Parnass nr 2

Innehåll Parnass nr 2/2002


Agnes von Krusenstjerna av Kerstin Rönnqvisth
Om Agnes von Krusentstjernas uppväxtår i Gävle av Birgitta Svanberg
Enteleki av Anders Ehnmark
Den kvinnliga författarens kropp av rita paqvalén
Agnes von Krusenstjernas elektriska lantliv av Anna Williams
Litterär salong Verner von Heidenstam som konstnär av Lars Normell
Litterära notiser

Om själsstyrka

Agnes Julie Fredrika von Krusenstjerna var sjuklig och dog i cancer 45 år gammal, men hon hann bli en av sin tids märkligaste romanförfattare. Vid sidan av hennes känslighet och skarpa människointresse är tre saker särskilt påfallande: hennes produktivitet och hennes mod, som vittnar om en sällan sedd själsstyrka. Hennes Samlade skrifter i nitton band visar att hon alltid gick mot strömmen och aldrig tvekade om att närma sig onämnbar problematik. Hennes verk har ibland förvarats i ”giftskåp”, stämplade som en själssjuks osedliga utgjutelser. På grund av sin släktskap med författarinnan sjukförklarades hennes briljanta levnadstecknare Olof Lagercrantz av Sven Stolpe i dennes förryckta bok om sitt hatobjekt. Det onda arvet har Stolpe och andra härlett till släkten Hamilton och man har ibland talat om den hamiltonska sjukan som en kaotisk skräck inför det sexuella (vilket stämmer mer in på Stolpe än på Lagercrantz). Min far, som växte upp i samma Geflekvarter som den ett år äldre Agnes, kunde emellertid omvittna hur man i staden högaktade hela landshövdingsfamiljen, och han ansåg för resten av livet att Hugo Hamilton, vid sidan av Malte Jacobsson, var den mest gedigne och geniale landshövding Sverige ägt.

Vår ansvarige utgivare Björn Julén föddes på Kejsarens hotell där Krusenstjerna vistades under sina överretade perioder. Solna sjukhem kallades så efter sin överläkare, psykiatrikern Henry Marcus, och om sin tid på denna privatklinik berättar hon ingående i Tonys läroår, där ett avsnitt bär titeln ”Resa till Kejsarens hotell”. Björns pappa David Th. Julén var läkare där och omnämns med viss fasa som den mörke underläkaren. Det intressanta är att vi här får en inre skildring av en patient som inte vill förtiga utan öppenhjärtigt blottlägga och förstå – och har kraft och själsnärvaro att göra det. Även när hon var intagen var hon till nytta och glädje genom att hela tiden fortsätta sina iakttagelser och förvandla insikter till text. Själv lyckades hon också finna något positivt i själva sjukdomen.

Hon var en kraftfull revoltör i sin tid och i sin familj. Anders Ehnmark härleder en annan släktskap än den föregivet deklinerade och hör i författarinnans tonfall förfadern Erik Gustaf Geijers frimodiga avfall. Om de på många sätt avgörande uppväxtåren i ”Ramstaden” berättar en av våra främsta kännare, Birgitta Svanberg, och den aktualitet Pahlenserien äger framhävs av två av den moderna forskningens spjutspetsar, Rita Paqvalén i Helsingfors och Anna Williams i Uppsala.

Anders Hallengren Redaktionschef

Omslag Parnass: Ava Lagercrantz, 1935, olja på duk

Publicerad: 2002-06-02

Köp Parnass
Läs mer om Parnass i katalogen
Fler artiklar knutna till Parnass
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer