Artiklar från Aiolos

Metamorfoser II
2015-08-20 Aiolos nummer 49 behandlar liksom föregående nummer metamorfoser. I plural. Dels texter som i sig är metamorfoser, som i sin gestaltning uttrycker det som de vill förmedla, men även texter som undersöker formens förvandlingar, eller formens uppståndelse genom metamorfos. Därtill granskar numret fysiska metamorfoser. Naturens förvandlingar, molnens dans och växternas livscykelmetamorfoser, eller som dröm i den materiella metamorfosen. Vidare som vansinne i experiment med sinnesförändrande droger eller i ett magiskt nöjesfälts barocka förvandlingar, liksom den metamorfos vi möter hos de isländska bärsärkarna och rovdjurskrigarna. Numrets öppna del ägnas åt den kanadensiska poeten och filologen Anne Carson. Var poetens dechiffrering av omvärlden övergår i akademikerns tolkning av tecken är osäkert. Hur ser övergången ut mellan de döda språkens litteratur och vår egen samtid? Var går gränsen mellan litteratur och värld? Hur förvandlas de i varandra?»

Release Aiolos #48
2015-04-14 Den 15 april släpper Aiolos #48, på Söderbokhandeln (Götgatan 37). Alla är välkomna. Musik, vin och lyrik utlovas.»

Metamorfoser I
2015-04-08 Nummer 48 som inleder det tjugonde året i Aiolos historia är den nya redaktionens första nummer. Vår intention är att både fortsätta den förra redaktionens goda arbete och vidareutveckla tidskriften. Därför framstod metamorfosen som ett naturligt första tema. För att erbjuda en rik utblick över förvandlingarnas mångfacetterade historia låter vi metamorfosen röra sig genom såväl vårt första som vårt andra nummer. Föreliggande nummer tar avstamp i den äldre litteraturen med flera nyöversättningar samt en serie essäer som belyser metamorfosen ur olika infallsvinklar.»

Aiolos # 46-47
Omslagsbild 2014-03-15 Tema Utsatthet: *Paul Valéry: ABC *Jan Holmgaard: Utsatthetens ABC- Paul Valéry och andens kris *Malin Axelsson: Utimitet *Jean-Luc Nancy: Om själen *Aris Fioretos: Öster om E *Magnus William-Olsson: Pizarnik: Skuggas texter- Några skuggtexter *Arne Melberg: Minnesplatser *Christian Lenemark och Cecilia Pettersson: Minnesmänster-*Självframställning, minne och trauma i Magnus Florins Ränderna *Och mycket mer. »

Schlegels Lucinde #44-45
2013-03-20 Schlegels Lucinde »

Fabeln och friheten #1
2013-03-18 Fabeln»

Besten
Omslag Aiolos 2011 40-41 2011-08-31 Aiolos nya nummer heter "Besten" och utspelar sig i människans yttersta marginaler, på randen till det djuriska. Här finns essäer om Bolaño, Kandre, Derrida, Valéry, Michaux, Lux, Barnes, originalöversättningar av Derrida, Deleuze & Guatarri, Mayröcker, konst av Colville och Göthman. Sommarens intellektuella djupdykning.»

Upprepning
Omslag Aiolos 2009 36-37 2011-08-30 Med utgångspunkt i den tidiga modernitetens centrala tänkare, Kierkegaard och Nietzsche, sprider sig numret i allsköns riktningar. Kierkegaard skriver: ”Upprepning är ett avgörande uttryck för vad erinring var hos de gamla grekerna.»

Hill 
Omslag Aiolos 2010 38-39 2011-08-30 HILL innehåller unika texter och bilder. Förutom ett digert och färgrikt urval av Hills egna verk publiceras bland annat analyser av en tidigare opublicerad anteckningsbok och Max Books mäktiga bildsvit ”The Hills have eyes”.»

Intimitet 
Omslag Aiolos 32-33 2008 2011-08-29 »Intimitet« är ett ord för vår tid. Och samtidigt inte alls. Å ena sidan översköljs vi oftare än någonsin av avslöjanden inifrån det som förr kallades intimsfären - massmedierna tycks ha gjort intimiteten mer välbekant än någonsin. Å andra sidan har kanske intimiteten just därigenom förlorat all betydelse - är det så att ingenting är intimt längre?»

Passioner 
Omslag Aiolos 34-35 2008 2011-08-29 I detta nummer av Aiolos - som är ena halvan av ett större projekt kring temat - har vi gått i närkamp med passionen, dels skönlitterärt, i form av ett par längre utdrag ur 1670-talets viktigaste verk, Racines Fedra och madame de Lafayettes Prinsessan de Clèves, dels i kommentarform, i och med att vi släpper in ett antal klassiska analyser från sextiotalet, och dels i form av modernare nyläsningar. »


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Aiolos

Annons:

Senaste nummer:

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-28
Akvarellen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018
Amnesty Press 4 2017

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-03
Accent 9-10 2018

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017

Äldre resuméer