Artiklar från Tidig Musik

Tema Konsert
2017-06-08 Sommaren nalkas, skolan slutar och semestrarna börjar för de allra flesta. Men många frilansande musiker fortsätter arbeta. För dem innebär sommaren ofta ett pärlband av konserter - det kan vara i samband med festivaler eller i något annat sammanhang. Temat för årets sommarnummer av Tidig Musik är KONSERT. De allra flesta av oss har varit på en konsert och vet hur det känns ur ett åhörar- och åskådarperspektiv. Men hur är det att stå på scenen, att ge en konsert? Ditte Hammar har intervjuar lutenisten Jonas Nordberg, som delar med sig av sina erfarenheter och tankar. Han har gett solokonserter och spelat i kammar- musik- eller orkestersammanhang, men han har även medverkat i sceniska uppsättningar, som förstås innebär andra krav och ger andra upplevelser. Om konsertillgången ur publikens synvinkel och om möjlighe- terna att få konsertera ur musikernas synvinkel handlade panel- debatten FiM-TIDIGT!, som Tidig Musik arrangerade i slutet av mars i år. Avsikten var att få igång en diskussion om hur tidig musik-livet i Sverige står sig i ett internationellt sammanhang, hur den svenska tidig musik-scenen speglas i nationell media, vilket utrymme den tidiga musiken har i utbildningen på alla nivåer och om det finns ett behov av en fast scen och ett nationellt centrum för tidig musik och historisk dans i Sverige. Hillevi Hogman rap- porterar från debatten. En som gav många konserter och föreställningar var Carlo Broschi, kallad Farinelli. Under sin karriär som kastratsångare i 1700-talets Europa fick han uppleva allt från jublande publikmas- sor i stora salonger till en deprimerad kung, vars tungsinne han lyckades lätta något med sin sång. Fredrik Palmqvist berättar om Farinellis ovanliga liv. Även Francesca Caccini gav många konserter. Hon var både sångerska och kompositör, verksam vid Medici-hovet i Florens under första delen av 1600-talet. Hon uppskattades och hyllades av sin samtid och komponerade en mängd verk för olika tillfällen. Tyvärr har inte så mycket av hennes musik bevarats till eftervärlden, men den som finns kvar är fantastisk, skriver Christina Larsson Malmberg. Mängder av musik har förstås försvunnit genom åren, i bränder, jordbävningar, krig eller av andra anledningar. Desto mer intressant är de fynd som bokkonservatorn Fanny Stenback gjorde häromåret i Skara stift: fem musikhandskrifter från reformationstiden, som legat bortglömda i västgötska kyrkor. Professor Mattias Lundberg berättar om fynden, som enligt honom innebär att vi kommer att få skriva om reformationstidens musik- och liturgihistoria. Det finns även musik som har glömts bort, trots att den finns nedtecknad. Justyna Krzyianowska skriver om de kymriska trubadurernas omfattande, idag förlorade, repertoar. Musiken nedtecknades i ett manuskript på 1600-talet, men musikens tradition går tillbaka till 1100-talet och förmodligen ännu längre. Idag tvistar de lärde om hur manuskriptet ska tolkas och om hur musiken faktiskt lät. Eftersom det här är ett sommarnummer är kalendariet och festivalsidorna sprängfyllda av intressanta konserter som det går att njuta av under skollov och semestrar. Vi kan ju sända en tack- samhetens tanke till alla de musiker som ägnar en stor del av sin sommar åt att ge konserter. God läsning i hängmattan, i solstolen, i skuggan av en björk eller varhelst du föredrar att tillbringa sommaren! Redaktionen »

Tema Vandring
2017-03-19 Nytt år, nya tag, nya möjligheter. Ett sätt att hitta nya utmaningar kan vara att röra på sig, att förflytta sig för att upptäcka nya världar, nya kulturer. Temat för Tidig Musiks första nummer 2017 är VANDRING. På medeltiden var det självklart för en varm kristen att pilgrimsvandra till någon av kristendomens heliga platser. Naturligtvis sjöng och spelade de under vandringen och medan de vilade sina trötta fötter. Erik Ask-Upmark berättar om musiken de förde med sig och fick lära sig i klostren som härbärgerade dem längs vägen. När Gustav Vasa utropades till kung 1523 inleddes en lång period då de svenska hoven lockade musiker, kompositörer, sångare och dansare från sydligare bredd- grader till Sverige för att de skulle vara med och skapa ett svenskt musikliv av kontinentalt snitt. Infödda musiker reste i sin tur - precis som idag, för övrigt - utomlands för att studera och få nya intryck. Anne Reese Willén skriver om in- och utvandrarna som har berikat och byggt upp vårt musikliv. En av utvandrarna var drottning Kristina (med svensk stavning), som avsade sig den svenska kronan 1654, lämnade Sverige, konverterade till katolicismen och bosatte sig i Rom. Idag är vår utvandrade regent i fokus igen här hemma och mer aktuell än någonsin. Anna Kerstin Erlansson berättar om en nystartad Christina-Akademi (med mer internationell stavning) som vill vara en plattform för både vetenskapliga och konstnärliga projekt relaterade till drottningen, firande av hennes födelsedag den 8 december och en ny interaktiv dansföreställning med drottning Kristina i centrum.»

Tema Stad
2016-12-14 Människan har i årtusenden byggt städer. I Johannes uppenbarelse i Bibeln talas det om "en helig stad, ett nytt Jerusalem". Begreppet har genom seklerna inspirerat till otaliga sånger, hymner och berättelser och i detta nummer av Tidig Musik, som har tema STAD, skriver Viveca Servatius om Den himmelska staden.»

Tema Scen
2016-09-10 Höst innebär nystart på många sätt. Ny utbildning, nya utmaningar och nya intryck. Det gäller inte minst alla vars jobb är att stå på en scen och alla som söker sig till olika scener för att få njuta av eller fundera över kulturupplevelser. Teatrar, konserthus och operahus samlar sina styrkor inför höstens alla premiärer och den presumtiva publiken granskar säsongsprogram och konsertkalendarier för att inte missa något. Det är alltså ganska naturligt att årets höstnummer av Tidig Musik har SCEN som tema. »

Frihet
2016-05-26 Så gör vi vårt intåg i sommarhagen. Fjärdarna ligger öppna och dagarna är oändliga. Det ger oss frihet, vilket också är temat för detta sommarnummer av Tidig Musik. Anna Maria Friman har valt att ägna sig åt medeltida musik och skriver i sin artikel om hur synen på och kunskapen om medeltidsmusiken har utvecklats sedan intresset för den väcktes i mitten på förra seklet. Dagens utövare är många gånger välorienterade om den historiska bakgrunden, men känner att medeltidsmusiken ger dem frihet att låta fantasi och idéer flöda/.../»

Mörk
2016-03-10 Vi lever i en mörk tid. Även om vi kan se fram emot allt mer dagsljus under månaderna som kommer finns de mörka krafterna där och gör sig påminda, allt för ofta och allt för högljutt. Temat för årets första nummer av Tidig Musik är just adjektivet "mörk".»

Möte
2015-12-14 Mörkrets makter sträcker ut sina tentakler och vill övermanna oss. Det ska inte lyckas. Vi gör motstånd på alla sätt vi kan och vi som arbetar med kulturtidskriften Tidig Musik gör det genom att hylla mångfalden, samarbetet och det öppna samhällets kulturliv i alla dess schatteringar (ur förordet Nutida Musik #4 2015)»

Tema Salong
2015-09-11 Höstsäsongen drar igång och med den mängder av teaterpremiärer, dansföreställningar, konserter, klubbkvällar och andra evenemang som tävlar om vår uppmärksamhet. För drygt 200 år sedan var utbudet inte lika stort, i synnerhet inte om man tillhörde någon av de mindre bemedlade klasserna. Vid hoven hade det förstås länge funnits musiker och dansare som underhöll furstar och gäster, men runt sekelskiftet 1800 började människor i samhällsskiktet snäppet under de furstliga samlas för att lyssna på uppläsningar, diskutera, spela, sjunga eller lyssna till sång och musik och emellanåt även dansa. Den som "höll salong" var oftast en kvinna. Företeelsen spred sig snabbt från kontinentens metropoler upp till oss i Norden. Eva Öhrström berättar om hur nöjeslivet tedde sig för dem som deltog i en musikalisk salong i Sverige.»

Högt
2015-06-01 Vårens alla begivenheter har passerat revy, sommaren firar sitt intåg på våra breddgrader och Tidig Musiks sommarnummer har temat HÖGT. »

NYA TAG
2015-03-13 Våren nalkas, och efter att ha undkommit nedläggningshotet i december, då allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna var på väg att skära bort nästan 10 hela produktionsstödet till landets kulturtidskrifter, kan vi nu se framtiden an med viss tillförsikt. Vi lär aldrig få veta vad det som var som hände och som fick några politiker att ta sitt förnuft till fånga i absolut sista sekunden, men effekten av deras kovändning är att vi kan fortsätta ge ut Tidig Musik. Därför låter vi detta årets första nummer få temat NYA TAG.»

Tid
2014-12-12 Tema för detta julnummer av Tidig Musik är TID. Det finns ju en intressant tidsaspekt i själva begreppet tidig musik. Musiken är gammal, den har från 300 upp till 1000 år på nacken, men vi spelar den idag och lyssnar på den idag. Därmed är den på ett sätt tidlös. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidig Musik

Annons:

Senaste nummer:

2017-08-15
Contra

2017-08-12
Byggnadskultur 2 2017

2017-08-11
Balder 2 2017

2017-08-07
Medusa 2 2017

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

2017-07-04
Populär Astronomi 2 2017

2017-07-03
Signum 5

2017-07-02
Populär Poesi 33

2017-07-01
Alkohol & Narkotika 3 2017

2017-06-26
Opera 3 / 2017
ponton 2 2017

2017-06-23
Nordens Tidning 2 2107

2017-06-21
Nordens Tidning 1 2017

2017-06-20
Lyrikvännen 3 2017

2017-06-19
Haimdagar 1-2 2017
Med andra ord 91 2017

2017-06-18
Med andra ord 90 2017

2017-06-17
Amnesty Press 2 2017

2017-06-16
Tiden Magasin 2 2017
Kuba 2 2017

2017-06-15
Merdeka och Östtimorinformation 72

2017-06-13
Ottar 2 2017

2017-06-11
Judisk Krönika 1 2017

2017-06-09
Bildkonstnären 2, 2017

2017-06-08
Tidig Musik 2 2107

2017-06-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #33
Contra 2 2017
Magasinet Arena 2 2017

2017-05-31
Kultwatch Maj 2017

2017-05-29
Signum 4
Parnass 2 2017

2017-05-25
Accent 3 2017

2017-05-21
Tiden Magasin 1 2017

2017-05-20
Hjärnstorm 128 2017

2017-05-19
Glänta 1 2017

2017-05-18
Punctum saliens

2017-05-15
UtställningsEstetiskt Forum 2 2017

2017-05-11
Akvarellen 1 2017
Ordfront Magasin 2 2017

2017-05-08
Paletten 307-308 2017
Afghanistan-Nytt 1 2017

2017-05-06
Lyrikvännen 2 2017

Äldre resuméer