Nättidskrifterna går vidare

Nättidskrifterna är på väg att ta ytterligare ett steg på vägen mot erkännande och bättre villkor. Nu planerar FSN, Föreningen för Sveriges nättidskrifter, att göra gemensam sak med FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter. FSN kommer med största sannolikhet att läggas ner i början av juni och nättidskrifterna kommer därefter att uppgå i FSK, på ett eller annat sätt.  

– Det har tidvis varit låg aktivitet bland medlemmarna, säger Siri Reuterstrand, som varit ordförande i FSN sedan starten 2003. Folk vill en massa men alla har häcken full med sina tidningar. Det är ingen som orkar driva föreningen, helt enkelt.

Siri Reuterstrand är redaktör för en egen nättidskrift, Alba, och dessutom nybliven ordförande i FSK. Hon menar att det fanns en taktisk poäng i att starta FSN som en egen förening – att visa upp nättidskrifterna som en gemensam grupp för att höja deras status och tillsammans utarbeta en strategi gentemot myndigheter –  men att det nu kanske är dags för de båda föreningarna att gå ihop.

– Jag tycker att vi har uppnått mycket av det vi ville. Nu syns nättidskrifterna i debatten på ett helt annat sätt. O-tidskrift fick stor uppmärksamhet, till exempel, när den valdes till Årets nättidskrift förra året och ingen talar längre nedsättande om tidskrifter som "bara" finns på nätet. Vi blir tagna på allvar av både övrig media och myndigheter; man tar hänsyn till oss vid funderingarna kring såväl press som kulturtidskriftsstöd, även om det inte har gett så mycket i konkret resultat ännu. Numera kan vi också registrera ansvarig utgivare via Radio- och TV-verket.

Ett brev har skickats ut till alla FSN-medlemmar om planerna på sammanslagningen, men ett definitivt beslut kommer att fattas på föreningens årsmöte den 10 juni.

– Ingen har protesterat än så länge, säger Siri Reuterstrand, och det tolkar jag som att nättidskrifterna är med på idén. Det har också länge pågått diskussioner kring en gemensam förening, både inom FSN och inom FSK.

Som bäst grunnar hon och resten av FSN-styrelsen på om nättidskrifterna bör komma in med en gemensam ansökan eller om det är bättre att varje redaktion söker medlemskap var för sig. Fördelen med att söka kollektivmedlemskap är att alla kommer med på tåget, att inga nättidskrifter tappas bort på vägen. En nackdel kan vara att nättidskrifterna skiljer ut sig för mycket om de väljs in som en enda medlem, att de förlorar något av sin nyvunna status i och med att de inte behandlas som de enskilda och särskilda publikationer de faktiskt är.

– Jag vill att nättidskrifterna ska bli en stark del av FSK, säger Siri Reuterstrand. Det vore tråkigt om vi bara försvann i mängden och blev osynliga igen. Men jag tror ändå att det blir så att vi uppmanar alla nättidskrifter att söka medlemskap i FSK var och en för sig. Jag hoppas att så många som möjligt inser värdet av att vara med.

Publicerad: 2007-05-22
Annons:

Senaste nummer:

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

Äldre resuméer