Innehåll Cirkeln #3 2021

Läs som e-tidning

Ängslig tystnad, nej tack! Thomas Östlund Redaktör
I PARALYMPICS DELTAR personer med… ja vadå? Funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariationer? Vad ska man egentligen säga, för att säga rätt?
Efter timmar framför teven förstår jag att de människor det handlar om, alltså de tävlande, har en befriande avslappnad inställning
till detta. Idrottarna använder begreppen i en salig blandning. Jag har till och med hört en och samma person använda alla tre!

SÅ VAD ÄR EGENTLIGEN DET RÄTTA? Det enkla svaret är att det rätta svaret inte finns. De tre begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning och funktionsvariation verkar ha sina förespråkare och motståndare, beroende på vem du frågar. Den som vill grotta
ner sig i tolkningar av ordens innebörder kan googla sig fram till förklaringar och argument för och emot.
När jag frågar Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige, som samlar ett femtiotal funktionsrättsförbund, säger hon
så här: ”Var och en får säga som den vill. Men framför allt är det olyckligt om människor är rädda för att säga fel ord, och därför inte
säger något alls.”

ÄNGSLIGHET SOM LEDER till tystnad, där ligger alltså problemet. Så fortsätt att prata, och använd vilka ord du vill. Och gläds åt
de medaljer som Sveriges paraidrottare erövrade i Tokyo.
Min passion: Möt Hedda Holmberg Thomas Östlund

Folkbildningen & staten Thomas Östlund


Notiser
Klimatpsykologi
Riksrevisionen granskar studieförbunden
Extrastämma Studiefrämjandet
Antisemitism minskar
Hot och hat mot föreningsaktiva
Studiecirklar 2020 – färre deltagare

När samtalet har huvudrollen Daniel Forsberg

Porträtt: Andrea Rodriguez Thomas Östlund

Så här tycker vi! Thomas Östlund

Sunda barn Thomas Östlund

Det händer i höst

Nystart Thomas Östlund

Ledare
Visst är du väl med oss! Andrea Rodriguez

Publicerad: 2021-11-20


Läs mer om Cirkeln i katalogen
Fler artiklar knutna till Cirkeln
Fler tidskrifter i kategori BILDNING & UNDERVISNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer