Barnperspektiv via föräldrastöd

Läs Alkohol & Narkotika #4 2016

God kontakt mellan barn som omhändertagits för samhällsvård och ­biologiska föräldrar med missbruksproblem är viktigt både för barnens och föräldrarnas skull. Men för att hantera det nya föräldraskapet behöver föräldrarna stöd, ett stöd som ofta uteblir.


Inledaren: En gång förälder alltid förälder Staffan Hasselgren
När en vuxen persons missbruksproblem upptäcks är det viktigt att undersöka om det finns barn som påverkas negativt. Och omvänt, när ett barn blir aktuellt i socialtjänsten bör man skaffa sig en bild...

Stödet uteblev Maria Hagström
Maria har fyra barn. Hon har alltid velat deras bästa, men hon har inte alltid klarat av att ta hand om dem. Hon vet hur det känns när barn tas ifrån en och hur tung skulden kan vara.

Sverige ligger efter Maria Hagström
Lagen om vård av unga utelämnar föräldrarna. Det har LVU-utredningens rapport kommit fram till. I lagen finns varken tydliga direktiv om delaktighet eller om att få information om barnet. Stödet till...

Viktigt minska separationsskadorna Maria Hagström
Umgänge mellan barn och föräldrar är viktigt efter ett omhändertagande, men det kan ske på olika sätt. Även när det inte är lämpligt att de träffas behöver barnet umgås med föräldrarna på ett...

Samverkan krävs Carina H Ahnstedt
Om en person missbrukar behöver man jobba med hela familjen. Oavsett hur familjen ser ut. Men i många kommuner är det vattentäta skott mellan dem som arbetar med barn och dem som arbetar med vuxna....

Papparollen glöms bort Carina H Ahnstedt
– För barnet är det viktigt att veta att de har en plats i sin mammas eller pappas hjärta oavsett vad, säger Birgitta Rexmo Andersson, socionom på Behandlingsgruppen i Göteborg.

Krönikan: Drogen och den finska sisun Rolf Karlman
Leo Honkala avled förra året. Han var en känd finsk brottare och precis som många andra idrottsmän uppväxt med den finländska dopningskulturen.

Orsaker till minskat ungdomsdrickande undersöks Staffan Hasselgren
Det är inte bara i Sverige utan i en rad andra länder som drickandet bland unga minskat. Michael Livingston vid Centre for Alcohol Policy Reserach vid La Trobe University i Melbourne är en av de...

Polisen rapporterar om gatupriser på narkotika… Ulf Guttormsson
Sedan slutet av 1980-talet har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika. Det sker via en webbenkät som fylls i av poliser runt om i landet.

Barnperspektiv genom föräldraperspektiv
Årligen får flera tusen föräldrar sina barn omhändertagna, ofta är de ensamstående mammor. Många har en missbruksproblematik. RFHL har sett att mammorna mår mycket dåligt efter omhändertagandet, men att de inte får tillräckligt med stöd. Därför startade de projektet Qrut. Där får man kontakt med mammor som socialtjänsten inte når.

Det tredelade föräldraskapet

Det finns inte så mycket forskning om föräldrastöd i Sverige. Men i Stockholms stad har nu studier påbörjats genom utvecklingsprojektet Det tredelade föräldraskapet. Det har resulterat i stödinsatsen Stella med inspiration från Köpenhamn.

Honduras – nav för narkotikahandel

Huvudleden för kokainsmugglingen från Sydamerika till Nordamerika går genom Honduras. Det har bidragit till ett samhälle som präglas av korruption, våld och rädsla.

Mexikanisering av Argentina

Mexicos brist på lag och ordning hänger ihop med narkotikahandeln. Alla omkringliggande länder har med skräck följt utvecklingen. Argentinas roll i narkotikahanteringen är mindre känd.

Publicerad: 2016-09-22

Köp Alkohol & Narkotika
Läs mer om Alkohol & Narkotika i katalogen
Fler artiklar knutna till Alkohol & Narkotika
Fler tidskrifter i kategori ALKOHOL & NARKOTIKA
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer