Artiklar från Arkitektur

Tema Borätten #8 2016
omslagsbild 2016-12-17 Vi undersöker hur de tillfälliga bostäderna som planeras i Frihamnen Göteborg fungerar som lösning på bostadsbristen. Dessutom får du möta den holländska arkitekten Dick van Gameren - som ger nya perspektiv på social housing.»

Tema konst och arkitektur #7 2016
omslagsbild 2016-11-23 Arkitektur nr 7 har tema konst och arkitektur - och ett tydligt exempel på hur den relationen kan gestaltas är Petra Gipp Arkitekturs tillbyggnad Bruksgården i Höganäs. Vi tog ett snack med Petra Gipp för att ta reda mer på hur man resonerat.»

Tema Stockholm #6 2016
Omslag Arkitektur 2016-09-28 I detta nummer tar vi oss an Stockholms stora och små projekt. I en stad som planerar att växa måste det byggas en hel del. Men vilken stad är det man bygger och för vem? Vi tittar på nya Värtaterminalen av danska arkitektkontoret C.F. Møller, en del i en utvidgning av Stockholms hamnar och på Kungliga Musikhögskolan av AIX Arkitekter, som har rests vid Valhallavägen. Dessutom är Nya Karolinska sjukhuset i Solna snart färdigt och i en essä har forskaren Jesper Meijling skärskådat de ekonomiska processerna bakom satsningen.»

Tema Urban landskapsarkitektur
Tidningen Arkitektur 2016-08-28 I nya numret av Tidskriften Arkitektur ser vi på Sigurd Lewerentz arkitektur med nya ögon. Vad är det som gör just honom så relevant i en tid som vår?»

Arkitektur 4/2016
Arkitektur nr 4 2016 2016-06-07 Nu är det sommar! Med anledning av det besöker vi i Arkitekturs nr 4 ett antal nya svenska fritidshus. Från exklusivare fritidshus som Jonas Lindvalls senaste Villa N1, till Krupinski/Krupinskas Somm...»

Arkitektur 3/2016
Omslag Arkitektur 3/2016 2016-04-21 I detta nummer fokuserar vi på skolor och förskolor - barnens plats i det byggda. Lilla Alby skola har fått en tillbyggnad av Marge arkitekter, i en samtida tolkning av den omgivande tegelarkitekturen. Kollaskolan i Kungsbacka av Kjellgren Kaminsky, en av Sveriges största passivhusskolor, visar hur modern pedagogik och höga miljökrav fått en stark arkitektonisk form. Även Hedlunda förskola i Umeå av Sweco är ett passivhus, det nordligaste med internationell certifiering. Vi träffar Jonas Kjellander, arkitekten som har fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete med barnperspektivet i projektets arkitektur. Att ge plats för barnen när städerna växer och förtätas är idag en stor utmaning. Det höga bostadstryck som vi ser i snabbt växande storstäder, med krympande gårdar och ytor för lek, gör att barnen får ta stora konsekvenser av dagens förtätningar. Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson belyser denna problematik och behovet av en framtida stad med höga urbana grundvärden i form av generösa utemiljöer. Dessutom en ny plaskdamm för barn i Sundbyberg samt ett utdrag ur bildberättelsen ”Barndomens arkitektur” av arkitekten Jens Hansson. »

Arkitektur 2/2016
Omslag Arkitektur 2/2016 2016-03-10 Träbyggandet ökar i Sverige. Med ny teknologi talar allt fler om trä som den nya betongen, till och med för riktigt höga hus. De trähus vi visar rör sig mellan ytterligheter. Gustav Appells nya sommarhus på Kolskär och Uppgrenna Naturhus av Green House Living ger timmerhuset en ny plats i samtidsarkitekturen. Samtidigt når träarkitekturen nya höjder - finska OOPEAS prisbelönta flerbostadshus i Jyväskylä är med sina åtta våningar Finlands högsta träbyggnad. Att man med trä kan bygga väggar som andas syns i General Architectures och KODs experimenthus i massivträ, Villa Eder-Hederus. Dessutom besöker vi Praise of Shadows nya butiksinteriör för Aesop, som domineras av böljande träpanel. Samt Mandaworks trälandskap Slussplan i Malmö och Arklabs parvillor av massivträ i tyska Heidelberg. Men inga trähus utan Sveriges stora träfabrik: skogen. Trä är ett material med miljömässiga fördelar - en lokal råvara med potentiellt låg klimatpåverkan. Tyvärr har vi under decennier inte tagit hand om de svenska skogarna och det moderna skogsbruket hotar den biologiska mångfalden. Miljöjournalisten Anna Froster föreslår en mer hållbar virkesproduktion. Träforskaren Camilla Schlyters innovationer är på samma tema: hur svensk hantverkstradition kan hjälpa till att rädda skogen. Även inom svensk design är trä ett ledande material. Här har arbetet med traditionellt hantverk och småskalighet kommit ännu en bit på väg, menar journalisten Ingrid Sommar, som i nya numret spanar in svensk designs senaste trender och tendenser.»

Arkitektur 1/2016
Omslag Arkitektur 1/2016 2016-01-25 Vår heliga kommers Religiösa rum i förändring Inredning som lever farligt Vasakronans vinnande kontor Vävens hemvävda väggar Rum med balans i Tokyo»

Arkitektur 7/2015
Omslag Arkitektur 7/2015 2015-10-29 I detta nummer presenteras den unga arkitekturen. Studenterna har nyss flyttat in i KTHs nya arkitekturskola, signerad Tham & Videgård. Vi granskar det Kasper Salin-prisnominerade projektet i detalj: fasa...»

Arkitektur 6/2015
Omslag Arkitektur 6/2015 2015-09-23 Landet utanför. Så byggs det där Sverige växer som mest Idyllen på Kungsbackas åkrar Täby lyxar till det med torg Skanörs nya skånelängor Åttiotalet ideal i Sollentuna»

Malmö
2015-09-20 Malmö Live heter stadens stora nya satsning. Ett helt kvarter med höghushotell, takbar, konserthus, kongress och bostäder i den gamla hamnen. Vid sidan av Malmö Live står en ny högskolebyggnad och det nya World Maritime University färdigt. Samtliga ritade av danska arkitekter. Malmö fortsätter att skriva på sin framtidshistoria med exklusiv och iögonfallande arkitektur. Lite högre, lite större, lite dyrare.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Arkitektur

Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer