Innehåll Cirkeln #3 2021

Läs som e-tidning

Ängslig tystnad, nej tack! Thomas Östlund Redaktör
I PARALYMPICS DELTAR personer med… ja vadå? Funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariationer? Vad ska man egentligen säga, för att säga rätt?
Efter timmar framför teven förstår jag att de människor det handlar om, alltså de tävlande, har en befriande avslappnad inställning
till detta. Idrottarna använder begreppen i en salig blandning. Jag har till och med hört en och samma person använda alla tre!

SÅ VAD ÄR EGENTLIGEN DET RÄTTA? Det enkla svaret är att det rätta svaret inte finns. De tre begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning och funktionsvariation verkar ha sina förespråkare och motståndare, beroende på vem du frågar. Den som vill grotta
ner sig i tolkningar av ordens innebörder kan googla sig fram till förklaringar och argument för och emot.
När jag frågar Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige, som samlar ett femtiotal funktionsrättsförbund, säger hon
så här: ”Var och en får säga som den vill. Men framför allt är det olyckligt om människor är rädda för att säga fel ord, och därför inte
säger något alls.”

ÄNGSLIGHET SOM LEDER till tystnad, där ligger alltså problemet. Så fortsätt att prata, och använd vilka ord du vill. Och gläds åt
de medaljer som Sveriges paraidrottare erövrade i Tokyo.
Min passion: Möt Hedda Holmberg Thomas Östlund

Folkbildningen & staten Thomas Östlund


Notiser
Klimatpsykologi
Riksrevisionen granskar studieförbunden
Extrastämma Studiefrämjandet
Antisemitism minskar
Hot och hat mot föreningsaktiva
Studiecirklar 2020 – färre deltagare

När samtalet har huvudrollen Daniel Forsberg

Porträtt: Andrea Rodriguez Thomas Östlund

Så här tycker vi! Thomas Östlund

Sunda barn Thomas Östlund

Det händer i höst

Nystart Thomas Östlund

Ledare
Visst är du väl med oss! Andrea Rodriguez

Publicerad: 2021-11-20


Läs mer om Cirkeln i katalogen
Fler artiklar knutna till Cirkeln
Fler tidskrifter i kategori BILDNING & UNDERVISNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer