Motsägelsefull syn på småföretagande

Ur Kuba #3 2016 av Manuel E. Yepe

USAs ekonomi kännetecknas av storbolagens absoluta dominans, medan små och medelstora företag har relativt liten betydelse i det ekonomiska systemet. Storbolagen köper systematisk upp de mest framgångsrika företagen. De som inte klarar den överväldigande konkurrensen från storföretagen drivs till konkurs. Så ser monopolkapitalismens utvecklingslagar ut. Man kan säga att storföretag och små firmor är två motpoler i den kapitalistiska utvecklingens oundvikliga motsättning.

Efter överenskommelserna mellan Kubas och USAs regeringar att gemensamt arbeta för en ”normalisering” av förbindelserna, baserat på ömsesidig respekt för båda parters suveränitet, är det därför intressant att USA lägger ner sådan energi på att framstå som en välvillig gynnare av småföretagandet på ön.

Detta kan tydligt ses i de ”spontana” erbjudanden om företagarutbildning som Kubas småföretagare får. Alla nya små och medelstora företag som växer fram på Kuba - som en följd av främjandet av egenföretagande som ett sätt att undvika överbemannade statliga sådana - förmodas följa landets investeringsregler. Men kubaner oroas ofta över vilka som äger dessa småföretag och varifrån deras kapital kommer.

Enligt Susan Crabtree på The Washington Examiner kallade Vita huset nyligen till ett hemligt möte organiserat av gruppen ONG Business Forward, där några av USAs mäktigaste storföretag ingår, för att diskutera förbindelserna med Kuba.

”Som en del av överenskommelserna med företagsvärlden om presidentens program för att normalisera förbindelserna med Kuba kommer Vita huset den 25 maj att stå värd för ett möte med företrädare för små och medelstora företag i hela landet för att informeras om regeringens Kubapolitik”, lydde presidentens kallelse.

Det är märkligt att USAs centralmakt frångår kapitalismens klassiska neoliberala principer för att ingripa i så triviala ärenden, typiska för den primitiva kapitalismen.

Numera motsätter sig de flesta USA-medborgare som besöker Kuba, till skillnad från fram tills nyligen, inte den fientliga isoleringspolitiken mot Kuba. De har utsatts för den globala indoktrineringsprocess som de storbolag som kontrollerar massmedia, utbildning, nöjesvärlden m.m. nyttjar för att strömlinjeforma tänkandet i linje med USA-imperialismens maktelit. Därför genomsyras de av de fördomar som inpräntats i deras medvetande under mer än ett halvsekels fientliga regimskiftespolitik, och likställer kapitalism med demokrati, fastän de ju snarast är varandras absoluta motsats.

Medvetetet eller omedvetet avslöjar de att målet är att skilja Kubas civilsamhälle från den socialistiska staten, med mer eller mindre uppenbara anspråk på att USA ska kunna kontrollera och påverka detta. Dessa ansträngningar fanns redan med i George W. Bush’ ”program för övergång till demokrati på Kuba”, som envist formulerats redan 2003 och sedan 2004-2006, grundade på förslag från sådana som Brookings Institution i USA.

Medelst falska illusioner och fantasier om ”den amerikanska drömmen” försöker de hos de nyblivna kubanska egenföretagarna inplantera föresatsen att till varje pris berika sig, och inte vara en del av den nya ekonomiska modellen i det egna landet eller rätta sig efter de socialistiska myndigheterna. På så vis kommer de till slut att stå helt försvarslösa mot den internationella kapitalismens begär. Precis som Kuba måste respektera den kapitalistiska struktur som råder i USA, med storbolagens överlägsenhet och dess förhållningssätt och metoder, måste supermakten erkänna kubanska socialistiska system och centralstaten roll, där marknaden endast ses som ett redskap för att förverkliga dess uppenbara sociala uppdrag.


Utdrag, redigering och översättning Christine Vaple
Källa manuelyepe.wordpress.com


Publicerad: 2016-10-19

Köp Kuba
Läs mer om Kuba i katalogen
Fler artiklar knutna till Kuba
Fler tidskrifter i kategori GLOBALTAnnons:

Senaste nummer:

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
UtställningsEstetiskt Forum 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-17
Lyrikvännen 5 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

Äldre resuméer