Med andra ord betraktar översättningskonsten

En av mina viktigaste tidskriftsupplevelser under det senaste året kommer från Med andra ord. Det var poeten och översättaren Niclas Nilssons essä om skrivandets och språkupplevelsens existentiella innebörd (i nummer 57) som var så berörande att jag blev närapå chockad över att något så starkt kunde komma från en så blygsam tidskrift som tjugosidiga Med andra ord.

I Översättarcentrums (ÖC) lokaler med fönster mot gatan, strax intill Nytorget på Söder i Stockholm, sitter Viktoria Jäderling, redaktör på tidskriften, tillsammans med föreningens två övriga medarbetare: Anders Olofsson och Lena Hammargren. Viktoria kom hit år 2005 och genom en halvtidstjänst på ÖC står hon för i princip all planering, artikelbeställning, layout och redigering av Med andra ord. Hon gör intervjuer, skriver notiser och ibland tidningens ledare. De övriga artiklarna beställer hon av översättare och andra skribenter.

Med andra ord (MAO) är en tidskrift om litterär översättning som vänder sig till översättare, men också till en bredare krets litteratur- och språkintresserade. Den kommer ut fyra gånger om året och når Översättarcentrums 340 medlemmar, samtliga litterära översättare, samt ett femtiotal övriga prenumeranter. Dessutom säljer man ett antal lösnummer och skickar ut exemplar till de stora dagstidningarna, och totalt ligger upplagan på 500 ex.

Medan Översättarcentrum i höst firar 30-årsjubileum är dess tidskrift fortfarande tonåring, berättar Viktoria. I mitten av 90-talet startade översättaren Thomas Grundberg ett medlemsblad, ÖC-nytt, som vände sig direkt till föreningens medlemmar och hade en mer intern prägel med kåserier och bryderier om översättningens hantverk. Så småningom bytte ÖC-nytt namn till Med andra ord, och under en period gavs den ut av nätverket Översättarna i Sydsverige (som numera bland annat har den mycket aktiva e-postlistan Ossian, där översättningsfrågor diskuteras och där Grundberg är en av de drivande). I början av 2000-talet gick Med andra ord från medlemstidning i A4-format till en mer professionell tidskrift med längre artiklar, fler sidor och arvoderad redaktör. I ett litet förråd finns arkivet med travar av tidningar från 1995 och framåt. Vi står och rotar bland gamla nummer och det är lätt att se den utveckling som Viktoria talar om: från informellt medlemsblad till kulturtidskrift.


Viktoria Jäderling bläddrar i arkivet.

I händerna på Viktoria Jäderling har MAO genomgått ytterligare förändringar i samma riktning. För Viktoria har det varit viktigt att göra tidskriften öppnare och intressantare för en bredare läsekrets än bara yrkesöversättare. Antalet prenumeranter och sålda lösnummer har också ökat under hennes tid. Hon vill att MAO ska hålla hög redaktionell kvalitet och att texterna ska vara lustfyllda och personligt hållna utan att bli plottriga eller tjatiga, tunga och djuplodande utan att bli akademiska. När Viktoria tog över redaktörsstolen på Med andra ord hade hon redan lång tidskriftserfarenhet, eftersom hon länge frilansat som litteraturkritiker och dessutom varit redaktör på BLM.

Översättares texter om sitt eget arbete tycker Viktoria är som bäst när de har ett generellt perspektiv, som "hur tänkte jag med den här översättningen", snarare än ett detaljperspektiv om varför man valt ett enskilt ord. Ibland kan det dock vara svårt att få tag i de där texterna. Översättare är alltid medvetna om varför de gör saker, mycket mer medvetna än andra yrkeskategorier, tror Viktoria, men de är ofta ovilliga att teoretisera och reflektera kring det egna översättningsarbetet, kanske för att de är så trötta på böckerna när de lämnar dem ifrån sig. Därför har Viktoria ibland haft svårt att hitta skribenter, framför allt kvinnliga.Ett återkommande inslag i tidningen är "Agenten", där någon person på plats i ett annat språkområde tipsar om tre oöversatta författare därifrån. Bland de tidigare agenterna finns Marcel Beyer, Svetlana Aleksievitj och Stig Sæterbakken. Ett annat är "Maos shibboleth" på sista sidan, där en av skribenterna berättar om sitt favoritord. I det senaste numret var det litteraturvetaren Sofie Zettergren som skrev om ordet hjärtnupen.

En ytterligare förändring som Viktoria drivit igenom är att tidskriftens utseende för några år sedan gjordes om med hjälp av en professionell formgivare. Själv hade Viktoria inte mycket erfarenhet av formgivning innan hon började på MAO, men hon har fått lära sig. Hon tycker att det är viktigt med en layout som är snygg och står sig, men har valt att inte lägga pengar på fyrfärg eller andra dyra formdetaljer. Formen ska vara enkel och billig; pengarna vill hon hellre lägga på arvoden.
Med andra ord vill vara enkelt skön.

År 2008 skickade Viktoria ut en läsarenkät per e-post och fick runt 100 svar. De flesta av läsarna svarade väldigt positivt och är nöjda med den nya formen och inriktningen. En del av ÖC:s medlemmar kan dock tycka att tidskriften handlar för mycket om litteratur och för lite om språkfrågor. Viktoria säger att tidskriften fått den inriktningen delvis för att hon själv kommer från litteraturhållet, även om hon givetvis är språkintresserad, och inte själv är översättare.Viktoria funderar mycket på vad som ska ske med tidskriften i framtiden. Ska man förvalta det man har nu eller försöka utvecklas och växa? Omfångsmässigt tror hon att MAO är lagom nu, och innehållsmässigt fyller den sin nisch. Samtidigt lockas hon av tanken på att kunna intressera fler läsare, och kanske ta in längre, större texter.

Svenska Dagbladet kallade MAO "lite undanskymd", i en notis om senaste numret. Sådant är också mitt intryck av tidskriften. Till det yttre enkel, anspråkslös och ganska okänd, och till innehållet överraskande vass och skimrande som bergskristall.

Publicerad: 2009-11-19

Köp Med andra ord
Läs mer om Med andra ord i katalogen
Fler artiklar knutna till Med andra ord
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori MEDIA & SPRÅK


Annons:

Senaste nummer:

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

Äldre resuméer