Röda rummet 3-06: Socialism i vår tid?

I skrivande stund står det klart. Sverige har fått ett nytt arbetarparti. Och inte nog med det. Partiet har nått en historisk framgång i valet. Detta tidskriftsnummer kommer ut strax innan den nya arbetarregeringen sätter sig vid taburetterna för att börja sitt värv.

Är det en språklig kollaps vi bevittnat, när nu borgerlighetens traditionella klassparti intar den politiska makten under denna beteckning? Nej, menade Göran Greider i en insiktsfull debattartikel, det är bara modern marknadsföring i en tid helt renons på socialistiskt motspråk.

Vad är det som har hänt och hur var det möjligt? Sanningen är ju att det gamla ”arbetarpartiet” som fick lämna regeringsmakten gjorde det efter att ha tömt begreppet på all radikal politisk innebörd. De har bedrivit en politik som med skattereformer, pensionsomläggningar, avregleringar och sociala nedskärningar anpassat sig till den rådande kapitalistiska ordningen. Ökade klassklyftor, arbetslöshet och sociala försämringar har drabbat stora grupper i dess traditionella väljarbas. Därmed bereddes marken för Reinfeldts allians, som skickligt utnyttjade läget.

I en mening har inget förändrats. Den avgörande samhällsmakten ligger nu, liksom före valet, kvar hos den minoritet som äger kapital och kontrollerar storföretag och banker. Men likväl är det som hänt ett politiskt skred som inte får underskattas. För kapitalägarnas makt är inte oinskränkt. Mycket av arbetarrörelsens historiska landvinningar - som kollektivavtal, arbetsrätt och sociala försäkringssystem kvarstår fortfarande - om än naggade i kanten. De ”nya” moderaternas kundanpassning har delvis tvingats acceptera det. Men ingen må tvivla på att dessa moderaters traditionella uppdragsgivare i näringslivet nu förväntar sig att Reinfeldt ska ”leverera” betydligt mer än sänkt A-kassa och slopad avdragsrätt för fackavgiften.

Så nu om inte förr är det allvarligt läge i landet, särskilt som den borgerliga valsegern ackompanjeras av att ett öppet främlingsfientligt parti, Sverigedemokraterna, får starkt röststöd långt in i arbetarleden. Grogrunden för ”lösningar” som på alla plan går tvärs emot rättvisa och solidaritet ökar.

Vad finns då att hoppas på, var återfinns motvärnet? Just när detta skrivs har fackförbundet SEKO signalerat att de kan komma att ta till stridsåtgärder om Reinfeldt gör allvar av A-kasseförsämringen, ett litet ljus i en mörk vardag. SEKO är också en av ännu få fackliga organisationer som – tillsammans med bland annat brukarorganisationer och opinionsgrupper mot privatisering – ingår i det nätverk för rättvisa och gemensam välfärd som började formeras förra året, men ännu bara är i sin linda.

I detta nya reinfeldtska samhällsläge kanske flera fackföreningar kan ansluta sig och börja agera, liksom nya sociala rörelser som i vardagen tar spjärn mot försämringar och privatiseringar. Vågar man hoppas på en bred klassrörelse som tar kamp för rättvisa och solidaritet och fyller dessa ord med kött, blod, svett och tårar istället för att sälja dem till nyspråkliga reklamkampanjer? Ja, det gör man.


INNEHÅLL:

VENEZUELA - varthän samhällsomvandlingen?
Av Gregory Wilpert & Rolf Bergkvist

SIONISMENS FÖRVANDLING - från dröm om fristad till globalpolitikens råskinn
Av Göte Kildén

BAKSIDAN AV DEKOREN - redogörelser från en värld av sexuell konkurrens
Av Roland Paulsen

SYDAFRIKA - folkliga rörelser mot nyliberalismen
Av Linn Hjort

Bokrecensioner:

Hedvig Kalén recenserar antologin "Diagnosens makt - om kunskap, pengar och lidande" (red Gunilla Hallerstedt)

Nils Lindholm recenserar "Al Jazira - en arabisk kanal som skakat om världen" Av Olfa Lamloum

Publicerad: 2006-10-02

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer