TEMA SKOLA #1 2021

Läs Världshorisont #1 2021 på hemsidan.

VÄGEN TILL EN BÄTTRE VÄRLD GÅR GENOM KLASSRUMMET AnnaLena Karlsson Andrews

NOTISER
NYTT INDEX I UNDP:S ÅRSRAPPORT
INDRAGEN RÖSTRÄTT FÖR SJU LÄNDER
PALESTINSKA VAL PLANERAS
VÅLD GRUSAR HOPP I AFGHANISTAN
”UTLYS KLIMATNÖDLÄGE!”
FEM FN-TEMAN FÖR 2021


TEMA SKOLA

Skolvärlden – en central arena i den svenska FN-rörelsen AnnaLena Karlsson Andrews

Utmaning för Sverige: Växande samhällsklyftor förstärks genom skolan Lina Stolpe

Lärande för hållbar utveckling – Viktigt koncept saknar stöd uppifrån Görrel Espelund


FN fakta
GLOBALA MÅLEN: MÅL 4 – GOD UTBILDNING FÖR ALLA
I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) som syftar till att avskaffa fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och klimat och skapa fredliga, inkluderande och trygga samhällen. Det är den mest omfattande och ambitiösa utvecklingsplan som mänskligheten någonsin har haft. Världens regeringar bär det yttersta ansvaret för att agendan genomförs men varje människa på jorden berörs och om målen ska kunna nås krävs att alla betydande aktörer i samhället medverkar och påverkar utvecklingen i rätt riktning.
I detta faktablad belyser vi det fjärde av de 17 målen: god utbildning för alla.

Mål 4 – Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja inkluderande livslångt lärande för alla


Utbildning nyckel till utveckling AnnaLena Karlsson Andrews

Det här kan du göra
Kolla in vårt skolmaterial!
Stöd Skolmat!
Starta ett projekt!


Hållbarhetsforskaren David Collste: ”Att se helheten är nyckeln till lärande om hållbar utveckling” Malin Åberg Aas

Lika Unika Akademi ”Funktionshinderfrågorna en viktig pusselbit som ofta saknas” Marina Henrikson


Analys

USA på väg tillbaka till globalt samarbete AnnaLena Karlsson Andrews

Rapport från SCB – Växande klyftor i Sverige Lovisa Kårelius

Svenskt MRinstitut kan inrättas 2022

Sveriges tid i säkerhetsrådet utvärderad

FN uppmanar Sverige att ta hem IS-barn


Landet runt

Stockholms FN-förening – Full fart trots pandemin

Aktion FN: FN-skolor tog avstånd från rasism

FN:s kärnvapenförbud firades i Falun


Ett barn, en lärare och en bok Annelie Börjesson


Nästa nummer av Världshorisont kommer ut den 3 juni och blir ett temanummer om FN-rörelsen, i Sverige och utomlands.


Publicerad: 2021-04-25

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer