Artiklar från Alkohol & Narkotika

Samhället svek när Michelle dog
Omslag 2017-11-10 Fredagen den 4 november 2016 dör tjugoåriga Michelle Bureland Ekholm i en cell på polisstationen i Lund. Enligt obduktionsprotokollet är döds­orsaken en överdos metadon. Vi har följt Michelles sista 24 timmar i livet, från att hon lämnade LVM-hemmet Lunden tills hon livlös påträffas i cellen.»

Samordning och samverkan
Omslag 2017-10-02 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prioriterar samverkan inom missbruksvården. Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling. Alkoholreklam i sociala medier. Och mycket mer!»

Burmas kristna narkotikapatruller
Omslag 2017-07-01 Vilka är de nyktra unga? Vad kan råttor lära oss om spelberoende? Gör MDMA comeback i Sverige?»

Narkotika: Lag och vård
2017-05-01 Narkotikan har länge varit en icke-fråga, men under de senaste åren har det hänt en del på narkotikafältet. Ny lagstiftning, nya riktlinjer och nya arbetsrutiner spelar alla roll i skiftet. I detta nummer lyfter vi upp några aktuella frågor som färgat debatten under det senaste året.»

A&N, en plattform för saklig debatt
2017-03-24 Alkohol & Narkotika har de fått ny chefredaktör efter Staffan Hasselgren som innehaft tjänsten så länge jag minns. Vid årskiftet tog Julius von Wright över ansvaret. Vad kommer det då innebära för tidskriften? Han säger på hemsidan under sin artikel "I karg jord är det svårt att slå rot" att han vill utvecklla tidskriften till en plattform för diskussion där debatten i samhället återspeglas och att olika röster kommer till tals. Ett led i detta är en ny webbplats och att diskussioner arrangeras i samband med nya temanummer. Droger och missbruk är ständigt aktuellt på många plan i samhällsdebatten och på ett eller annat sätt berör det alla. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN som ger ut Alkohol & Narkotika är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger. Det gör de genom att följa konsumtions- och skadeutveckling och dessutom med kunskapshöjande insatser. Sak säker, frågor om droger är inte är harmlösa. Jag gavs tillfälle att fråga Julius om hans planer och bakgrund.»

Ensamkommande och missbruk: I karg jord
2017-03-05 Den svenska migrationspolitiken ger svåra förutsättningar för ensamkommande att rota sig. Omplaceringar och tidsbestämda uppehållstillstånd banar väg för psykisk ohälsa vilket kan leda till missbruksproblem. I det här numret tar vi en titt på missbruksproblem bland ensamkommande och följer med läkare, socialsekreterare och polis, men också Ali, som berättar om sina erfarenheter.»

Klassperspektiv på alkoholskador
omslagsbild 2016-12-17 Alkoholskador drabbar med en påtaglig social ojämlikhet. Det konsu­meras inte mer alkohol i socioekonomiskt svagare grupper men ändå är alkoholskadorna mer omfattande än i samhällets övre skikt. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?»

Alkohol & Politik
omslagsbild 2016-11-23 Att arbeta som politiker kan innebära att man ofta blir utsatt för exponering av alkohol. Förr talades det tyst om alkoholproblem inom politiken - idag är öppenheten större. Men fortfarande brister ofta stödet när politiker får problem med alkoholen.»

Barnperspektiv via föräldrastöd
2016-09-22 God kontakt mellan barn som omhändertagits för samhällsvård och ­biologiska föräldrar med missbruksproblem är viktigt både för barnens och föräldrarnas skull. Men för att hantera det nya föräldraskapet behöver föräldrarna stöd, ett stöd som ofta uteblir.»

Ökad tillgänglighet till sprutbyte
Omslagsbild 2016-07-24 Trots visionen om ett narkotikafritt samhälle så har vi inte lyckats förhindra att ett tämligen stort antal människor injicerar droger - cirka 8 000 personer år 2008-2011, enligt en uppskattning gjord av Socialstyrelsen. Personer som injicerar droger tillhör en särskilt utsatt grupp. Genom att dela sprutor löper de till exempel stora risker att drabbas av allvarliga infektionssjukdomar som HIV och hepatit C. Den nuvarande regeringen säger sig vilja lägga särskilt stor vikt vid en jämlik hälsa. Därför har man inrättat en kommission som senast den 31 maj 2017 ska lägga förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper (ur ledaren A&N &3 2016).»

Strängare tobakslagar
Omslagsbild 2016-05-22 Sverige anpassar sig nu efter EU:s tobaksdirektiv. Det innebär en rad skärpningar av tobakslagen. "Sverige anpassar sig nu efter EU:s tobaksproduktdirektiv. Ett antal ändringar i tobaks­lagen, som ska gälla från och med den 20 maj, klubbades av riksdagen i början av april. De viktigaste är förbud mot cigaretter och tobak med ”karakteriskt smak”, förbud mot vissa tillsatser i tobaksprodukter samt krav på att hälsovarningarna på tobaksförpackningarna utöver text även visar bilder. En annan förändring är att förpackningarna inte längre ska få innehålla upplysningar om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid (ur Ledaren Alkohol & Narkotika #2 2016)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Alkohol & Narkotika

Annons:

Senaste nummer:

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018
Divan 1-2 2018

2018-06-26
Lira Musikmagasin 3 2018
Galago 131 2018
Bild & Bubbla 215 2018

2018-06-25
Signum 5 2018
Fjärde Världen 2 2018
Nordens Tidning 2 2018

2018-06-24
C´est Bon Anthology 40-41 2018

2018-06-21
Lyrikvännen 4 2018
Accent 4 2018

2018-06-20
Opera 3 2018
Teatertidningen 2-3 2018
Revolution 22 2108

2018-06-12
Bild & Bubbla 214 2018
KLASS 2 2018

2018-06-10
Tidig Musik 2 2018

2018-06-03
Parnass 2 2018

2018-06-01
Tiden Magasin 1 2018

2018-05-30
Nio-Fem 1 2018

2018-05-28
Kuba 2 2018
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 9 2018

2018-05-25
Accent 3 2018

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-21
Lyrikvännen 2-3 2018
Revolution 21 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-29
É Romani Glinda 6 2017

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018
Revolution 20 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-22
C´est Bon Anthology 38-39 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

Äldre resuméer