Låt oss hoppas på gumman Reform

... när gubbarna Jäv är ute ur bilden


Referensgruppen har, mig veterligen, för första gången fått en kvinnlig ordförande. Det är ett viktigt steg. Ett annat kanske viktigare steg är att i Gunilla Kindstrand, frilansjournalist, har referensgruppen fått en ordförande som inte är tyngd av jäv.

Jävstyper som David Karlsson och Arne Ruth är förhoppningsvis historia. Om detta kommer att ändra referensgruppens bedömningar är för tidigt att säga något om. Men frågan är viktig av principiell natur. Jäv leder tankarna till skrå, skrå leder tankarna till ...

Självfallet kommer Kulturrådet inte erkänna att det varit några problem med jävsfrågorna. Det finns alltid en generaldirektör eller någon välbetald kulturbyråkrat som kan rycka ut och likt Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Kulturrådet, och påstå att ”jävsfrågorna hanteras med gott omdöme.”

Uttalanden som detta eller Joe Labero-konster som ”kontinutitet är förnyelse ...” ger en språklig bild av hur otidsenligt statsmakten hanterar sin tidskriftspolitik. Låt oss därför hoppas på lyhördhet vad gäller kritik och förslag till förändringar – och framför allt att vi slipper jävstyngda protokoll. Som detta från 2009:

Fyra ledamöter i referensgruppen har angivit jäv vad gäller handläggningen av ansökningar. Totalt rör det sig om nio tidskrifter, varav två tidskrifter med vardera två ledamöters jäv. En av dessa tidskrifter kommer som ny in i stödformen (200.000 kronor). Fyra tidskrifter får höjt bidrag. Ingen får sänkt. 

Arne Ruth, dåvarande ordförande för referensgruppen, har i fyra fall angivit jäv; en tidskrift får höjt anslag (+ 50.000 kronor), en tillhör bidragstoppen, en tar plats i stödformen (direkt in på nivån 200.000 kronor) och en behåller sin nivå.

Finns mer att önska? 

Jo, kanske att vi som representerar tidskrifter som har en kritisk hållning till stödformen och jäv, slipper att få sänkta bidrag eller inte få bidrag alls. Det  tillvägagångssättet att bemöta kritik har också något omodernt över sig.

Till sist en liten nyhet: Komma erhåller 25.000 kronor från Svenska Akademien. Men vänta nu, är det inte den som delar ut nobelpriset i litteratur och stödjer annan litterär verksamhet av kvalitet? Hur kan denna akademi inte se Kommas litterära tillkortakommanden när referensgruppen med kraft uttalat att tidskriftens publicerade poesi och prosa inte håller måttet?

Men lugn, bara lugn. Kulturrådet och dess referensgrupp kan fortfarande reparera denna ”skada”. Varför inte dra in resterande stöd till Komma. Mota alla litterära uppstickare i grind. Styvnackat fortsätta att neka Aurora bidrag. Göra de tidskrifter med kritisk ton mot stödformen bidragslösa så att tidskriftsträdgården blir tyst och välansad.

Eller törs vi hoppas på något i takt med tiden? Något som vill ge innehåll åt talet om mångfald, fri debatt, förnyelse och kultur i hela landet. För att komma en bit på vägen mot dessa mål lär vandringen bli lättare om vi slipper jävstyngda referensgrupper.

Och då kanske vi får anledning att säga: kudos kur!


Publicerad: 2009-03-09

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer