"Our Common Agenda" #3 2022

Läs Världshorisont #3 här

ETT LEVANDE SAMTAL OM FN AnnaLena Karlsson Andrews


NOTISER
UNDP:S ÅRSRAPPORT: NIO AV TIO LÄNDER BACKAR
FN-RAPPORT OM ÖVERGREPP I XINJIANG
GOD MILJÖ ERKÄND SOM RÄTTIGHET
VOLKER TÜRK NY MR-CHEF
USA ÅTERGÅR TILL RESTRIKTIV MINPOLICY
SISTE SOVJETLEDAREN DÖD


TEMA
”Our common agenda” AnnaLena Karlsson Andrews
FN-chefens rapport ska rädda världen från sammanbrott

Tre röster om ”Our common agenda” AnnaLena Karlsson Andrews

Hallå där! AnnaLena Karlsson Andrews
Stefan Löfven, tidigare statsminister, som tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia leder FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Armeniens FN-förbund vill få in de unga i maktens korridorer AnnaLena Karlsson Andrews

FN fakta
FN-chefens rapport ska ge ett starkare FN och en bättre värld

”Our common agenda”
– rapportens huvudförslag i korthet och urval arrangerade efter de tolv åtaganden som världens länder gjorde vid FN:s 75-årsjubileum 2020
1. Lämna ingen utanför
2. Skydda vår planet
3. Främja fred och förhindra konflikter
4. Respektera internationell lag och säkerställa rättvisa
5. Sätta kvinnor och flickor i centrum
7. Förbättra det digitala samarbetet
8. Uppgradera FN
9. Säkerställa hållbar finansiering
10. Stärka olika partnerskap
11. Lyssna till och arbeta med unga
12. Vara rustade för olika typer av kriser

Det här kan du gör:
Diskutera FN på FN-dagen!
Lär dig mer om de globala målen!
Ta in världen i klassrummet!

FN-fakta sid 3/22: Our common agenda. Text: FN och Svenska FN-förbundet, översättning och urval av AnnaLena Karlsson Andrews.
Faktabladet kan beställas gratis upp till 30 ex, porto tillkommer.
E-post: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 · Webb: www.fn.seMisslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan Calle Ljunggren

Krigsförbrytelser i Ukraina Görrel Espelund
Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

ANALYS
Vad blir resultatet efter Stockholm +50? Malin Åberg Aas

Kristina är årets FN-lärare

Ny satsning på grundskola med världskoll AnnaLena Karlsson Andrews


STYRELSEPROFILEN
Tajma Sisic

Landet runt
FN-föreningen i Örnsköldsvik vandrar för flickor Jan-Peter Nilsson
Eskilstuna FN-förening Lyckad världsmiljödag med stort engagemang Calle Ljunggren
Världsmiljödagen i Kungsbacka


På gång
FN-frågor på bokmässan
Höstens digitala B-kurser
Är din kommun med i Glokala Sverige?
Inspirationsträffar
Webbutbildning om Agenda 2030
Personalnytt
Internationella praktikanter

”Our common agenda” – en gyllene nyckel Annelie Börjesson

Publicerad: 2022-11-15

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 1

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022

Äldre resuméer