Innehåll #3-4 2022

Läs Iconographisk Post #3-4 2022.

Förord – Editorial Redaktionen
Sedan förra numret har det arbetats länge och intensivt med överflyttningen av ICO, från Åbo Akademi till Lunds universitet. Detta är det första numret som publiceras på den nya plattformen. De tidigare numren ligger tills vidare kvar på sin gamla plats men kommer att finnas tillgängliga även på den nya, där vi efterhand även kommer att kunna lägga ut digitaliserade versioner av årgångarna
före 2014. Anledningen till flyttningen från Åbo till Lund var helt enkelt flera dysfunktioner och ett antal uteblivna programuppdateringar i den förra, som orsakade allt större problem och nu också allvarligt försenade arbetet med överflyttningen. Samarbetet med Åbo kommer i övrigt att fortgå som tidigare men vad gäller själva hemsidan är förutsättningarna radikalt förbättrade, såväl ifråga om publiceringsarbete och design som tillgänglighet och den dokumentation som fordras för ansökningar om vidare finansiering. Bland de nyheter som redan nu introducerats är t.ex. att man kan skifta mellan de olika nordiska språken och engelska.

Innehållet i detta dubbelnummer är hämtat från flera sinsemellan helt olika områden. Den första artikeln är för ovanlighetens skull skriven av en filosof, Per Bauhn, som under titeln ”Osman Hamdi Bey – an Ottoman Orientalist or a Humanist Ottoman?” tar sig an tolkningen av några av konstnärens mest berömda, men samtidigt mest enigmatiska, målningar: ”Mannen med sköldpaddor” (1906) och ”Genesis” (1901). De har tidigare varit föremål för uttolkningar där utgångspunkten varit de europeiska konstnärernas exotism snarare än konstnärens egen bild- och tankevärld. I sin artikel behandlar Bauhn bådadera och aktualiserar därmed också en hel del andra frågor. Bortsett från hur de ikonografiskt relevanta objekten rätteligen tolkas, kan man fråga sig vilken betydelse Hamdis konstnärliga utbildning i Paris – vid samma tid som många av våra nordiska konstnärer – hade för hans egen ikonografi, och vad detta eventuellt kan säga om våra egna ”orientalister” och deras ikonografi? Eller beträffande deras egen ”exotisering” av både främmande kulturer och den egna landsbygden ... (från inledning Iconographisk Post #3-4 2022)


Artiklar

Osman Hamdi Bey – an Ottoman Orientalist or a Humanist Ottoman? Per Bauhn

What is the Difference between Iconography and Semiotics? Lena Liepe

Hakkorset då och nu. Reflexioner utifrån Lars-Ivar Ringboms artikel i Granskaren 1933 Lars Berggren

The Peasant Master-Builders’ Double Cross-Church Merja Härö & Eeva Maija Viljo


Recensioner

John Kraft: Trojas murar. Labyrinter under 3000 år. Badelunda hembygdsförening & P. O. Flodbergs förlag, Västerås 2022. Anders Ödman

Dick Harrison: Tusen år i Uppåkra. En järnåldersmetropols uppgång och fall. Forum, Stockholm 2022. Lars Berggren

Anders Ödman: Borgar i Skåne. Guide till historiska platser. Helium press, Lund 2022. Lars Berggren


Redaktionen tackar kommittémedlemmarna Søren Kaspersen, Elisabeth Andersen och Ragnhild Bø för översättning av texterna till respektive språk.

Publicerad: 2023-08-04

Köp Iconographisk Post
Läs mer om Iconographisk Post i katalogen
Fler artiklar knutna till Iconographisk Post
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN
Fler tidskrifter i kategori HUMANIORA & SAMHÄLLSVETENSKAP


Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer