Artiklar från Aiolos

Petrarcas brev
2016-01-24 Vårt senaste dubbelnummer handlar om renässanspoeten och humanisten Francesco Petrarcas latinska brev. Petrarca är kanske mest känd för sin italienska lyrik som var enormt inflytelserik och utgjorde ett stilideal under flera hundra år. Men Petrarca skrev även mycket annat, inte minst hundratals brev som han samlade i omfångsrika brevsamlingar/.../»

Metamorfoser II
2015-08-20 Aiolos nummer 49 behandlar liksom föregående nummer metamorfoser. I plural. Dels texter som i sig är metamorfoser, som i sin gestaltning uttrycker det som de vill förmedla, men även texter som undersöker formens förvandlingar, eller formens uppståndelse genom metamorfos. Därtill granskar numret fysiska metamorfoser. Naturens förvandlingar, molnens dans och växternas livscykelmetamorfoser, eller som dröm i den materiella metamorfosen. Vidare som vansinne i experiment med sinnesförändrande droger eller i ett magiskt nöjesfälts barocka förvandlingar, liksom den metamorfos vi möter hos de isländska bärsärkarna och rovdjurskrigarna. Numrets öppna del ägnas åt den kanadensiska poeten och filologen Anne Carson. Var poetens dechiffrering av omvärlden övergår i akademikerns tolkning av tecken är osäkert. Hur ser övergången ut mellan de döda språkens litteratur och vår egen samtid? Var går gränsen mellan litteratur och värld? Hur förvandlas de i varandra?»

Release Aiolos #48
2015-04-14 Den 15 april släpper Aiolos #48, på Söderbokhandeln (Götgatan 37). Alla är välkomna. Musik, vin och lyrik utlovas.»

Metamorfoser I
2015-04-08 Nummer 48 som inleder det tjugonde året i Aiolos historia är den nya redaktionens första nummer. Vår intention är att både fortsätta den förra redaktionens goda arbete och vidareutveckla tidskriften. Därför framstod metamorfosen som ett naturligt första tema. För att erbjuda en rik utblick över förvandlingarnas mångfacetterade historia låter vi metamorfosen röra sig genom såväl vårt första som vårt andra nummer. Föreliggande nummer tar avstamp i den äldre litteraturen med flera nyöversättningar samt en serie essäer som belyser metamorfosen ur olika infallsvinklar.»

Aiolos # 46-47
Omslagsbild 2014-03-15 Tema Utsatthet: *Paul Valéry: ABC *Jan Holmgaard: Utsatthetens ABC- Paul Valéry och andens kris *Malin Axelsson: Utimitet *Jean-Luc Nancy: Om själen *Aris Fioretos: Öster om E *Magnus William-Olsson: Pizarnik: Skuggas texter- Några skuggtexter *Arne Melberg: Minnesplatser *Christian Lenemark och Cecilia Pettersson: Minnesmänster-*Självframställning, minne och trauma i Magnus Florins Ränderna *Och mycket mer. »

Schlegels Lucinde #44-45
2013-03-20 Schlegels Lucinde »

Fabeln och friheten #1
2013-03-18 Fabeln»

Besten
Omslag Aiolos 2011 40-41 2011-08-31 Aiolos nya nummer heter "Besten" och utspelar sig i människans yttersta marginaler, på randen till det djuriska. Här finns essäer om Bolaño, Kandre, Derrida, Valéry, Michaux, Lux, Barnes, originalöversättningar av Derrida, Deleuze & Guatarri, Mayröcker, konst av Colville och Göthman. Sommarens intellektuella djupdykning.»

Upprepning
Omslag Aiolos 2009 36-37 2011-08-30 Med utgångspunkt i den tidiga modernitetens centrala tänkare, Kierkegaard och Nietzsche, sprider sig numret i allsköns riktningar. Kierkegaard skriver: ”Upprepning är ett avgörande uttryck för vad erinring var hos de gamla grekerna.»

Hill 
Omslag Aiolos 2010 38-39 2011-08-30 HILL innehåller unika texter och bilder. Förutom ett digert och färgrikt urval av Hills egna verk publiceras bland annat analyser av en tidigare opublicerad anteckningsbok och Max Books mäktiga bildsvit ”The Hills have eyes”.»

Intimitet 
Omslag Aiolos 32-33 2008 2011-08-29 »Intimitet« är ett ord för vår tid. Och samtidigt inte alls. Å ena sidan översköljs vi oftare än någonsin av avslöjanden inifrån det som förr kallades intimsfären - massmedierna tycks ha gjort intimiteten mer välbekant än någonsin. Å andra sidan har kanske intimiteten just därigenom förlorat all betydelse - är det så att ingenting är intimt längre?»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Aiolos

Annons:

Senaste nummer:

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

Äldre resuméer