, konjunktur

Avital Ronell: Testdriften

Anne Dufourmantelle: Riskera sitt liv

Erik Erlanson: Klossowski och experimentet

Helmut Heißenbüttel: Inga experiment? Anmärkningar till ett slagord

Reinhard Priessnitz och Mechthild Engel-Rausch: tribut till traditionen. aspekter av en postexperimentell litteratur

Isabelle Stengers: Det lutande planet

Isabelle Stengers: Den första experimentella uppställningen?

Miriam Johannesson: Anteckningar från ett slutet habitat

Leonardo da Vinci: Uppfinningar och experiment ur anteckningsböckerna

Jonas (J) Magnusson: Om Silvestre Pestana

Antonio Preto: Silvestre Pestana: poesi eller död

Sflvia Oas Fadas (Et Al.): Light, Blaze, Fulgor – Auguries For A Nonhierarchical Framing And Flourishing

Johan Redin: Den romantiska operationen. Novalis experimentallära

Ketevan Kinturashvili: Stereoscopic Stalin

Cecilia Grönberg: Tvättmaskinen som mörkrum. Steven Pippins experiment med tvättomater och fotografi.

Daniel Möller: "I predikning jag trotzar alla Swenska Postillanter". Om Olof von Dalins experimentella dikt "Bön om Lofö Pastorat" och Sveno Dalius

Alexandr Rodtjenko: Allting är experiment

Irina Aristarkhova: Stepanovas "laboratorier"

Andreas Fickers och Annie van den Oever: Experimentell mediearkeologi

Jonas (J) Magnusson: Juan Geuers "seismoskap" och heuristiska experiment

Jarl Hammarberg RUTAPÅRUTA (verbal version)

Percival och Art Distribution Kungariket i det inre av Kongo (en berättelse från år 1960)

Kolofon


Bildkonstellationer av Skaraborgs museum museum:

Mose, mosse, tourbiere, bog, swamp

Gester och rörelser i våtmarker

Älvor, huldror, tall-maja, dim-jungfrur, mosskärringars brygd

Mosseruptioner, bog slides, bog bursts

Drosera, sileshår

Lyktgubbar, irrbloss, Jack o' Lantern, Will o' wisp, ignis fatuus

Mossgubbar, bogeyman, bogeys, coco, myling

Diken, dikning

Torv, torvbrytning

Publicerad: 2019-12-28

Köp OEI
Läs mer om OEI i katalogen
Fler artiklar knutna till OEI
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer