Förälskad i Södertälje

En plats av olikheter och kontraster


ur Diaspora nr 14Den tvåspråkiga svensk-serbiska kulturtidskriften Diaspora, som grundades 1998 i Södertälje, utlyste en litterär tävling. Syftet var att de medverkande skulle ge uttryck för sin åsikt om tidskriftens födelseort, Södertälje, med endast tre korta meningar.

På första plats kom pseudonymen Martin Dahl, (Magnus Dahlerus, Uppsala). På andra plats hamnade en prosadikt som har skickats in av pseudonymen Ajliv (ViljaWätte, Järna). Tredjeplatsen tilldelade juryn pseudonymen Framtidshopp (Ulla Bergholm, Järfälla).

- Idén har vi fått från Björn Runebergs En mening om Södertälje ("Södertälje skriver - Antologi för 16 röster"), säger Diasporas chefredaktör Aco Dragicevic. Det är bara en mening men det är ett utmärkt litterärt alster. I tävlingen har Diaspora efterlyst tre meningar och fått ett tjugotal tävlingsbidrag. Kanske är det inte särskilt mycket, men alla bidragen har på sitt sätt ett värde, de är på samma gång korta men fina litterära alster.

Tävlingsbidragen har strömmat in från ett flertal andra orter i Sverige: Visby, Halmstad, Uppsala, Järna, Järfälla och Sköndal, men de flesta bidragen har ändå kommit från Södertälje. Alla dessa beskriver Södertälje som en stad man blir förälskad i, som en första kärlek. Juryn, bestående av författarna Björn Runeberg, Ivan Österblad och Cecilia Valdez från Södertälje, har valt ut de tre bästa tävlingsbidragen.

På första plats kom pseudonymen Martin Dahl, (Magnus Dahlerus, Uppsala). I den haikuinspirerade texten på tre rader, lyfter vinnaren, med små medel och en stor portion humor, fram själva känslan av det mångkulturella. På andra plats hamnade en prosadikt som rör sig från det universella in i det lokala och ut igen, vilket ger liv åt samspelet mellan Södertälje och världen utanför. Avslutningen är ett kort och koncist konstaterande om det som är viktigast, en väl avvägd avslutning. Detta bidrag har skickats in av pseudonymen Ajliv (ViljaWätte, Järna). Tredjeplatsen tilldelade juryn pseudonymen Framtidshopp (Ulla Bergholm, Järfälla). Bidraget, som bär rubriken Södertälje - en passande form, antyder till en början en katastrof, men senare visar sig den hotande explosionen i själva verket vara avlelsen av ett nytt liv, en Södertäljebaby får man förmoda.

- Jag tror att Södertälje är rikt på erfarenheter tack vare det faktum att folk från skilda delar av världen lever sida vid sida här. Det finns endast ett fåtal platser i Sverige som Södertälje, med en mångfald olikheter och kontraster, vilket ger dess invånare en möjlighet att vidga sina kunskaper om andra folkslag och främmande kulturer. Jag tror att Diaspora har lyckats uppnå sitt mål med den första tävlingen. Därför är det min önskan att fortsätta att bidra till en ökad förståelse mellan människor från olika kulturer som är bosatta i Södertälje. På så sätt kan vi leva ett rikare liv tillsammans i den här fina staden. Staden som kan bli "ett föredöme för världen - förvisso inget ofelbart sådant och i all blygsamhet, men dock ett föredöme", som Björn Runeberg skriver i sitt verk om Södertälje, säger Diasporas chefredaktör Aco Dragicevic.

Förstepristagaren i Diasporas tävling vinner en veckas semesterresa till Institutet Igalo i Montenegro vid Adriatiska havet. Institutet Igalo har sedan mer än 300 år tillbaka varit ett populärt resmål för gäster från hela världen, särskilt Norden. Diasporas litterära tävling sponsras av det jugoslaviska flygbolagets JAT Stockholmskontor och Institutet Igalo.

www.dijaspora.nu

Publicerad: 2002-02-06

Köp Diaspora
Läs mer om Diaspora i katalogen
Fler artiklar knutna till Diaspora
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori TIDSKRIFTER PÅ ANDRA SPRÅK


Annons:

Senaste nummer:

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

Äldre resuméer