Artiklar från Världshorisont

Tema Demokrati under press #4 2022
2023-01-13 TEMA DEMOKRATI UNDER PRESS, Ryskt desinformationskrig mot Europa, Bianca Kronlöf får MR-priset 2022 • Många kurvor pekar åt fel håll just nu. Det gäller inte minst den globala demokratiutvecklingen där allt fler länder går i auktoritär riktning. Det svenska institutet V-Dems mätningar visar att endast 13 procent av världens befolkning idag lever i fullt demokratiska länder. Ofta börjar nedmonteringen av demokratin med att oberoende media beläggs med restriktioner och kontroll samtidigt som den akademiska friheten inskränks och utrymmet för det civila samhället begränsas. Under de senaste tio åren har utrymmet för det civila samhället försvagats i 50 länder, visar mätningar ... (från ledaren Världshorisont #4 2022)»

"Our Common Agenda" #3 2022
2022-11-15 Rapport från sommarens kärnvapenkonferenser, Krigsbrott i Ukraina under utredning, ”OUR COMMON AGENDA” VÅR FRAMTID, VÅRT VAL • Jag skriver dessa rader dagen efter det svenska valet. I nuläget lutar det åt att högersidan i svensk politik får bilda regering och att vi alltså får ett maktskifte. Ett definitivt valresultat kommer dock inte att vara klart innan denna tidning går till tryck. I förra numret av Världshorisont presenterade vi en enkät med partierna i riksdagen. Av svaren framgick att alla åtta partier vill stärka det globala samarbetet i FN och att sex av dem står fast vid att minst en procent av BNI ska gå till internationellt bistånd. Oavsett vilken sammansättning den nya svenska regeringen får så kommer dessa två frågor att stå fortsatt högt på dagordningen för oss i den svenska FN-rörelsen. I fråga om biståndet gäller det att de politiska partier som lovat att värna det nu står fast vid sina löften och gör vad de kan för att vi även fortsättningsvis ska ha ett omfattande och generöst svensk internationellt bistånd ... (ur ledaren Världshorisont #3 2022)»

Tema: Miljö och klimat #2 2022
2022-07-02 Det har bara gått tre månader sedan förra gången då jag satte mig ner för att skriva den här spalten. Ändå känns världen totalt förändrad. Redan då stod vi inför stora utmaningar - ökande fattigdom och hunger, auktoritära krafter på frammarsch och en akut miljö- och klimatkris, för att nämna några av dem. Så kom den 24 februari och Rysslands angrepp på Ukraina. I dess spår följde omätligt mänskligt lidande och extremt omfattande materiell förödelse i ukrainska städer. Effekten ...(från de inledande orden Världshorisont #2 2022)»

Tema: Svenskt bistånd räddar liv #1 2022
2022-04-20 Temat för denna tidning är Sveriges internationella bistånd, med del bistånd som kanaliseras genom FN som särskilt fokus. Ämnet är lika allvarligt som viktigt då coronapandemin brutalt satte stopp för en två decennier lång period av minskande global fattigdom och långsamt ökande välstånd. I dagsläget ser vi en värld där fattigdom, hunger och inkomstklyftor ökar samtidigt som antalet konflikter och människor på flykt är rekordhögt. Det är en värld där internationellt bistånd har en central roll att spela och där Sveriges linje - omfattande och konsekvent bistånd som till stor del kanaliseras genom FN och Världsbanken - är viktigare än någonsin. Tack vare biståndet kan... (inledande ord Världshorisont #1 2022) »

Tema: Flickors rättigheter #4 2021
2022-01-07 För tio år sedan, 2011, hände det grejer, både i FN och i Svenska FN-förbundet. En ny enhet för flickors och kvinnors rättigheter - UN Women - bildades och lanserades i New York. Samtidigt drog FN-förbundet igång kampanjen Flicka med insamling till förmån för flickors rättigheter. Och i december 2011 instiftades internationella flickdagen genom ett beslut i FN:s generalförsamling. Världshorisont hängde så klart på och passade på att lyfta frågan om flickors rättigheter i ett temanummer. På tidningens omslag hade vi en bild av 11 år gamla Ghulam som sitter i finkläder bredvid Faiz, 40, med gråsprängt skägg och turban. Afghanska Ghulam vill bli lärare men har tvingats avbryta sin skolgång för att gifta sig med Faiz. ”Kanske är Faiz Afghanistans vänligaste man”, funderar jag i min spalt på denna plats, men konstaterar sedan att Ghulam i så fall ändå är en förlorare då hon med giftermålet blivit av med sin skolgång, ”den biljett till ett bättre liv som är så svår att nå för miljontals fattiga flickor” ... (från de inledande orden #4 2021)»

Tema: Kärnvapen #3 2021
2021-10-02 I juni hade FN-förbundet kongress och en lång rad beslut klubbades i allehanda frågor. I ett övergripande perspektiv framstod två sakfrågor som särskilt viktiga för rörelsen, den om kärnvapen och den om vårt klimat, och kongressens mening var att båda dessa ska prioriteras under den kommande treårsperioden. Jag välkomnar detta då jag länge identifierat dem som vår tids två största ödesfrågor. Kärnvapen och klimatförändringar hotar oss och vår planet på lite olika sätt... (från de inledande orden #3 2021)»

Tema: FN-rörelsen #2 2021
2021-07-24 Häromdagen fick jag min första spruta vaccin mot covid-19 och i mitten av juni är det dags för dos nummer två. Allting tyder också på att stora delar av svenska folket kommer att vara vaccinerade innan sommaren är slut. Det innebär att vi så sakteliga kommer att kunna återgå till mer normala sätt att arbeta, mötas och umgås. I början av pandemin rådde stor osäkerhet i hela samhället kring väldigt mycket. För oss i FN-förbundet hopade sig frågorna. Hur kommer pandemin att påverka FN och det globala samarbetet? När kan vi i FN-förbundet arrangera större fysiska sammankomster igen? Och hur kan vi bedriva lokal verksamhet runt om i landet när människor inte får mötas... (från numrets inledande ord)»

TEMA SKOLA #1 2021
2021-04-25 Om man blev tvungen att välja en enskild åtgärd för att främja god samhällsutveckling så skulle det sannolikt bli en satsning på utbildning. Det går nästan inte att överskatta betydelsen av utbildning, vare sig för den enskilda människan eller för samhället som helhet. Och ju mer komplexa våra moderna samhällen blir, desto större krav ställs det på den utbildning som erbjuds. Under flera decennier har vi haft en positiv global trend med allt fler barn i skolan och stigande utbildningsnivå vilket har bidragit till minskande fattigdom och förbättrad folkhälsa i många länder. Tyvärr har coronapandemin satt stopp för flera hoppingivande utvecklingstrender och i stället ser vi en global socioekonomisk kris i dess kölvatten. I nuläget är vi fortfarande mitt uppe i pandemin och det kommer att dröja länge innan vi kan analysera dess fulla effekt på utbildning och andra viktiga aspekter av mänsklig utveckling... (från de inledande orden Världshorisont #1 2021»

Civila samhället #4 2020
2020-12-22 >Jag är medveten om att rubriken på framsidan av denna tidning är lite kryptisk. Skydda eller tysta, vad ska det betyda? Det jag syftar på är ett beteende hos många auktoritäraa ledare i dagens värld. De gillar inte aktivister och organisationer som kritiserar dem och kräver sina rättigheter. Men de gillar inte heller att bli kritiserade av omvärlden, så de försöker vara lite fiffiga... (från de inledande orden Världshorisont #4 2020)»

Tema FN 75 år #3 2020
Omslag 2020-10-10 Vital aktör i en splittrad värld Det nya numret av FN-förbundets tidning Världshorisont handlar om FN:s historia och de prövningar som utmanar den 75-åriga organisationen i det turbulenta dagsläget. • "Det här borde alla känna till!". Det var den spontana reaktionen från en ung person i min närhet när jag bad honom läsa igenom det rundabordssamtal om FN som finns på sidorna 4-7 i denna tidning. Jag kan inte annat än hålla med - analysen är lika intressant som viktig. Det står och väger mellan två olika världsbilder just nu - mellan nationalisterna/populiserna och oss som menar att globala problem kräver globala lösningar. Mellan dem som tycker att man kan montera ner stora delar av FN-systemet och oss som menar att FN och det internationella bålverket av överenskommelser och institutioner är enormt viktigt, ja, kanske till och med oumbärligt om vi människor ens ska överleva som art på jorden. Det är en komplicerad värld vi lever i... (ur ledaren Världshorisont #3 2020)»

Fred och säkerhet #2 2020
2020-07-11 Antalet intensivvårdsplatser som krävs vid en katastrof borde bli en ny måttstock för hur olika globala hot ska värderas, enligt ett debattinlägg som nyligen publicerades i Bulletin of the Atomic Scientists. Genom att kombinera oomtvistliga fakta med enkel matematik och vanlig riskbedömning tydliggör textförfattarna - två professorer från Belgien respektive Australien - varför kärnvapnens blotta existens är vansinne. Vi kan börja med riskbedömningen, utifrån sannolikhet och konsekvens. Konsekvenserna av ett kärnvapenkrig vore omätbara så på den skalan blir det full pott. Men sannolikheten då? Den är mer svårbedömd, menar skribenterna. På kort sikt är det osannolikt att det blir kärnvapenkrig men på lång sikt är det nästan helt säkert, resonerar de, med enorma konsekvenser oavsett när det sker. ”Avskräckning och säkerhetsmekanismer måste fungera helt perfekt vid varje enskild kärnvapenincident. Det räcker med att någondera av dem fallerar en enda gång för att utlösa en kärnvapenkatastrof. Det är inte en lugnande ekvation”, skriver de. Vad kan vi då veta om det antal intensivvårdsplatser som skulle krävas vid en kärnvapendetonation? Stephens Institute of Technology har tagit fram en karta där olika scenarier kan testas. Skulle Ryssland, till exempel, attackera Natos högkvarter i Bryssel med en av sina 800 kiloton Topolmissiler skulle 536 180 människor dödas och 572 830 skadas. Belgiens totalt 1 900 intensivvårdsplatser - minus dem i Brysselområdet som ju skulle vara förstörda - skulle inte räcka till ens en bråkdel av offren vid en sådan humanitär katastrof. Och då talar vi om en bomb, i en stad - inte om ett krig med dussintals eller hundratals kärnvapendetonationer. Inget samhälle kan klara av det antal skadade som ett kärnvapenkrig skulle leda till, konkluderar skribenterna, och landar i slutsatsen att det totala avskaffandet av kärnvapen måste bli högsta prioritet för vårt globala samfund post corona. Skräckscenerna från Hiroshima och Nagasaki får aldrig upprepas.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Världshorisont

Annons:

Senaste nummer:

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

Äldre resuméer