A&N, en plattform för saklig debatt

Alkohol & Narkotika har de fått ny chefredaktör efter Staffan Hasselgren som innehaft tjänsten så länge jag minns. Vid årskiftet tog Julius von Wright över ansvaret. Vad kommer det då innebära för tidskriften? Han säger på hemsidan under sin artikel I karg jord är det svårt att slå rot att han vill utvecklla tidskriften till en plattform för diskussion där debatten i samhället återspeglas och att olika röster kommer till tals. Ett led i detta är en ny webbplats och att diskussioner arrangeras i samband med nya temanummer. Droger och missbruk är ständigt aktuellt på många plan i samhällsdebatten och på ett eller annat sätt berör det alla.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN som ger ut Alkohol & Narkotika är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger. Det gör de genom att följa konsumtions- och skadeutveckling och dessutom med kunskapshöjande insatser. Sak säker, frågor om droger inte är harmlösa. Jag gavs tillfälle att fråga Julius om hans planer och bakgrund.Hur ser din bakgrund ut gällande frågor om Alkohol och Narkotika och är det första gången du figurerar som tidskriftsredaktör?

– De senaste sex åren har jag varit verksam med drogfrågor på tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs vid organisationen Nordens välfärdscenter. Där har jag skrivit populärvetenskapligt om ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping & Tobak) och varit delaktig i olika nordiska projekt. Tidigare har jag alltså arbetat med ett nordisk fokus, så nu är det första gången jag siktar in mig på Sverige som område. Jag är alltså från Finland och har studerat journalistik.

Jag har också jobbat som redaktör för webbplatsen popNAD, en populärvetenskaplig webbplats inom drogområdet, men har arbetat med flera tidskrifter under årens lopp. Jag har varit chefredaktör för Finlands nationella svenskspråkiga studenttidning, Studentbladet, och även varit redaktör för litteraturtidskriften Kontur.


Vilka frågor på drogområdet är viktigast för dagen?

– Det är spännande tider just nu då det kommer till droger. Narkotika böjar bli ett aktuellt ämne igen och många intressanta diskussioner förs på olika håll i världen, inte minst då det kommer till cannabis men också nya skadereduktionsåtgärder, som heroinbehandling.


Bevakar massmedia frågorna på ett relevant sätt?

– I det stora hela bevakar medier drogfrågor på ett relevant sätt. Ibland blir de ju fel, det händer inom alla områden.


Vilka "kemikalier" bevakar förbundet, såg att ni håller koll på tobaksförbrukning?

– Alkohol och Narkotikas utgivare Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning följer med både vuxnas och ungas drogvanor, men är väl mest känd för skolvaneundersökningen, som pågått i flera årtionden.


Jag har svår att tänka mig att ni skulle tycka det finns för mycket fokus på de här frågorna men var går gränserna för drogkulturen, ett slags osunt beroende!?

– Svår fråga.


Tja, det var väl nästan en korkad fråga av mig. Ett tydligt osunt beroende är när det på ett eller annat sätt drabbar andra vilket kan ha många tänkbara scenarier. Ska en eremit som pimplar femstjärnig konjak räknas in i drogkulturen? och morgonsoffornas koketterande med vinprovning i SVT och annorstädes, är det en påtaglig del? Synen på vad som är drogkultur kan antagligen anläggas utifrån ett svårövergripbart antal perspektiv. Globalt tycks den vara närvarande i alla samhällen på ett eller annat sätt. Allt som oftast träder initierande alternativt exkluderande socialiserings- visavi asocialiseringsprocesser fram i föhållande till det som betraktas som droger. "Hot stuff"!

Alkohol & Narkotikas främsta styrkor är att den inte slår in öppna dörrar i motsats till många andra tidskrifter med snäva fokusområden, säger Julius i en textsnutt under sin artikel I karg jord är det svårt att slå rot. Men vad menas med "slår in öppna dörrar med snäva fokus"?

– Jag tycker många tidskrifter ofta riktar sig till en läsarkrets som håller med om de åsikter som lyfts upp i tidskriften. Det kan lätt bli en självbekräftande cirkel. Det finns sådana tidskrifter inom vårt område också, men jag tror att A&N kan vara en tidskrift som kan samla olika synpunkter och vara en plattform för saklig debatt. Det här betyder inte nödvändigtvis en kursändring, men webbplatsen som vi ska lansera 27.3 kan ge möjligheten för personer att reagera på synpunkter som framförs i tidskriften. Jag menar nu inte kommenteringsfunktioner – det kommer vi inte att ha – men webben ger möjlighet att publicera repliker och debattinlägg med en gång. Vi behöver inte vänta 2 månader tills nästa nummer kommer ut.

Bild: Montage och manipulation med befintliga bilder på nätet.


Hans tillträde har uppmärksammats av nykterhetsrörelsens tidskrift Accent och Sisuradio som också ställt frågor.Publicerad: 2017-03-24

Köp Alkohol & Narkotika
Läs mer om Alkohol & Narkotika i katalogen
Fler artiklar knutna till Alkohol & Narkotika
Fler tidskrifter i kategori ALKOHOL & NARKOTIKA
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer