Artiklar från Alkohol & Narkotika

Hopp om att utrota hepatit C #6 2020
2021-01-20 • Ledare. Ett skräpande naloxonkit påminner om ett händelserikt år • Perspektivet. Läge för krogen att bryta sitt alkoholberoende? av Irma Kilim • Reagera och replikera. »Drogtester det svenska guldet - för vem?« • Forskarintervjun. »Tobaken står inte högt i kurs på ANDTS-området« • Huvudmannaskapet för vården. Alkohol & Narkotika bjöd in till diskussion om huvudmannaskapet för beroendevården. Kommentar av Gunborg Brännström • Hepatit C. Har ett folkhälsoproblem fått sin lösning? • Behandling och stöd vid spelberoende. Kritik riktas mot Socialstyrelsens riktlinjer. • Årets förebyggare. SIMON är årets förebyggare 2020. • Essä. Vad Petter Northugs ursäkt säger om vår syn på narkotikaproblem. • Ny ANDTS-strategi. Vad förväntas i den nya strategin och vad vill ANDTS-samordnarna se för förändringar? • Klass och knark. Göds gängen av de rikas droganvändning? • Sista ordet. Halsbrytande förenklingar om beroende leder fel, av Joar Guterstam»

Samhället svek när Michelle dog
Omslag 2017-11-10 Fredagen den 4 november 2016 dör tjugoåriga Michelle Bureland Ekholm i en cell på polisstationen i Lund. Enligt obduktionsprotokollet är döds­orsaken en överdos metadon. Vi har följt Michelles sista 24 timmar i livet, från att hon lämnade LVM-hemmet Lunden tills hon livlös påträffas i cellen.»

Samordning och samverkan
Omslag 2017-10-02 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prioriterar samverkan inom missbruksvården. Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling. Alkoholreklam i sociala medier. Och mycket mer!»

Burmas kristna narkotikapatruller
Omslag 2017-07-01 Vilka är de nyktra unga? Vad kan råttor lära oss om spelberoende? Gör MDMA comeback i Sverige?»

Narkotika: Lag och vård
2017-05-01 Narkotikan har länge varit en icke-fråga, men under de senaste åren har det hänt en del på narkotikafältet. Ny lagstiftning, nya riktlinjer och nya arbetsrutiner spelar alla roll i skiftet. I detta nummer lyfter vi upp några aktuella frågor som färgat debatten under det senaste året.»

A&N, en plattform för saklig debatt
2017-03-24 Alkohol & Narkotika har de fått ny chefredaktör efter Staffan Hasselgren som innehaft tjänsten så länge jag minns. Vid årskiftet tog Julius von Wright över ansvaret. Vad kommer det då innebära för tidskriften? Han säger på hemsidan under sin artikel "I karg jord är det svårt att slå rot" att han vill utvecklla tidskriften till en plattform för diskussion där debatten i samhället återspeglas och att olika röster kommer till tals. Ett led i detta är en ny webbplats och att diskussioner arrangeras i samband med nya temanummer. Droger och missbruk är ständigt aktuellt på många plan i samhällsdebatten och på ett eller annat sätt berör det alla. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN som ger ut Alkohol & Narkotika är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger. Det gör de genom att följa konsumtions- och skadeutveckling och dessutom med kunskapshöjande insatser. Sak säker, frågor om droger är inte är harmlösa. Jag gavs tillfälle att fråga Julius om hans planer och bakgrund.»

Ensamkommande och missbruk: I karg jord
2017-03-05 Den svenska migrationspolitiken ger svåra förutsättningar för ensamkommande att rota sig. Omplaceringar och tidsbestämda uppehållstillstånd banar väg för psykisk ohälsa vilket kan leda till missbruksproblem. I det här numret tar vi en titt på missbruksproblem bland ensamkommande och följer med läkare, socialsekreterare och polis, men också Ali, som berättar om sina erfarenheter.»

Klassperspektiv på alkoholskador
omslagsbild 2016-12-17 Alkoholskador drabbar med en påtaglig social ojämlikhet. Det konsu­meras inte mer alkohol i socioekonomiskt svagare grupper men ändå är alkoholskadorna mer omfattande än i samhällets övre skikt. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?»

Alkohol & Politik
omslagsbild 2016-11-23 Att arbeta som politiker kan innebära att man ofta blir utsatt för exponering av alkohol. Förr talades det tyst om alkoholproblem inom politiken - idag är öppenheten större. Men fortfarande brister ofta stödet när politiker får problem med alkoholen.»

Barnperspektiv via föräldrastöd
2016-09-22 God kontakt mellan barn som omhändertagits för samhällsvård och ­biologiska föräldrar med missbruksproblem är viktigt både för barnens och föräldrarnas skull. Men för att hantera det nya föräldraskapet behöver föräldrarna stöd, ett stöd som ofta uteblir.»

Ökad tillgänglighet till sprutbyte
Omslagsbild 2016-07-24 Trots visionen om ett narkotikafritt samhälle så har vi inte lyckats förhindra att ett tämligen stort antal människor injicerar droger - cirka 8 000 personer år 2008-2011, enligt en uppskattning gjord av Socialstyrelsen. Personer som injicerar droger tillhör en särskilt utsatt grupp. Genom att dela sprutor löper de till exempel stora risker att drabbas av allvarliga infektionssjukdomar som HIV och hepatit C. Den nuvarande regeringen säger sig vilja lägga särskilt stor vikt vid en jämlik hälsa. Därför har man inrättat en kommission som senast den 31 maj 2017 ska lägga förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper (ur ledaren A&N &3 2016).»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Alkohol & Narkotika

Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer