Botaniskt fjälläventyr, Artdatabanken om rödlistan... #3-4 2020

Klicka här om också du vill ha SBT.

Lagom till midsommar har nu ett nytt nummer av Svensk Botanisk Tidskrift kommit ut till prenumererande medlemmar. Det finns både kortare och längre artiklar om allt från floraväkteri till nya rödlistan och två debattartiklar om släktet Sorbus. Redaktören har valt ut tre artiklar som du kan läsa direkt på webben.

Är du sugen på att leta efter ovanliga växter i fjällen? Johan Rova presenterar ett område på gränsen mellan Pite och Lule lappmark där det finns basiska bergarter i marken och därför en spännande flora. Läs artikeln här.

Varför ökar antalet rödlistade växter och svampar? Tio personer som jobbar på SLU Artdatabanken går igenom olika bakomliggande orsaker till varför det är 140 fler arter på den senaste rödlistan som publicerades i april 2020, jämfört med den tidigare från 2015. Läs artikeln här.

Idag hotas många ängs- och naturbetesmarker av igenväxtning, men det går fortfarande att hitta okända platser där mångfalden fortfarande finns kvar. Anders Jacobson och Per Toräng lyfter fram ett urval av Jordbruksverkets signalarter för ängs- och betesmark i en artikel som du kan läsa här.

Det här och mycket mer kan du läsa om i häfte tre-fyra av Svensk Botanisk Tidskrift volym 114. Tidskriften grundandes redan 1907 och redaktören heter Emil V. Nilsson.Mora Aronsson: Våren då naturen återupptäcktes.

Didrik Vanhoenacker: Svalört är onödigt snygg — Dess vackra blomma behöver egentligen inte vara så stilig.

Ronny Alexandersson: Den bedrägliga nornan — Ronny beskriver nornans pollinationekologi och hur han klistrade små lappar på dess pollenpåsar när han doktorerade på arten.

Emil V. Nilsson: Ängs- och naturbetesmarkernas uppgång och fall — vad är grundorsaken till att gräsmarkernas arter minskar? Läs artikeln här.

Anders Lindholm och Henrik Weibull: Himlabacken öppnar sig —författarna berättar om en dag för biologisk mångfald med Enköpings kommuns parkarbetare.

Emil V. Nilsson: Räkna med floraväktaren — redaktören fick följa med Bengt Stridh när han floraväktade backsippor. Läs artikeln här.

Jan Y. Andersson: Nu anpassar vi floraväkteriet till nya rödlistan —Jan ansvarar för floraväkteriet som styrelseledamot i Svenska Botaniska Föreningen och berättar hur det kan ändras i och med att en ny rödlista publicerats i april 2020.

Anders Jacobson & Per Toräng: Lär dig signalarter för ängs- och naturbetesmark. Anders och Per lyfter fram de signalarter som jordbruksverket tagit fram för ängs- och naturbetesmarker. I artikeln har de tre värdepyramider som kan användas för att rangordna tre olika typer av gräsmark. Läs artikeln här.

Emil V. Nilsson: Vad gör Naturvårdsverket åt att gräsmarkerna minskar? Redaktören intervjuade fem personer från Naturvårdsverket om hur de arbetar för att gynna de kärlväxter och annan biologisk mångfald som är knuten till våra naturliga gräsmarker.

Göran Mattiasson & Emil V. Nilsson: Hur Ojnareskogen räddades och Bästeträsk blir nationalpark. Läs hur det gick till när Svenska Botaniska Föreningen engagerade sig, framför allt genom Göran Mattiasson, i det som vi idag kan konstatera blivit svensk naturvårds hittills största seger.

Erik Kohlström: Upplev jättemöjan — läs den kärleksfulla beskrivningen av den ovanliga jättemöjan som bara finns i två åar i Skåne.

Johan Rova: Upptäck fjällväxterna i Staikas skugga. Johan presenterar ett fjällområde som är spännande för botaniska äventyr på gränsen mellan Pite och Lule lappmark. Läs artikeln här.

Lennart Stenberg och Torbjörn Tyler: Mjukfibbla Crepis Mollis etablerad i Norrbotten — hur gick det egentligen till när arten upptäcktes?

Sebastian Sundberg m fl. Var fjärde växt och svamp är rödlistad — En grupp från SLU Artdatabanken skriver om orsakerna bakom att allt fler svampar, lavar, mossor, alger och kärlväxter är rödlistade. Läs artikeln här.

Emma Enfjäll: Gå på upptäcktsfärd i skogen — Emma visar hur det går till när hon söker efter naturvårdsarter i naturskogar.

Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Ett stort Sorbus eller flera släkten? Författarna bemöter den kritik som Mikael Hedrén och Joel Levin framför angående uppdelning av det traditionella släktet Sorbus.

Mikael Hedrén & Joel Levin: Sorbus — ett släkte. En slutreplik på föregående artikel.

Torbjörn Tyler: Till minne av Thomas Karlsson. Det här är en personlig minnestext med mycket värme och kära minnen om den nyligen bortgångne Thomas Karlsson.

Föreningsnytt. Svenska Botaniska Föreningen har varit med och organiserat Vårkollen, ett medborgarforskningsprojekt i samarbete med SLU. Här presenteras delar av resultatet.

Baksida. Staffan Åström från Jämtlands Botaniska Sällskap presenterar ett naturvårdsfall med en sjö där vattenytan har höjts och dränkt värdefulla arter knutna till de ovanliga kalkbleken som finns på platsen.

Framsidesbild: Slåtter i Mjällbo, Uddebo, södra Västergötland. Foto: Thomas Tranefors

Publicerad: 2020-06-19

Köp Svensk Botanisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Botanisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Botanisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer