Mer om tidskriftspriser

Organisationerna Sveriges Tidskrifter, Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter och företaget Svenska Publishing-Priset delar årligen ut priser som i många fall är avsedda för tidskrifter. Sveriges Tidskrifter AB delar innevarande år ut elva utmärkelser på vardera 10.000 kr per kategori och därtill kan det finnas ett ytterligare ett, "Det stora tidskriftspriset".
FSK, (Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter) delar ut utmärkelsen Årets svenska kulturtidskrift. Priset bestod 2015 av 40.000 kr och ett konstverk. Pengarna donerades av den litterära akademin Samfundet De Nio.

De mest omfattande priserna delas ut av Kommunikationstävlingen Svenska Publishing-Priset men då är det inte bara frågan om tidskrifter. Tävlingen arrangeras av kunskaps- och informationsföretaget Populär kommunikation. Här finns inga pengar men väl ära och berömmelse, statyett och diplom i potten.
Här finns hela 33 tävlingskategorier och av dessa har 8 kategorier fokus på tidskrifts- och tidningskultur. Här finns också ett stort pris, Stora Publishing-Priset till den som anses bäst av alla under årets tävling. Bland annat så skiljer sig de här priserna genom att någon måste gå in med en anmälningsavgift på 2.490 kr för att kandidera. Man tävlar bara med en utgåva ifall det till exempel är fråga om tryck. Fyra till sju bidrag kan nomineras. Mycket ringas in för hur priset sköts och för de tre huvudkategorierna digitalt, film och print anges ofta nytänkande och verkshöjd som en bedömningsgrund för originalitet. Verkshöjd, ett frekvent begrepp i samband med bedömning av konstverks unicitet och allmänt sett är det bra att en sådan faktor finns tydligt framställd. Det eftersom det så ofta förekommer unika sammanhang för tidskriftsmakarna och tidskriftsframställning. Sedan är med stor sannolikhet anmälningsavgiften till förfång för mindre bemedlade tidskrifter såvida de inte finns någon hemlig gynnare.
Vem som helst kan inte föreslå en kandidat till Publishing-Priset, det står:
• antingen företaget/organisationen (motsvarande)
• eller byrån/konsulten (motsvarande)
• eller ett tryckeri i samråd med uppdragsgivaren
Det är svårt att utröna via FSKs hemsida om vem som får kandidera för en nominering medan det framgår på Sveriges Tidskrifters dito att vem som helst kan föreslå en kandidat.

FSKs pris gör ingen skillnad på webbtidskrift och tryckt. Populär kommunikations och Sveriges Tidskrifters är inne på linjen att delar upp i två separata priskategorier. Sveriges Tidskrifter har också uppdelningen populär- och facktidskrifter. Med fack menas här inte att det skulle handla om fackföreningstidskrifter utan det definieras som yrkes-, organisations- och medlemstidskrifter och med populär tänks "veckotidningar och magasin som finns på den öppna marknaden". När jag hör 'fack' snubblar minnet vid att då jag som barn var åhörare vid släktmiddagar och den ena än den andras författning diskrediterades med "fackidiot". Personer i fråga bedöms inte ha den helhetssyn de själva ansåg sig ha. Inte sällan handlar det om överordna, specialister med samröre till deras arbeten.
Tvivel utan, det är praktiskt med fack, ämnesområde, kategori, genre, disciplin med risk att trillar ner i ett subjekts-objektsrelativerat hål. Yrkes-, organisations- och medlemstidskrifter har som regel specialkompetenser, det är ju det nödvändiga elixiret.

Populärbegreppet används också av Publishing-priset och påpekar att det kommer "av latinets popularis (folklig), som i sin tur kommer av populus (folk)". Med populärt menas också något som är omtyckt, gärna av en massa för att det ska vara folkligt. Ser man till kulturbegreppet som FSKs pris utgår från står inte mängd och massa i blickfånget även om det antagligen inte skadar med uppmärksamhet. Kulturbegreppet omfattar mycket vilket är språkligt påtagligt! Det är hur bekvämt som helst att sätta in det som pre- eller suffix i ett ord vilket inte är svårt att påvisa. Det är också begreppet tidskrift.nu i första hand arbetar utifrån, men visst det är mycket som får plats i 'populärt', 'fack', 'publicering' åtminstone tidskrifter. På FSKs hemsida finns ingen definition av vad som menas med en 'kulturtidskrift'. Kan hända de lutar sig på Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser, där det bland annat står:
kulturtidskrift: en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter.
Tjaha, "inom kultur /.../" inte 'om'? "utrymme för analys och presentation" ska ske 'inom'. Lurigt begrepp eller så som det används just här. Skulle nog kunnat ge ett slags förstånd om det skrivits "utrymme för ämnet analys och presentation"! Kulturtidskrifter kan handla om kultur, men inget om vad kultur är och heller inget om konstarter. Det finns pajas-, trolleri-, kokkonster och en del annat. Det finns drejare som luras och trompe l'oeil måleri med mer. Det kan betraktas som en generös skrivning med ett fokus på konstarterna.

Vad är den "öppna marknaden" som det står. Finns där någon stängd? Tillhör medlemstidskriften den stängda. Måste det kosta för att få höra till den öppna marknaden. Om tidskriften går att läsa on-line eller på bibliotek, är den då att räkna med? Är Internet en marknadsplats, tidskrifters enskilda sajter? Är "öppna marknaden" här tänkt att endast innefatta dagligvaruhandeln, kiosker, bokhandel, museer... I vissa fall krävs medlemskap för att man skall erhålla en organisations eller förenings tidskrift, tillhör den då inte den öppna marknaden? Hur som helst så vill nog tidskriften vara populära eller kanske populärt impopulär, komma med häpnadsväckande idéer och tankar som gör den nödvändig. Man hittar en partner en kompis.

Priser är uppskattat och skulle säkert vara bra med fler. Kanske ett Årets Kantarell, tidskrift nominerad av någon som skrivit en välgrundad motivering som utgår från att ifrågavarande har upptäckt dess betydelse. Eller ett Årets Trots allt, något som avviker från det gängse och kan inte annat!
Sedan är det som så att många tidskrifterna eller deras utgivare som delar ut priser vilket är värt att lyfta, men det är ett annat kapitel väl värt att återkomma till.

Publicerad: 2016-08-01
Annons:

Senaste nummer:

2018-06-12
Bild & Bubbla 213
Bild & Bubbla 214 2018
KLASS 2 2018

2018-06-11
Bild & Bubbla 212

2018-06-10
Tidig Musik 2 2018

2018-06-03
Parnass 2 2018

2018-06-01
Tiden Magasin 1 2018

2018-05-30
Nio-Fem 1 2018

2018-05-28
Kuba 2 2018
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 9 2018

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-03
ponton 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

Äldre resuméer