Artiklar från Cirkeln

Innehåll Cirkeln #4 2020
2021-03-11 ”Prövningens tid” var rubriken på min ledare i Cirkelns juninummer. Det jag skrev då gäller fortfarande. Pandemin påverkar oss alla. Jag vet att ni cirkelledare - i föreningar och grupper - gör ert bästa för att hålla verksamheten flytande. Men så klart kan inget ersätta den gemenskap vi alla längtar efter - umgås, diskutera, göra saker tillsammans. Utöva kultur. Uppleva kultur. Jag tror pandemin varit en ögonöppnare för många av oss, i alla fall är det så för mig. Mycket vi tidigare tog för givet, saknas helt plötsligt. Och då tänker jag inte främst på långväga semesterresor, utan på det mer vardagsnära. Att träffa släkt, vänner och kolleger, utan viruset som en osynlig, ständigt närvarande källa till vaksamhet och oro. Mitt i denna prövning är det viktigt att inte bli lamslagen. I Studiefrämjandet pågår nu ett intensivt framtidsarbete, som vi kallar 2131. Tanken är att staka ut riktningen under de kommande tio åren. Är detta verkligen möjligt, kanske någon undrar. Vad vet vi om världen 2031, när vi nu sett hur allt kan vändas upp och ner på bara några månader... (ur ledaren Cirkeln #4 2020)»

Innehåll Cirkeln #3 2020
2020-11-26 Medierna har i höst rapporterat om misstänkt fusk med statsbidrag till studieförbund. Det handlar om verksamhet på Järvafältet i Stockholm. Frågan utreds nu, och alla detaljer är inte klarlagda. Flera studieförbund är inblandade, även Studiefrämjandet. Vi upptäckte redan förra året felaktigheter i vår interna granskning och offentliggjorde, som enda studieförbund, uppgifterna i februari. Då väckte de inget större medialt intresse, men nu har medierna vaknat. Bland annat har TV4 har rapporterat om händelsen. Studieförbundens verksamhet är mycket stor och bygger på tanken om frihet under ansvar. Utgångspunkten är uppriktiga och tillitsfulla relationer mellan deltagare, grupper, ledare och studieförbund. Det är i grunden positivt, men tilliten får aldrig övergå i naiv blåögdhet inför det faktum att det finns människor som vill tänja på gränserna och även bryta dem. I Studiefrämjandet genomför vi nu en omfattande intern granskning av hela verksamheten. Det är inte första gången oegentligheter upptäcks hos oss. Det får inte ske igen. Det sägs ibland att systemet för att fördela bidrag mellan studieförbunden uppmuntrar till fusk. En ordning där ökad volym, i form av studietimmar och kulturprogram, ger mer pengar, leder till timjakt. I den hetsiga jakten är det lätt hänt att själva grundtanken med folkbildningen hamnar på efterkälken. Jag är den förste att skriva under på fördelningssystemets brister. Det måste göras om. Men på en punkt måste vi vara glasklara. Ett dåligt fördelningssystem kan möjligen förklara oegentligheter. Men systemet, hur bristfälligt det än är, kan aldrig användas som ursäkt för fusk med våra gemensamma skattemedel. Här vilar ett stort ansvar på studieförbunden för att vi - enskilt och tillsammans - minimerar riskerna. I ett samhälle där behoven växer och resurserna är begränsade, är det ingen självklarhet att studieförbunden ska få del av våra gemensamma skattepengar. Så har många kommuner redan resonerat. Staten har inte gjort det. Ännu. (Ledaren #3 2020)»

Innehåll Cirkeln #2 2020
2020-10-21 Att framtiden är oförutsägbar visste vi väl redan, men just denna vår har det blivit påtagligt hur snabbt allt kan ändras. Coronapandemin skakar om hela vårt globala samhälle, och orsakar mycket lidande. Det har också blivit uppenbart att vi människor är sociala varelser. Inte heller det någon nyhet, men först när vi drabbas av den sociala distanseringens långvariga tomhet, står betydelsen av våra vardagliga möten klar för oss. Behovet av social närhet märks på många plan... (ur ledaren Cirkeln #2 2020) »

Innehåll Cirkeln #1 2020
2020-05-15 POLITIKER RÖD TYCKER SI och politiker blå tycker så. De laddar och skjuter iväg sina argument i tv-studion. Matar på med inövade repliker. Givande meningsutbyte eller meningslös pajkastning? Hur ser du på saken? Själv är jag grundligt trött på dessa tre-minutersdebatter. Blir jag klokare? Knappast. Stärkt i min egen uppfattning? Ibland, men med en fadd eftersmak i munnen. Vill inte dras in i en svartvit syn på världen... (ur de inledande orden Cirkeln #1 2020)»

Bildning och Cirkeln
2020-05-04 Thomas Östlund lyfter i artikeln Bildningens mosaik fram frågeställningar rörande bildning. För utbildningar finns väl så konkreta kartor och vad dessa ska leva upp till. Men bildning som så, vad står det för och är det viktigt? Vara en allmänbildad, allmänt orienterad, lärd, polyglott, homo universalis, "know how", doer, med tyst kunskap och så vidare. Egenskaper vi förknippar med bildning. Östlund ringar in ett antal intressant faktorer. Vilka reser sig upp och säger att de är bildade och vilka törstar efter att peka ut bildade människor? Vem vill vara bildad om covid-19, vilket det då finns alla möjligheter till även om det för stunden dräller av obesvarade frågor. Utöver professionen är det ju många som vill hjälpa till och kan det vara på plats att man är lite initierad. Hade varit förträffligt om människor räckt upp handen och kungjort man är en överdängare på alla aspekter om coronaviruset. Så är nu antagligen inte fallet och hade det varit så hade professionen sett det med stark tvivel. »

Innehåll Cirkeln #4 2019
2020-03-14 Åt vilket håll ska Studiefrämjandet gå under tjugotalet? Vilken roll vill vi spela för folkbildningens och Sveriges utveckling? Vilka frågor ska prioriteras? Viktiga frågor som söker sina svar!»

Innehåll Cirkeln #3 2019
2019-11-21 AV HÖSTENS BUDGET från regeringen framgår att staten ger 4 300 miljoner kronor till folkbildningen. Mycket pengar - och ett stort ansvar för oss som får ta del av dem. Riksdagen anger fyra syften med stödet till folkbildningen. Där står bland annat att folkbildningen ska ”göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”. Enligt Studiefrämjandets vision ska vi ”vara en frigörande kraft för människors möjligheter”. Sammantaget kan man alltså säga att Studiefrämjandet ska ”frigöra människors kraft så att de kan påverka sina liv”. Jag ser detta som en nyckeluppgift för oss, värd att ägna både eftertanke och engagemang. INTE MINST ÄR detta viktigt i ljuset av debatten om gängkriminaliteten. Polis och rättsvårdande instanser ska agera kraftfullt när brott begås... (ur ledare Cirkeln #3 2019)»

Innehåll Cirkeln #2 2019
2019-09-20 Om Natur, miljö och djur; Människa och samhälle; Pedagogik och ledarskap; Folkbildning i samhället »

Innehåll Cirkeln #1 2019
2019-08-25 Om Natur, miljö och djur; Människa och samhälle; Kultur; Pedagogik och ledarskap; Folkbildning i samhället...»

Cirkeln #3 2013 Tema: Nya tider
2013-06-26 Administrativa slavar Vi säger ofta att vi inom folkbildningen måste bli bättre på att nå dem som behöver oss mest. Kommer vi att lyckas med vårt uppdrag under de strukturer vi byggt upp och verkar i ida...»

Cirkeln 2 2013
2013-04-25 Tema: Ätbart Ur innehållet: Studiefrämjandebandet: Rosvo Rockers Rosvo Rockers, ett rockabillyband från Överkalix ska snart ge sig iväg till USA för att representera Sverige och svensk musik på The Swed...»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Cirkeln

Annons:

Senaste nummer:

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-04-01
Mimers brunn 1 2020
Mimers brunn 2 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020
Signum 2 2021

2021-03-04
Omkonst v9 2021

2021-03-03
Nordens Tidning 1 2021
Lira Musikmagasin 1 2021

2021-02-28
ponton 4 2020

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-16
Byggnadskultur 4 2020

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

Äldre resuméer