Tema Demokrati under press #4 2022

Läs Världshorisont #4 här

DEMOKRATI – EN BRISTVARA AnnaLena Karlsson Andrews

NOTISER
SVAG ÖVERENSKOMMELSE OM KLIMATET VID COP27
UNFPA LARMAR OM FLICKOR OCH KVINNOR PÅ AFRIKAS HORN
MILSTOPLE OM ÅTTA MILJARDER MÄNNISKOR PASSERAD
SÄKERHETSSRÅDET UPPMANAS AGERA I SAHEL
FN-EXPERTER BESÖKTE SVERIGE


TEMA DEMOKRATI UNDER PRESS
Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige Mats Wingborg
Demokratin på tillbakagång i världen Mats Wingborg

Hallå där! AnnaLena Karlsson Andrews
Cecilia Ruthström-Ruin, ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa Calle Ljunggren

FN-förbundets internationella program Unga driver förändring Elin Malmqvist

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas AnnaLena Karlsson Andrews

Nedstängning av internet hotar demokratin


FN fakta
Pandemin ett hårt slag mot ekonomi och arbetsmarknad

Mål 8
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med med anständiga arbetsvillkor för alla

Hur bidrar FN-förbundet med sin verksamhet till mål 8? Annelie Börjesson, ordförande, svarar.

Det här kan du gör:
Diskutera resurssmart livsstil!
Var en kritisk konsument!
Stöd flickors skolgång!

Dags skrota BNP? Viktor Lindelöw
Nya mått för välstånd behövs


FN och Ukraina AnnaLena Karlsson Andrews
Högtid och allvarsord när FN-dagen firades


BOKTIPS
Ord och handling: Ett liv i diplomatins tjänst av Jan Eliasson Pekka Johansson


Liberia Calle Ljunggren
Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning

Årets MR-pristagare: Män har en nyckelroll i kampen för jämställdhet Calle Ljunggren

STYRELSEPROFILEN
Petter Ölmunger

Landet runt
Stor variation när FN-dagen firades i landets FN-föreningar
Manifestation i Kristianstad för Irans kvinnor

På gång
Givande FN-rollspel i Albanien


Vårda, värna och vattna Annelie Börjesson

Publicerad: 2023-01-13

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

Äldre resuméer