Omslag Arkitektur 6/2015

Arkitektur 6/2015

Landet utanför
Så byggs det där Sverige växer som mest

Idyllen på Kungsbackas åkrar
Täby lyxar till det med torg
Skanörs nya skånelängor
Åttiotalet ideal i Sollentuna

Nya numret av Arkitektur handlar om platserna där Sverige växer som mest: Kranskommunerna. De nya bostäderna byggs allt oftare i orter som ligger strax utanför storstadsregionerna – med längre pendling och lägre priser som följd.

I detta nummr har vi besökt några av dem. I Mölnlycke har man lyckats bygga en ny blandstad och i Täby vill man skapa citymiljö med sitt nya torg. Småhusområdet Skanörs Vångar inspireras av Skanörs gamla fiskesamhälle.

I två reportage, från Kollastaden i Kungsbacka och Sollentuna utanför Stockholm, ser vi hur man försöker förvandla både åker- och industrimark till stadsidyller med parker, torg och gator med nya promenadvänliga namn.

I takt med den här utvecklingen krymper den svenska odlingsmarken – samtidigt som ett ökat intresse för urban odling märks i mer tätbebyggda områden. En kritisk fråga uppstår: när man nu bygger nya samhällen, borde man inte försöka tänka nyskapande då?

Dessutom visar vi en särpräglad villa av Kjellgren Kaminsky och Claesson Koivisto Runes konstgalleri i Texas som går i konstnären Donald Judds fotspår.

Ledare. Att utplåna en stad.

NYTT OM ARKITEKTUR
Bygg en ny, enkel och modern opera! Debatt.

Kasper Salin-priset. De fyra nominerade. Spårat.

Fin-ikea, psychitecture, purple flag – ord i tiden. Jargong.

Ekologisk och social hållbarhet i miljonprogrammet. Vad bör göras?

TEMA: EXURBIA
Intro. Det är i pendlingskommunerna det byggs flest bostäder. I de tidigare sovstäderna odlas en längtan efter småstaden kombinerad med en vilja att bli en stad som aldrig sover. House of Ports arbetar med internetsäkerhet, den runda formen andas kassavalv men öppnar upp sig utåt.

Här odlas idyllen. Ylva Frid och Martin Gustavsson har besökt Kolla Parkstad i Kungsbacka.

Här växer Sverige. Kristofer Sjöholm på Sweco har sammanställt fakta.

Så fick centrum sin stadskänsla. I Mölnlycke har man gjort blandstad av ett förortscentrum.

Det lantligt urbana. Nya bostadsområdet Skanörs Vångar har inspirerats av den gamla skånska fiskebyn.

Down Town Täby. Mellan köpcentrumet och nya bostadskvarter har ett torg av danska Polyform Arkitekter landat.

Återupptäckt åttiotal. Lena From återvänder till sin uppväxtort Sollentuna sombygger nya kvarter.

OBJEKT
Objekt. Ladulek. Kjellgren Kaminskys villa på Bondö i Mölnlycke.

Objekt. Konst under stor himmel. Claesson Koivisto Runes första projekt i USA.

SEKTION
Säker volym. House of Ports, Mölnlycke. Nadén Studio.

Skogsliv i Värmland. Finnskogscentrum, Torsby. Bornstein Lyckefors.

ARKITEKTURKULTUR
Krönikan. Julia Svensson om ArchFilm Lund och det offentliga rummet.

Recenserat. Mats Theselius på Artipelag, utställningar i London, fåglar som bygger och en bok om Aldo Rossi.

Podcast Staden. Om Estrada Courts i Los Angeles.

Nästa nummer.

Åsiktsmatrisen.

OMSLAG: Kollastaden, Kungsbacka. FOTO MARTIN GUSTAVSSONClaesson Koivisto Runes första projekt i USA.
Ett galleri i Marfa, Texas, som placerar in sig
i konstnärsturismen kring Donald Judd.


Publicerad: 2015-09-23

Köp Arkitektur
Läs mer om Arkitektur i katalogen
Fler artiklar knutna till Arkitektur
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTURAnnons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer