Till en av dessa epitetspådyvlare

Jag läste med intresse intervjun med Carl Henrik Fredriksson, chefredaktör för Eurozine. Men tråkigt nog tvingas jag skriva dessa rader efter att ha läst hans svar på en av frågorna.
Bör partnertidskrifterna röra sig inom det europeiska fältet, ha blicken riktad utåt, eller kan även det provinsiella vara intressant för Eurozine?

– Det är en jättebra fråga. Ett problem är ju att det som skrivs för en europeisk, internationell, läsekrets ofta blir karaktärslöst, utan färg, anonymt. Det produceras massor av sådana förment ”europeiska” texter och dem tycker jag att man ska akta sig för. Samtidigt kan de extremt lokala referenserna ställa till problem, eftersom man måste förklara sammanhang, historia, litterära hänsyftningar, underförstådda överenskommelser ... Det blir en kompromissväg. Men vi försöker! Även om det i slutändan blir svårt att ge stort rum åt det verkligt provinsiella. Jag läser ofta och gärna Komma eller Provins i Sverige, men man stöter på en del praktiska problem om man vill introducera dem för folk i till exempel Turkiet.

Ja, då var den utdelad igen – den provinsiella stämpeln. 

Starta nästan vilken jävla tidskrift som helst norr om Gävle och du riskerar epitetet provinsiell. Varför? Bara därför, egentligen.

Vi tar Komma, som exempel. Samtliga i redaktionen bor i Norrbotten, länet högst upp i tjottahejti, alltså i den yttersta provinsen. Bara det gör oss alltså provinsiella. Men om vi då, som vi gör, ger ut en tidskrift där merparten av de medverkade kommer från södra Sverige (eller om vi skiter blankt i var de medverkande är födda eller bor, bara de skriver bra) är vi då fortfarande provinsiella? Och om denna merpart dessutom i sina texter står fria från, eller är helt oberoende av, ”norrländsk touch”, är vi då fortfarande provinsiella?

Ligger det ”provinsiella” möjligen i att framhärda i att ge ut en tidskrift med Luleå som utgivningsort, och därmed strida mot tingens ordning att riktiga kulturtidskrifter ges ut i storstadsområden? 

Fast det ska erkännas, det finns tunga bevis mot oss. I nr 3/06 publicerade vi dikter av Roger Melin under rubriken Dikter från enklaven, det är väl nästan som provinsen, och därmed har epitetspådyvlarna bevis nog för att hävda att Komma är en provinsiell tidskrift. Eller?

Begreppet provins är lite tricky. Det leder, förleder. Det leder dels till semesterlik tillvaro i Provence. Dels till den svenska statens historiska och koloniala behandling av Norrland. Och mycket därmellan, till exempel att Rosengård och liknande områden mycket väl skulle kunna ses som provinser till det bättre bemedlade Malmö. Och när stockholmarna blir less på 08-vistelsen, lockar då inte provinserna? Åre eller Gotland, beroende på årstid.

Tillbaka till Carl Henriks svar på frågan från tidskrift.nu.

När han ändå betraktar Komma som en provinsiell tidskrift, vad hindrar honom från att exemplifiera med sydsvenska Pequod, västsvenska Ord & Bild eller stockholmska 00TAL?

Vilken hållning har då Komma till provinsen? Ingen alls, faktiskt. Komma är varken en provinsiell eller icke-provinsiell tidskrift. Det är en litteraturtidskrift.

Publicerad: 2007-01-15

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019

Äldre resuméer