Tema: Flickors rättigheter #4 2021

Läs Världshorisont #4 2021 på hemsidan.

TIO ÅR MED KAMP FÖR FLICKOR AnnaLena Karlsson Andrews

NOTISER
VART TIONDE BARN LEVER MED FUNKTIONSHINDER
ÖKAD HUNGER I SYRIEN
7 000 DOG ELLER SKADADES AV MINOR
FLER FLYKTINGAR I VÄRLDEN
AVTAL FÖR COVIDMEDICIN HJÄLPER FATTIGA


Tema: Flickors rättigheter

FN:s arbete i Etiopien Karolina Grundin
Humanitär kris drabbar redan utsatta flickor

Nytt hopp om jämställdhet i Tanzania Viktor Lindelöw
”Flickor måste få veta att de har rättigheter”

Varv efter varv för flickors rättigheter
Bandylaget samlade in över 13 000 kronor

Arbete mot människohandel belönades med MR-priset Nora Eklöv

Rent vatten och sanitet avgörande för världens flickor Lisa Lievonen


FN fakta

Nästan varannan människa saknar funktionell toalett Lisa Lievonen
Mål 6 – Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla (finns 17 globala mål)


Analys

På gång
Antologi mot folkmord
Klimatkampanj för unga
Material om kärnvapen
Klänning till stöd för kvinnor i Etiopien
MR-kämpe från Afar
Margaretha och Albin prisades för sitt engagemang Lisa Lievonen
Utmärkelsen Årets FN-ungdom har tilldelats Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening Isa Almäng
Åsa Regnér är Årets FN-vän AnnaLena Karlsson Andrews
”Resultatet långt ifrån tillräckligt, men vi har en riktning” Lisa Lievonen
Vårt klimat – det här är läget just nu Lisa Lievonen
OM IPCC:S RAPPORT ”DEN NATURVETENSKAPLIGA GRUNDEN”

Landet runt
Fokus på Afghanistan när Lunds FN-förening firade flickdagen
Alicia från Stockholm var med på COP26
FN-dagen firades över hela landet

Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter! Annelie BörjessonNästa nummer av Världshorisont kommer ut den 3 mars och ska handla om det svenska biståndet.
Svenska skattebetalare gör en stor insats för utsatta människor genom Sveriges bistånd. Merparten av pengarna går till FN-organ och andra internationella organisationer, främst utvecklingsbanker och globala fonder. Trots att Sverige är ett litet land tillhör vi de största bidragsgivarna till FN-organen i absoluta tal vilket också bidrar till att ge oss stort inflytande i FN-sammanhang.
Under en följd av år sågs en långsam men stadig trend av minskande fattigdom och hunger i världen. Tyvärr har utvecklingen under senare år börjat gå åt fel håll. Denna negativa trend har kraftigt förstärkts av pandemin och vårt bistånd är nu viktigare än någonsin. Beställ gärna en extra bunt av Världshorisont och dela ut den till intresserade eller lägg en tidning i närmaste väntrum! Skicka din beställning till: varldshorisont@fn.se!


Kommande teman
Nr 1/22: Bistånd
Nr 2/22: Miljö och klimat

Publicerad: 2022-01-07

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer