Montage

redigera/publicera/distribuera!

OEIs #79 tar sin start i offentligheten den 16 februari på Moderna Museet. Temat är redigera/publicera/distribuera! och Daniel Birnbaum, överintendent på Moderna Museet kommer introducerar numret. Redaktörerna Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg kommer sedan presenterar arbetet med detta "rumsliga specialnummer". Det rumsliga kan tänkas peka på att det samtidigt som det är en trycksak iscensätter en utställning? Hur som helst så kan det nog inte vara alltför vanligt att ett trycksaksengagemang utgör en utställning på Moderna. Kanske unikt just där i sammanhanget, även om OEIs credo ofta agerar iscensättande. Som objekt borde det ha en betydande verkshöjd!


Fredag 16.2 Kl 18–23
Release/öppning
Daniel Birnbaum
, överintendent Moderna Museet, hälsar välkommen och introducerar OEI #79. Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg, redaktörer för tidskriften OEI, presenterar arbetet med detta rumsliga specialnummer om redigering, publicering och distribution. Designstudion Eller med a (Karen Grønneberg, Marte Meling Enoksen, Lotte Grønneberg) talar om numrets typografiska form. Gaël Fredrikson berättar om Lars Fredrikson, en av numrets centrala konstnärer. Uppläsning av poeten UKON.
Kl 20–23: Kvällen fortsätter i Moderna Bar, DJ: Staffan Lundgren.


OEI #79: redigera/publicera/distribuera! Jonas (J) Magnusson & Cecilia GrönbergSom en del av OEI #79 arrangerar OEI Redigerad fredag!
Det är en programserie med publiceringsrelaterade samtal, presentationer och föreläsningar.
Inbjudna är publiceringsgemenskaper, konstnärer, poeter och filosofer från Danmark, Frankrike, Portugal och Sverige.
Utifrån skilda perspektiv och praktiker kommer gästerna att belysa och diskutera redaktionella strategier samt publiceringens kritiska potentialer, innovativa former och produktiva gemenskaper. Redigerad fredag! lyfter fram en ekologi av konstnärliga publiceringsalternativ i Danmark, Sverige, Portugal och Frankrike för att lyssna till några av de samtida initiativ som alstrar ny energi inom redigering, publicering och distribuering.
Programmet gräver sig också bakåt i den alternativa publiceringens historier. Där finns bland annat Ernesto de Sousas genreutmanande arbete som kritiker, konstnär, filmare och curator under de portugisiska 1960-, 70- och 80-talen, och det svenska Kulturmagasinet Vargen (1974–1975) med dess egensinniga mix av dada, pop och anarkism.

Fem kvällar om undersökande publicering i OEI #79:
redigera/publicera/distribuera!
23 februari – 23 mars 2018


Datum: 23 februari, 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars 2018
Tid: kl 18.30
Plats: I utställningen OEI #79, Moderna Museet.
Språk: 23 februari: danska och svenska, 2 mars: engelska och svenska, 9 mars: engelska, 16 mars: engelska, 23 mars: svenska.
Pris: Fri entré

Program

Fredag 23 februari 2018
Nedslag i den danska publiceringsdynamiken
Antipyrine och Monsieur Antipyrine; forlaget/tidsskriftet * [asterisk]; Emancipa(t/ss)ionsfrugten; Laboratory for Aesthetics and Ecology; Ovo Press och Pist Protta.
Scenerna för oberoende publicering i Danmark rymmer idag en mängd publiceringsprojekt drivna av en smittande lust till undersökning och experiment. Med Mathias Kokholms ord i ett nyskrivet publiceringsmanifest: ”…boken är en utforskande struktur som överskrider eller eroderar de institutionella gränserna mellan i första hand konst, litteratur och teori”.
Medverkande redaktörer, konstnärer och poeter: Ida Bencke, Gitte Broeng, Jesper Fabricius, Rasmus Graff, Kasper Hesselbjerg, Absalon Kirkeby, Mathias Kokholm och Lasse Krog Møller.

Med stöd av Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

*

Fredag 2 mars 2018
Kartor, tidskrifter och konstnärliga publiceringspraktiker
Konstnären Isabel Carvalho (Porto) presenterar sitt arbete i skärningspunkten mellan publikation och rum. Poeten och konstnären Franck Leibovici (Par­is) talar om ”konstpraktikernas ekologier” utifrån den karta över Claude Royet-Journouds tidskrifter han gjort för OEI #79. Kvällen inleds med ett samtal mellan Rolf Börjlind, Ann-Marie Regild och Olle Granath (Stockholm) om det svenska 70-talets kanske mest radikalt öppna tidskriftsprojekt, Kulturmagasinet Vargen.

Med stöd av Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer

*

Fredag 9 mars 2018
Undersökande böcker / boken som undersökning
Release av två nya böcker i serien OEI undersökningar: Anteckningar om kojan, naturen och några andra saker av filosofen och författaren Gilles A. Tiberghien, samt Barndom och historia av filosofen Giorgio Agamben.
Gilles A. Tiberghien (Paris) föreläser om kojor som privilegierade mötesplatser mellan konst och natur; ett slags laboratorier för teoretiska och praktiska experiment. Om hus är platser där vi är rotade, är kojor övergångsrum, tillfälliga bricolage som gör det möjligt för oss att på samma gång dra oss undan världen och att vara i den. Kojor är som dörrar mot naturen, öppna platser för tänkande, skrivande och konstskapande. Exemplen är många, alltifrån Descartes kaminförsedda rum och Thoreaus stuga vid Walden till Wittgensteins hytte i Norge eller Kawamatas trädkojor i Frankrike, Tyskland, Kina, USA.
Poeten och översättaren Gustav Sjöberg presenterar Agambens Barndom och historia.

*

Fredag 16 mars 2018
”Estetiska operatörer” i experimentell portugisisk konst och poesi under 1960-, 70- och 80-talen
Rui Torres (Porto) talar om PO.EX – experimentell poesi i Portugal under 1960-, 70- och 80-talen. Ernesto de Sousa-arkivets förvaltare Isabel Alves (Lissabon) och filosofen José Miranda Justo (Lissabon) samtalar om konstnären, filmaren, curatorn och kritikern Ernesto de Sousa och den epokgörande utställningen ”Alternativa Zero” i Lissabon 1977.

*

Fredag 23 mars 2018
Andra publiceringsvägar, andra publiceringsvärldar
En kväll med ett fyrverkeri av 7 undersökande svenska förlag och publiceringsstrukturer.
Art Distribution (Percival), BILAGA (Mari Lagerquist och Lina Persson), Chateaux (Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby), Firework Edition (Leif Elggren och Thomas Liljenberg), Mount Analogue (Diana Kaur och Tris Vonna-Michell), tillexempel förlag (Kristian Carlsson) och Rönnells förlag (Pekka Särkiniemi).
Presentationer, performancer, releaser, samtal, möten.

Publicerad: 2018-02-09

Köp OEI
Läs mer om OEI i katalogen
Fler artiklar knutna till OEI
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

Äldre resuméer