Omslagsbild

Ökad tillgänglighet till sprutbyte

Inledaren: Regeringen vill se fler sprutbytesmottagningar Staffan Hasselgren
Trots visionen om ett narkotikafritt samhälle så har vi inte lyckats förhindra att ett tämligen stort antal människor injicerar droger – cirka 8 000 personer år 2008–2011, enligt en uppskattning gjord av Socialstyrelsen.

Kommunernas veto mot sprutbyte försvinner Staffan Hasselgren
Kommunerna ska inte längre kunna säga nej om landstingen vill etablera nya sprutbytesverksamheter. Dessutom sänks åldersgränsen till 18 år. Det föreslår regeringen i en promemoria, vars förslag riksdagen kommer att få rösta om till hösten.

”Jag hade injicerat oavsett sprutornas skick” Ossian Grahn
Jonas var runt 20 år gammal då han för första gången hörde talas om Sprutbytet i Malmö. På den tiden injicerade han inte själv, men en del av hans vänner gjorde det. Mer än två decennier har gått och nu är han tillbaka i Skåne och byter in sina använda sprutor mot nya.

Sprutbytesmottagningen i Kalmar: HIV-spridning hejdades Margareta Creutzer
Våren 2012 började HIV spridas bland personer med ett injektionsmissbruk i Kalmar. Smittspridningen blev begränsad, sannolikt tack vara den nystartade sprutbytesmottagningen.
Annica Boija har arbetat på sprutbytet i Kalmar sedan starten. Hon välkomnar regeringens förslag om sänkt åldersgräns.

Göteborg: Sprutbyte nästa år? Margareta Omsäter
Efter år av diskussioner och istadigt motstånd – under 2017 öppnas sannolikt en sprutbytesmottagning i Göteborg. Trots att ingen part i grunden bytt synsätt.

Det norrländska motståndet mals långsamt ned Ingert Nilsson
Norrlandskommunernas politiker och tjänstemän är fortsatt kritiska till sprutbyte. Men från att vara öppet negativa uttrycker många nu mer en tveksamhet och i en del fall uppgivenhet.

Krönikan: Barnen skyddar oss vuxna Hillevi Wahl
En miljon svenskar lever med någon form av beroendeproblematik. Då pratar vi bara om alkohol och narkotika. Plussar vi på med spelmissbruk, tablettmissbruk och svåra matmissbruk så får vi några...

CAN:s drogforskningspris: ”Hög tid att börja tänka utanför boxen” Staffan Hasselgren
Majoriteten människor med alkoholproblem söker inte hjälp.Årets mottagare av CAN:s drogforskningspris – Sven Andréasson, professor och överläkare verksam i Stockholm – menar att det är dags för ett...

Sexualitet som hinder och möjlighet i uppbrottsprocessen Ossian Grahn
Missbruk och sex har praktiska beröringspunkter. I en färsk studie kartläggs hur vägen mot nykterhet påverkas av drogrelaterade sexuella upplevelser tidigare i livet.

Inget oväntat i FN Staffan Hasselgren
Den resolution som antogs vid UNGASS-mötet i New York i april bjuder inte på några större överraskningar.

Socialt företagande: En rehabiliterande väg in i arbetslivet Alec Carlberg
Inom missbruksvården har rehabiliterings- och behandlingsmodeller kommit och gått. Olika trender har avlöst varandra. Rehabilitering som bygger på arbete har visat positiva resultat och är...

Droger och våld i Karibien Lars Soold
Januari var en av de blodigaste månaderna i Trinidad & Tobagos historia. Ett 50-tal personer mördades som en direkt eller indirekt följd av droghandeln genom landet. Frånvaron av...

Steelpan som prevention Lars Soold
Trinidad & Tobago använder sin stolta musiktradition för att ge ungdomar en bättre framtid. Nio orkestrar har öppnat sina portar för ett omfattande musikprogram som också erbjuds kriminellt...Läs on-line i Alkohol & Narkotika 2016:3
Publicerad: 2016-07-24

Köp Alkohol & Narkotika
Läs mer om Alkohol & Narkotika i katalogen
Fler artiklar knutna till Alkohol & Narkotika
Fler tidskrifter i kategori ALKOHOL & NARKOTIKA
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer