Tema: Mark 2-3/2015

Tidskriften Mana. Tema: Mark 2-3/2015

I Mana tema Mark utforskar vi skärningspunkter mellan rasism, markägande och exploatering av naturresurser som gömmer sig under jordskorpan. Olja, metaller och gaser som uppfattas som skatter av stater och företag blir ofta en förbannelse för urfolk som bor och verkar i markerna. Förändrade markvärden har genom historien lett till stöld av marker och till fördrivning av fattiga och grupper som rasifieras eller ses som ”de andra” i nationen. Men marken är även en ytterst konkret startpunkt för gemenskap och motstånd, och temat ska också läsas som en rapport från några av de många kamper kring ägande och exploatering av mark som pågår just nu.

För att begränsa detta enorma fält har vi den här gången inte tittat på mellanstatliga konflikter om mark och territorier, och inte heller på de många självständighetskamper som pågår världen över. Fokus är i stället begränsat till processer av intern kolonialism och olika former av stöld av – och konflikt om – mark inom statsgränser. Texterna visar hur rasismen mobiliseras för att möjliggöra exploatering av naturresurser, eller de värden som genereras av markens geografiska läge. Några av texterna handlar också om kampen för marken – och mot naturförstörande exploatering – som en plattform för återuppbyggnad av de kollektiva identiteter och gemenskaper som under generationer brutits ner av intern kolonialism och förstörelse av land.

I temats första artikel beskriver Carmen Blanco Valer de idéer hon ser som grunden för kamperna mot gruvor som urfolkskvinnor utkämpar runt om i den andinska regionen. Brentin Mock beskriver en politik som i samspel mellan utbredningen av vita amerikaners strandturism och naturförstörande exploatering av kusterna lett till att forna svarta markägare i dag fördrivits till marginaliserade och förorenade delar av kustområdena.
Sara Saleh rapporterar om en kampanj i Australien mot statens beslut att dra in all samhällsservice till en rad aboriginska samhällen. Abigail Sykes ger en överblick över några av de konflikter där samhällen ser sina marker hotade av företag som vill bryta olja och metaller. I Emma Lundströms reportage vittnar samiska röster om kampen mot gruvprojektet i Gállok och hur denna kamp påverkat den samiska rörelsen.
Sist i temat visar Matilda Renkvist Quisbert hur ägandet och användandet av marken blev centralt i kampen om de romska EU-medborgarnas läger i Malmö.

Utöver temat besöker vi en gränsövergång där två aktivister hjälper flyktingar genom Europa. Vi går igenom liver som adopterad, från föräldralös till aktivist och den rasism som drabbar adopterade. Vi gräver i Svenska motståndsrörelsens nya nazistiska parti, vi besöker ett möte om kultur där SD sitter i panelen och vi gör en djupdykning i kurdfrågan i Turkiet, som efter det senaste valet blivit riktigt problematisk.

Dessutom massor av recensioner av anti-rasistisk kultur.

För recensionsexemplar eller mer information om numret kontakta redaktionen red@tidskriftenmana.se

Publicerad: 2015-12-31

Köp Mana
Läs mer om Mana i katalogen
Fler artiklar knutna till Mana
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer