Artiklar från Alkohol & Narkotika

Burmas kristna narkotikapatruller
Omslag 2017-07-01 Vilka är de nyktra unga? Vad kan råttor lära oss om spelberoende? Gör MDMA comeback i Sverige?»

Narkotika: Lag och vård
2017-05-01 Narkotikan har länge varit en icke-fråga, men under de senaste åren har det hänt en del på narkotikafältet. Ny lagstiftning, nya riktlinjer och nya arbetsrutiner spelar alla roll i skiftet. I detta nummer lyfter vi upp några aktuella frågor som färgat debatten under det senaste året.»

A&N, en plattform för saklig debatt
2017-03-24 Alkohol & Narkotika har de fått ny chefredaktör efter Staffan Hasselgren som innehaft tjänsten så länge jag minns. Vid årskiftet tog Julius von Wright över ansvaret. Vad kommer det då innebära för tidskriften? Han säger på hemsidan under sin artikel "I karg jord är det svårt att slå rot" att han vill utvecklla tidskriften till en plattform för diskussion där debatten i samhället återspeglas och att olika röster kommer till tals. Ett led i detta är en ny webbplats och att diskussioner arrangeras i samband med nya temanummer. Droger och missbruk är ständigt aktuellt på många plan i samhällsdebatten och på ett eller annat sätt berör det alla. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN som ger ut Alkohol & Narkotika är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger. Det gör de genom att följa konsumtions- och skadeutveckling och dessutom med kunskapshöjande insatser. Sak säker, frågor om droger är inte är harmlösa. Jag gavs tillfälle att fråga Julius om hans planer och bakgrund.»

Ensamkommande och missbruk: I karg jord
2017-03-05 Den svenska migrationspolitiken ger svåra förutsättningar för ensamkommande att rota sig. Omplaceringar och tidsbestämda uppehållstillstånd banar väg för psykisk ohälsa vilket kan leda till missbruksproblem. I det här numret tar vi en titt på missbruksproblem bland ensamkommande och följer med läkare, socialsekreterare och polis, men också Ali, som berättar om sina erfarenheter.»

Klassperspektiv på alkoholskador
omslagsbild 2016-12-17 Alkoholskador drabbar med en påtaglig social ojämlikhet. Det konsu­meras inte mer alkohol i socioekonomiskt svagare grupper men ändå är alkoholskadorna mer omfattande än i samhällets övre skikt. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?»

Alkohol & Politik
omslagsbild 2016-11-23 Att arbeta som politiker kan innebära att man ofta blir utsatt för exponering av alkohol. Förr talades det tyst om alkoholproblem inom politiken - idag är öppenheten större. Men fortfarande brister ofta stödet när politiker får problem med alkoholen.»

Barnperspektiv via föräldrastöd
2016-09-22 God kontakt mellan barn som omhändertagits för samhällsvård och ­biologiska föräldrar med missbruksproblem är viktigt både för barnens och föräldrarnas skull. Men för att hantera det nya föräldraskapet behöver föräldrarna stöd, ett stöd som ofta uteblir.»

Ökad tillgänglighet till sprutbyte
Omslagsbild 2016-07-24 Trots visionen om ett narkotikafritt samhälle så har vi inte lyckats förhindra att ett tämligen stort antal människor injicerar droger - cirka 8 000 personer år 2008-2011, enligt en uppskattning gjord av Socialstyrelsen. Personer som injicerar droger tillhör en särskilt utsatt grupp. Genom att dela sprutor löper de till exempel stora risker att drabbas av allvarliga infektionssjukdomar som HIV och hepatit C. Den nuvarande regeringen säger sig vilja lägga särskilt stor vikt vid en jämlik hälsa. Därför har man inrättat en kommission som senast den 31 maj 2017 ska lägga förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper (ur ledaren A&N &3 2016).»

Strängare tobakslagar
Omslagsbild 2016-05-22 Sverige anpassar sig nu efter EU:s tobaksdirektiv. Det innebär en rad skärpningar av tobakslagen. "Sverige anpassar sig nu efter EU:s tobaksproduktdirektiv. Ett antal ändringar i tobaks­lagen, som ska gälla från och med den 20 maj, klubbades av riksdagen i början av april. De viktigaste är förbud mot cigaretter och tobak med ”karakteriskt smak”, förbud mot vissa tillsatser i tobaksprodukter samt krav på att hälsovarningarna på tobaksförpackningarna utöver text även visar bilder. En annan förändring är att förpackningarna inte längre ska få innehålla upplysningar om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid (ur Ledaren Alkohol & Narkotika #2 2016)»

FN-möte om narkotika
Omslagsbild 2016-04-28 Det var 1998 som FN:s generalförsamling senast samlades för att diskutera narkotika och narkotikapolitik. I april är det dags igen. Jämfört med för 18 år sedan höjs idag betydligt fler röster för en förändring av den globala narkotikapolitiken. The war on drugs ses inte längre som lösningen. Men vad ska komma istället?»

Spel om pengar
Omslagsbild 2015-12-28 En omreglering av den svenska spelmarknaden står för dörren. Det statliga spelmonopolet upphör och ett licenssystem kommer att införas. Vad kommer det att betyda för de två procent av befolkningen, motsvarande cirka 170 000 personer, som har problem med spel om pengar?»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Alkohol & Narkotika

Annons:

Senaste nummer:

2017-10-19
Populär Astronomi 3 2017

2017-10-17
Accent 7 2017
Aurora 1-2 2017

2017-10-16
Contra

2017-10-14
Afghanistan-Nytt 3 2017

2017-10-12
Accent 6 2017
Amnesty Press 3 2017

2017-10-11
Tidig Musik 3 2017

2017-10-10
Medusa 3 2017

2017-10-09
Omkonst 41 2017

2017-10-08
Läsliv 3 2017

2017-10-04
Arkitekturtidskriften KRITIK #34

2017-10-03
Glänta 2-3 2017

2017-10-02
Provins 3 2017

2017-10-01
Punctum saliens

2017-09-26
Med andra ord 92 2017

2017-09-25
Kuba 3 2017
Aiolos 57-58 2017

2017-09-19
Parnass 3 2017

2017-09-15
Bildkonstnären 3, 2017
Lira Musikmagasin 4 2017

2017-09-13
Uppdrag Mission 4 2017

2017-09-12
Fjärde Världen 3 2017
KLASS 3 2017

2017-09-11
Opera

2017-09-08
Signum 6

2017-09-01
Punctum saliens

2017-08-25
Ord & Bild 2-3 2017

2017-08-24
Konstperspektiv 3 2017

2017-08-22
Läsliv 2 2017

2017-08-21
Konstnären 2 2017
Läsliv 1 2017

2017-08-20
Avaye Zan 88-89 2017

2017-08-19
Teatertidningen 181-182 2017

2017-08-15
Contra 3 2017

2017-08-12
Byggnadskultur 2 2017

2017-08-11
Balder 2 2017

2017-08-07
Medusa 2 2017

2017-07-30
Provins 2 2017

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017
Afghanistan-Nytt 2 2107

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017
Uppdrag Mission 3 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

Äldre resuméer