Omslag Arkitektur 2/2016

Arkitektur 2/2016

Träbyggandet ökar i Sverige. Med ny teknologi talar allt fler om trä som den nya betongen, till och med för riktigt höga hus.

De trähus vi visar rör sig mellan ytterligheter. Gustav Appells nya sommarhus på Kolskär och Uppgrenna Naturhus av Green House Living ger timmerhuset en ny plats i samtidsarkitekturen. Samtidigt når träarkitekturen nya höjder – finska OOPEAS prisbelönta flerbostadshus i Jyväskylä är med sina åtta våningar Finlands högsta träbyggnad.

Att man med trä kan bygga väggar som andas syns i General Architectures och KODs experimenthus i massivträ, Villa Eder–Hederus.

Dessutom besöker vi Praise of Shadows nya butiksinteriör för Aesop, som domineras av böljande träpanel. Samt Mandaworks trälandskap Slussplan i Malmö och Arklabs parvillor av massivträ i tyska Heidelberg.

Men inga trähus utan Sveriges stora träfabrik: skogen. Trä är ett material med miljömässiga fördelar – en lokal råvara med potentiellt låg klimatpåverkan. Tyvärr har vi under decennier inte tagit hand om de svenska skogarna och det moderna skogsbruket hotar den biologiska mångfalden. Miljöjournalisten Anna Froster föreslår en mer hållbar virkesproduktion. Träforskaren Camilla Schlyters innovationer är på samma tema: hur svensk hantverkstradition kan hjälpa till att rädda skogen.

Även inom svensk design är trä ett ledande material. Här har arbetet med traditionellt hantverk och småskalighet kommit ännu en bit på väg, menar journalisten Ingrid Sommar, som i nya numret spanar in svensk designs senaste trender och tendenser.

Publicerad: 2016-03-10

Köp Arkitektur
Läs mer om Arkitektur i katalogen
Fler artiklar knutna till Arkitektur
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTURAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer