omslagsbild

Alkohol & Politik

Inledaren: Alkoholproblem inbyggt i maktstrukturen Staffan Hasselgren
Kvinnor som dricker döms ­efter strängare mallar än män. Det menar Gudrun Schyman som för tjugo år sedan gick ut offentligt med sina egna alkoholproblem. Trots att hon var öppen med sina svårigheter att hantera alkoholen, blev hon utsatt för pressens samlade attack.

Samhället har vaknat – men inte politiken Marika Sivertsson
Även om ingen som är aktiv i politiken skulle erkänna det, så betraktas den som hoppar av som en resurs. Då finns makt att fördela. Socialdemokraten Tomas Rudin gör en maktanalys för att förklara de svårigheter som finns inom politiken att stötta personer med alkohol­problem. Han menar att den gäller alla etablerade partier.

Det var inte bättre förr Marika Sivertsson
Det är talmanskonferens något av åren runt 1990. Thage G Peterson har fått nog av alkoholproblemen i riksdagen och han har bett partiföreträdarna att hjälpas åt att få stopp på drickandet.Någon tittar i taket. En annan i golvet. Alla närvarande ser att det inte kommer att fungera. Nästa gång tar Thage G Peterson istället gruppledarna på tu man hand.

"Kvinnor döms enligt hårdare mallar" Marika Sivertsson
– Politiken har traditionellt varit en manlig sfär som varit ganska inpyrd med sprit. Ta dig en sup och var som en karl, heter det ju. Det säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ. ­Kvinnor som dricker döms ut i de patriarkala strukturerna, konstaterar hon.

Mindre alkohol idag Marika Sivertsson
– Tillgången till alkohol är mindre idag än tidigare. Men den stora svårigheten är fortfarande att engagera omgivningen till stöd för den som har problem, säger Berit Högman (S), vice gruppledare med ansvar för alkoholfrågor.

Dramatisk minskning av nykterhetsgruppen Marika Sivertsson
För 100 år sedan räknade nykterhetsgruppen i riksdagen in omkring 150 medlemmar. Idag är de omkring femton. De politiska ambitionerna är blygsammare än under storhetstiden, men gruppen gör viktiga insatser för att bryta alkoholnormen bland beslutsfattare.

Jobb i EU-parlamentet: Hög tillgång till alkohol Marika Sivertsson
En del av länderna i EU har nära på dubbelt så hög alkoholkonsumtion som Sverige. Det sätter sin prägel på det politiska livet i EU, där de svenska EU-parlamentarikerna verkar i en tuff arbetsmiljö med stor tillgång till alkohol.

Ungdomsförbunden och alkoholen Marika Sivertsson
Under slutet av 00-talet wallraffade Vidar Aronsson från UNF på Moderata ungdomsförbundets svartklubbar i Helsingborg. Minder­­åriga serverades alkohol och ungdomar löste medlemskap i baren.
– Skandalen skapade ett förändringstryck. Jag vill gärna tro att vi på det sättet har bidragit till att det är bättre idag, säger han.

Krönikan: Den ensamma drogfriheten Jens Wingren
I min relativt skyddade, drogfria tillvaro har förekomsten av psykoser plötsligt gjort sig påmind. Kanske få och långt emellan, men för mig en helt ny företeelse. Folk i utkanten av min bekantskapskrets som självmedicinerat bort social ångest och oro i flera år har helt plötsligt blivit inlagda efter att helt ha tappat kontakten med verkligheten. Det är obehagligt att se men i vissa fall har dessa sammanbrott också utgjort vändpunkter.

Förmyndaren farbror Blomsterhatt Julius von Wright
Den finska alkohollagen står inför en totalreform. Den gyllene chansen har aktiverat näringslivet och skapat ett hett debattklimat i Finland. Tjänstemännen – blomsterhattsfarbröderna* – berättar om unga aggressiva män och rollen som forskare i debatten.

Svenskarnas alkoholkonsumtion stabil Björn Trolldal
I mitten av oktober släppte CAN de definitiva uppgifterna från de så kallade Monitormätningarna om den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under 2015. Konsumtionen ligger stabilt strax över nio liter ren alkohol per in­vånare 15 år och äldre, även om en svag minskning skett jämfört med 2014.

Narkotikarelaterad dödlighet: Oroande ökning men lägre än vi trott Håkan Leifman
Tidigare skattningar av den narkotikarelaterade dödligheten har pekat på en kraftig ökning, mer än fördubbling under de senaste tio åren. En färsk skattning baserad på rättsmedicinska data, där vi kontrollerat för metodförändringar, tyder på att denna trend är överdriven men att ­ökningen ändå är oroväckande stor.

"Every society needs a boogie man" Staffan Hasselgren
I juni vittnade Ethan Nadelmann inför den amerikanska senaten. I början av september var han på ett hastigt besök i Sverige och höll en gästföreläsning på Stockholms universitet.

Riskuppfattning inte avgörande Ulf Guttormsson & Staffan Hasselgren
Svenska 16-åringar ligger på låga nivåer när det gäller rökning, alkoholkonsumtion och cannabisanvändning under de senaste 30 dagarna enligt den färska europeiska skolundersökningen ESPAD. Det gäller både jämfört med övriga Norden och med genomsnittet för övriga deltagande europeiska länder utanför Norden. I rapporten redovisas även hur riskuppfattningen runt olika droger utvecklats senaste 20-årsperioden.

Publicerad: 2016-11-23

Köp Alkohol & Narkotika
Läs mer om Alkohol & Narkotika i katalogen
Fler artiklar knutna till Alkohol & Narkotika
Fler tidskrifter i kategori ALKOHOL & NARKOTIKA
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer