Peo Rask med ett kommatecken som pratbubbla

Öppet för diskussion

– Aftonbladet säger att de ökar mest i svensk press. Vi har mottot "bökar mest i svensk press".

Peo Rask, kommaredaktör, poet och lulebo, befinner sig i Stockholm för att diskutera nästa tidskriftsbiennal och delta i ett seminarium med fyra andra litteraturtidskrifter. Tidskrift.nu hinner också möta honom på Tidskriftsverkstaden en lördagsförmiddag för att prata om varför Komma behövs.

– Litteraturmarknaden är råkapitalistisk, säger han, och det finns mycket som borde kunna diskuteras. Klimatet för författare är hårt – det finns bara vinnare och förlorare. Det är få som syns och är man inte en av dem riskerar man att bli betraktad som en loser.

Komma fungerar alltså som ett slags forum för författare som inte är nöjda med den rådande ordningen och som vill diskutera sin roll i offentligheten, men fokuserar också på nyskriven och ganska smal litteratur. Man publicerar debutanter på samma villkor som etablerade skribenter och hoppar över de obligatoriska författarpresentationerna.

De fem redaktörerna publicerar också sig själva i tidskriften och det har de fått kritik för från vissa håll.

– Det har kallats "självbespegling", säger Peo, och det verkar som om de norrbottniska tidningarna har haft mest problem med det. Det har aldrig varit särskilt ovanligt att så kallade unglitterära tidskrifter publicerar sina egna redaktörer, men journalisterna ser inte kopplingen bakåt i tiden.

Så ni tänker ta er rättmätiga plats i Komma även i framtiden?

– Ja. Varför skulle vi inte göra det?

Allra första numret av Komma gavs ut i våras, ett andra nummer sprids just nu på långfärdsbussar i Norrbotten och korrekturet till nummer tre ligger i Peos ryggsäck. Inför hösten planeras två skrivarkurser i tidskriftens regi, två poetry slam och ett mentorsprojekt. Dessutom har man nyligen startat ett lyriktorg på nätet för ungdomar. Peo berättar att en annan framtidsplan är att recensera en recensent i tidskriften.

Komma har kallats både modig och bitter. Det verkar vara en allmän uppfattning att 40-åringar inte kan eller bör vara arga och upproriska. I varje fall ska man inte visa det utåt. Peo tror att många hakar upp sig på tidskriftens kritiska ton och har svårt att hantera det.

– Egentligen skiter jag i vad de tycker, säger han, men om man kallar någon för bitter så stänger man dörren för diskussion och debatt.

Publicerad: 2005-09-01

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018

Äldre resuméer