Malmö

Malmö Live heter stadens stora nya satsning. Ett helt kvarter med höghushotell, takbar, konserthus, kongress och bostäder i den gamla hamnen. Vid sidan av Malmö Live står en ny högskolebyggnad och det nya World Maritime University färdigt. Samtliga ritade av danska arkitekter. Malmö fortsätter att skriva på sin framtidshistoria med exklusiv och iögonfallande arkitektur. Lite högre, lite större, lite dyrare.

I nya numret av Arkitektur har vi tittat närmare på husen, politiken och visionerna som bygger bilden av det framgångsrika Malmö. Julia Svensson ser en stad där stadsbyggandet med vackra ord främst hjälper de som redan har att få ännu mer. Carina Listerborn har studerat Malmös idé om en stad där det offentliga och privata flyter samman, där gränserna mellan privat och offentligt upplöses. Hon anar en stad där den kreativas klassen ska navigera och frodas, och en vision om en framgångsrik stad som befolkas av framgångsrika människor.

Vi har också vandrat genom historien om Malmös stora satsningar. En gång för trettio år sedan byggde man också ett nytt konsert- kongress- och hotellkomplex. Och på takbaren i 26-våningshuset Kronprinsen från 1963 anar vi vad som händer med de storartade projekten när tiden går.

Ledare. Därför är svenska städer ojämlika.


NYTT OM ARKITEKTUR
Gatan rymmer inte stadens mångfald. Debatt.

De kravlösa husen. Spårat.

Lounging och stängsel – ord i tiden. Jargong.

Reinier de Graaf om Norra Tornen i Stockholm: Höjden har inget egenvärde. Hur tänkte ni?

TEMA: MALMÖ!
Intro. Malmös verklighet ställer till det för visionen.

Det nya livet. I Malmö Live av schmidt hammer lassen möts kultur och näringsliv.

Akustik i världsklass. Malmös nya konsertsal av shl är en av de bästa.

Experiment i täthet. Malmö Lives nya bostadskvarter.

Hjulens nya kuggar. Lundgaard & Tranberg har ritat Malmö högskolas nya symbolbyggnad.

Goda utsikter. Dan Hallemar och fotografen Katarina Despotovic på historisk vandring från Malmö Live till Kronprinsen.

De djärva språngens stad. Katarina Rundgren reder ut vad som driver Malmös vilja att satsa. Bilder av Katarina Despotovic.

Kreativt klassrum. Essä av Carina Listerborn om det fjärde stadsrummet, Malmös stadsbyggnadskoncept.

Objekt. Vinkelrätt. Kim Utzons tillägg till Tornhuset är en vågad satsning.

SEKTION
Romantisk fasadlek. Villa 180 meter neoromanticism i Stockholm.

BYGGFENOMEN.
Hissen till änglamarken. Takpark i Stockholm. FOJAB.

ARKITEKTURKULTUR
Krönikan. Julia Svensson om arbetet kring Snøhettas bord.

Recenserat. Afrika på Louisiana, Reprogramming the City på Arkdes, Socioekologisk stadsutveckling och Venedigbiennalen.

Vinkel. Medborgarorganisationen som räddar Rom.

Podcast Staden. Om Compton i Los Angeles.

Nästa nummer.

Åsiktsmatrisen.

OMSLAG: Malmö Live med de tre hotelltornen sett från Centralstationen. FOTO ADAM MØRK

Publicerad: 2015-09-20

Köp Arkitektur
Läs mer om Arkitektur i katalogen
Fler artiklar knutna till Arkitektur
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTURAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer