Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige, i Europa, i dag?

Vad är det som håller på att hända med offentligheten i Sverige, i Europa, i dag?

Den franska gruppen Den Osynliga Kommittén publicerade den inflytelserika skriften Det stundande upproret 2007, strax före den senaste ekonomiska krisen tog fart. Nu, efter mängder av uppror världen över, är de tillbaka med den nya boken Till våra vänner. Erik Bryngelsson har översatt och byggt vidare på deras idéer. Charlotte Bydler har tittat närmare på en alltmer populistisk kulturpolitik, och drar paralleller till frågan om yttrandefrihet i ljuset av Charlie Hebdo. Men offentligheten är hotad inte enbart av ekonomiska åtstramningar.

Står konsten i centrum för dagens konstinstitutioner? Lisa Rosendahl uppmärksammar tillsammans med några curatorskollegor hur konstinstitutionernas kris kanske inte bara handlar om minskade resurser, utan också om hur arbetet organiseras.

Är bilder farliga? Sinziana Ravini har granskat relationen mellan vår tids ikonofobi och det identifikatoriska skrattets dilemma i en essä som inkluderar en intervju med Lars Vilks.

Om satirens former är ett sätt att ta tempen på dagens politiska situation, så är sexualitetens och kärlekens status en annan. Frida Sandström har varit på Carlos Mottas utställning For Democracy, There Must Be Love på Röda Sten Konsthall och letar efter en idé om kärlek som ännu inte är kommersialiserad. Den queerfeministiskt informerade konstdiskussionen är i dag vitalare än på länge, något som bland andra Frank bidragit till. Fredrik Svensk har frågat Frank vem hen är.

Är underkastelse den ultimata formen av kärlek och är feminismen och sadomasochismen förenliga? Sinziana Ravini har talat med Lina Mannheimer om hennes film Ceremonin som skildrar den franska författaren och dominatrixen Catherine Robbe Grillet och hennes undersåtar. Nicolas Bourriaud ger sig in i diskussionen om spekulativ realism och antropocen, Graham Harman svarar.

Med utgångspunkt i Asger Jorns komparativa vandalism har Henrik Andersson tittat närmare på vad som händer när en konstnär gör anspråk på att bli konsthistoriker. Patrik Haggren och Mikhail Lylov presenterar möjligheten i en delirisk rationalitet med utgångspunkt i Roger Caillois förslag på en ”diagonal vetenskap”. Magnus Florin gör en skrivbordsarkeologisk djupdykning i berättelser som är på väg in i papperskorgens glömska och Sven-Olov Wallenstein avslutar med att skriva in Swedenborgs begrepp om darrningen i estetikens ursprungshistoria.


Redaktionellt
Sinziana Ravini och Fredrik Svensk

På bordet
Magnus Florin

Demokratin sparar … på det offentliga samtalet
Charlotte Bydler

Empire of Love
Frida Sandström

Intervju med Lina Mannheimer
Sinziana Ravini

The Politics of the Anthropocene
Nicolas Bourriaud

Anthropocene Objects: A Response to Nicolas Bourriaud
Graham Harman

Mobiliseringens och alliansernas tid

Den Osynliga Kommittén: Spår i fragmenten
Erik Bryngelsson

Den komparativa vandalismens öde
Henrik Andersson

Det identifikatoriska skrattet, Lars Vilks och ikonofobins lakejer
Sinziana Ravini

Delirisk rationalitet
Patrik Haggren och Mikhail Lylov

Frank
Fredrik Svensk

Swedenborgs darrning
Sven-Olov Wallenstein

Publicerad: 2015-05-20

Köp Paletten
Läs mer om Paletten i katalogen
Fler artiklar knutna till Paletten
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGNAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer