Artiklar från Tidig Musik

Tema Vandring
2017-03-19 Nytt år, nya tag, nya möjligheter. Ett sätt att hitta nya utmaningar kan vara att röra på sig, att förflytta sig för att upptäcka nya världar, nya kulturer. Temat för Tidig Musiks första nummer 2017 är VANDRING. På medeltiden var det självklart för en varm kristen att pilgrimsvandra till någon av kristendomens heliga platser. Naturligtvis sjöng och spelade de under vandringen och medan de vilade sina trötta fötter. Erik Ask-Upmark berättar om musiken de förde med sig och fick lära sig i klostren som härbärgerade dem längs vägen. När Gustav Vasa utropades till kung 1523 inleddes en lång period då de svenska hoven lockade musiker, kompositörer, sångare och dansare från sydligare bredd- grader till Sverige för att de skulle vara med och skapa ett svenskt musikliv av kontinentalt snitt. Infödda musiker reste i sin tur - precis som idag, för övrigt - utomlands för att studera och få nya intryck. Anne Reese Willén skriver om in- och utvandrarna som har berikat och byggt upp vårt musikliv. En av utvandrarna var drottning Kristina (med svensk stavning), som avsade sig den svenska kronan 1654, lämnade Sverige, konverterade till katolicismen och bosatte sig i Rom. Idag är vår utvandrade regent i fokus igen här hemma och mer aktuell än någonsin. Anna Kerstin Erlansson berättar om en nystartad Christina-Akademi (med mer internationell stavning) som vill vara en plattform för både vetenskapliga och konstnärliga projekt relaterade till drottningen, firande av hennes födelsedag den 8 december och en ny interaktiv dansföreställning med drottning Kristina i centrum.»

Tema Stad
2016-12-14 Människan har i årtusenden byggt städer. I Johannes uppenbarelse i Bibeln talas det om "en helig stad, ett nytt Jerusalem". Begreppet har genom seklerna inspirerat till otaliga sånger, hymner och berättelser och i detta nummer av Tidig Musik, som har tema STAD, skriver Viveca Servatius om Den himmelska staden.»

Tema Scen
2016-09-10 Höst innebär nystart på många sätt. Ny utbildning, nya utmaningar och nya intryck. Det gäller inte minst alla vars jobb är att stå på en scen och alla som söker sig till olika scener för att få njuta av eller fundera över kulturupplevelser. Teatrar, konserthus och operahus samlar sina styrkor inför höstens alla premiärer och den presumtiva publiken granskar säsongsprogram och konsertkalendarier för att inte missa något. Det är alltså ganska naturligt att årets höstnummer av Tidig Musik har SCEN som tema. »

Frihet
2016-05-26 Så gör vi vårt intåg i sommarhagen. Fjärdarna ligger öppna och dagarna är oändliga. Det ger oss frihet, vilket också är temat för detta sommarnummer av Tidig Musik. Anna Maria Friman har valt att ägna sig åt medeltida musik och skriver i sin artikel om hur synen på och kunskapen om medeltidsmusiken har utvecklats sedan intresset för den väcktes i mitten på förra seklet. Dagens utövare är många gånger välorienterade om den historiska bakgrunden, men känner att medeltidsmusiken ger dem frihet att låta fantasi och idéer flöda/.../»

Mörk
2016-03-10 Vi lever i en mörk tid. Även om vi kan se fram emot allt mer dagsljus under månaderna som kommer finns de mörka krafterna där och gör sig påminda, allt för ofta och allt för högljutt. Temat för årets första nummer av Tidig Musik är just adjektivet "mörk".»

Möte
2015-12-14 Mörkrets makter sträcker ut sina tentakler och vill övermanna oss. Det ska inte lyckas. Vi gör motstånd på alla sätt vi kan och vi som arbetar med kulturtidskriften Tidig Musik gör det genom att hylla mångfalden, samarbetet och det öppna samhällets kulturliv i alla dess schatteringar (ur förordet Nutida Musik #4 2015)»

Tema Salong
2015-09-11 Höstsäsongen drar igång och med den mängder av teaterpremiärer, dansföreställningar, konserter, klubbkvällar och andra evenemang som tävlar om vår uppmärksamhet. För drygt 200 år sedan var utbudet inte lika stort, i synnerhet inte om man tillhörde någon av de mindre bemedlade klasserna. Vid hoven hade det förstås länge funnits musiker och dansare som underhöll furstar och gäster, men runt sekelskiftet 1800 började människor i samhällsskiktet snäppet under de furstliga samlas för att lyssna på uppläsningar, diskutera, spela, sjunga eller lyssna till sång och musik och emellanåt även dansa. Den som "höll salong" var oftast en kvinna. Företeelsen spred sig snabbt från kontinentens metropoler upp till oss i Norden. Eva Öhrström berättar om hur nöjeslivet tedde sig för dem som deltog i en musikalisk salong i Sverige.»

Högt
2015-06-01 Vårens alla begivenheter har passerat revy, sommaren firar sitt intåg på våra breddgrader och Tidig Musiks sommarnummer har temat HÖGT. »

NYA TAG
2015-03-13 Våren nalkas, och efter att ha undkommit nedläggningshotet i december, då allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna var på väg att skära bort nästan 10 hela produktionsstödet till landets kulturtidskrifter, kan vi nu se framtiden an med viss tillförsikt. Vi lär aldrig få veta vad det som var som hände och som fick några politiker att ta sitt förnuft till fånga i absolut sista sekunden, men effekten av deras kovändning är att vi kan fortsätta ge ut Tidig Musik. Därför låter vi detta årets första nummer få temat NYA TAG.»

Tid
2014-12-12 Tema för detta julnummer av Tidig Musik är TID. Det finns ju en intressant tidsaspekt i själva begreppet tidig musik. Musiken är gammal, den har från 300 upp till 1000 år på nacken, men vi spelar den idag och lyssnar på den idag. Därmed är den på ett sätt tidlös. »

Hälsa
2014-10-28 Numrets huvudämne handlar om musikens helande kraft. För vissa är sång och dans väg tillbaka!»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidig Musik

Annons:

Senaste nummer:

2017-05-21
Tiden Magasin 1 2017

2017-05-20
Hjärnstorm 128 2017

2017-05-19
Glänta 1 2017

2017-05-18
Punctum saliens

2017-05-15
UtställningsEstetiskt Forum 2 2017

2017-05-11
Akvarellen 1 2017

2017-05-08
Paletten 307-308 2017
Afghanistan-Nytt 1 2017

2017-05-06
Lyrikvännen 2 2017

2017-05-05
Aiolos 56 2017

2017-05-04
Lyrikvännen 1 2017

2017-05-01
Kuba 1 2017

2017-04-29
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-27
Balder 1 2017

2017-04-26
Nio-Fem 1 2017

2017-04-25
Signum 3
Opera 2 2017
Bokboden 1 2017

2017-04-24
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-23
Medusa 1 2017
10TAL 26 2017

2017-04-22
Geografier 1 2017

2017-04-21
Tydningen 21-22 2017

2017-04-20
Tecknaren 2 2017

2017-04-19
ponton 1 2107

2017-04-18
Ord & Bild 1 2017

2017-04-16
Hemslöjd 2 2017

2017-04-15
Fjärde Världen 1-2/2017
Uppdrag Mission 2 2017

2017-04-13
Bild & Bubbla 208 2017

2017-04-12
Punctum saliens

2017-04-11
Revolution 11 2017
Byggnadskultur 1 2017

2017-04-10
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-07
Aurora 4 2016

2017-04-02
Orgelforum 1 2017

2017-04-01
SocialPolitik 1 2017

2017-03-30
Punctum saliens

2017-03-29
Konstperspektiv

2017-03-28
Galago #125 2016

2017-03-27
Bildkonstnären 1, 2017
Världspolitikens dagsfrågor 3, 2017

2017-03-26
Accent 2 2017

2017-03-21
Magazin Rom 6 2017

2017-03-20
Amnesty Press 1 2017

2017-03-19
Tidig Musik 1 2017
Karavan 1 2017
Artist-run Art Magazine 1 2017

2017-03-18
Populär Astronomi 1 2017

2017-03-17
Signum 2

Äldre resuméer