Artiklar från Kritiker

Verklighetsnumret #59 2021
2021-04-19 Rebecca Sands diktjag som har skrivit en självbiografisk dikt ber sin läsare att snälla skilja på verk och person. Vi blir förvirrade, vad är på riktigt? I det här numret ställs Rebeccas diktjag inte till svars för den förvirringen. Istället har vi letat efter texter som lyfter fram att fiktion och verklighet blöder in i varandra. Flera av bidragen är genreöverskridande verk, där det verklighetstrogna och det otroliga snöras tätt samman... (från de inledande orden Kritiker #59 2021)»

Revolt och omsorg i den finlandssvenska litteraturen #4 2020
2021-01-24 Den finlandssvenska litteraturen behandlas ofta med en viss andfåddhet, kanske på grund av det uppdrag den tillskrivits som central kugge i produktionen av finlandssvensk identitet och kultur. I det här numret med tema Revolt och omsorg i finlandssvensk litteratur, har vi haft som mål att förhålla oss till den finlandssvenska litteraturen med “litet svalkande likgiltighet”, för att citera Henry Parland. Hunter Bolin och Sophie Whittemore skriver i essän We Believe in Poetry and We Believe in Revolt (Mask Magazine 10.6.2019) om vägvalen den amerikanska poesin med radikala och politiska förtecken tagit de senaste åren. Uppmaningen till att skriva politisk poesi kommer inte sällan från invändningen att ”poesin inte gör något”, vilket inte nödvändigtvis ska betraktas som ett problem, menar Bolin och Whittemore: att inte göra något är ”en av de svåraste sakerna i dagens ekonomi”. De efterlyser poesi som går bortom självuttryck... (från de inledande orden Kritiker #4 2020)»

«Herskerens nordiske hus» #56 2020
2020-12-01 Kritiker nr. 56, Herskerens nordiske hus, omhandler intersektionalitet eller mangel på samme i vores nordiske samtid. Nummeret har Audre Lordes ikoniske essay "The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House"(Sister Outsider, 1984) som rammesætning. Det vil sige, at alle medvirkende på en eller anden måde har gået i dialog med Lordes essay og tænkning i deres bidrag. Teksterne har dermed fokus på de forskellige vilkår grundet klasse, køn, etnicitet, seksuel orientering m.m., samt konsekvenserne heraf i både personligt og politisk perspektiv. Nummeret giver et bredt billede af og indblik i marginaliserende tendenser og strømninger i samtiden og ikke mindst i forhold til vores litterære praksisser, de litterære offentligheder og medierne.»

Vi ska gå in i erfarenheten oavsett #55 2020
2020-06-15 Kritiker No. 55 samlar poesi och essäer skrivna av fem egyptiska samtida poeter, fyra bosatta i Kairo och en i Kanada, och har sin utgångspunkt i litteraturutbytet <em>Shaerat</em> - ett projekt som vill lyfta översättningens möjligheter och utgöra en mötesplats för poeter, författare och översättare från Sverige och Mellanöstern. Hösten 2018 möttes de egyptiska poeterna Hoda Omran, Ghada Khalifa, Sara Abdeen och Nagat Ali och de svenska poeterna och översättarna Kholod Saghir, Burcu Sahin, Ida Börjel, Sarra Anaya och Anna Jansson i Kairo under en vecka, för samtal om poesi och skrivande i allmänhet, och om de egyptiska poeternas dikter och översättningen av dem i synnerhet. Våren 2019 besökte de fyra poeterna från Egypten Sverige, tillsammans med den egyptiska poeten Iman Mersal, numera bosatt i Kanada. Tillsammans gjorde vi uppläsningar och förde scensamtal om litteratur och skrivande och ämnen som tystnad, arv och revolt... (ur Inledning Kritiker #55 2020)»

Mellom fortid og fremtid #53-54 2019
2020-03-28 I den gjøglete, mesterlige novellen «Goethe dauer» (1985), forteller Thomas Bernhard om Goethe (1749-1832) sitt dødsleie, om den tyske dikterens ønske om å få Ludwig Wittgenstein (1889-1951) på besøk før han dør, fordi Goethe, etter sigende, skriver Bernhard, mot slutten av livet har kommet til å tenke på Wittgensteins tenkning «som den som med ett stod hans egen nærmest, som avløste hans egen; at denne hans egen tenkning, nettopp der hvor det har kommet til en avgjørelse mellom det som Goethe hele livet hadde vært tvunget til å oppfatte og anerkjenne som Her og det som han hele livet hadde oppfattet og anerkjent som Der, til slutt hadde måttet dekkes over, om ikke endog fullstendig tildekkes av Wittgensteins tenkning»... (ur inledningen Kritiker #53-54 2019)»

Frihet #52 2019
2019-12-06 Detta nummer av Kritiker blir det första i tidskriftens historia som undersöker litteraturen utifrån ett urfolksperspektiv. Och eftersom frihet i en nordisk kontext ofta tas för given domineras numret av samiska författare och översättare, men det vänder även blicken mot andra urfolk i världen, exempelvis oji-cree i Kanada, zapoteker i Mexiko och chamoro i Guåhan (Guam). Vårt temanummer sammanfaller med att Unesco i år uppmärksammar urfolksspråk i världen/.../ (ur de inledande orden Kritiker #52) »

Förälskad text #51
omslag 2019-02-20 Text, förälskelse. Redan genom att mejsla ut temat har vi investerat vissa värden och idéer i begreppen: texten som en plats där begär, ömheter, förskjutanden och heartbreaks produceras och organiseras. Förälskelsen som någonting urskiljbart från lusten, besattheten eller solidariteten. Vårt nummer handlar om att förenas och att längta och att fullkomligas och att krossas. Förälskelsen uppfattar vi som den punkt där ömheten blir ett rus; en punkt där konturerna sammansmälter. Texten uppfattar vi som det ständiga spelet mellan motiv och struktur. Det i strukturen som möjliggör specifika motiv; det i motivet som möjliggör urskiljandet av strukturen bakom. I teorin om den språkliga performativiteten, såsom den har utvecklats av bland andra J.L. Austin och Judith Butler, framhålls hur språket inte bara beskriver, (ur inledningen Kritiker #51)»

»ÖVERSÄTTAREN ÄR NÄRVARANDE / ILD VALMUE MÅNE« #49-50
2018-12-30 Matilda Södergran Inledning Janina Orlov Meningen med orden Jens Hjälte Något är mig med hand på penna Hege Susanne Bergan Det nye livet og oversettelsen Carol Maier Kroppen som översättare: inblickar i inblandning (Stycken 1994-2004) Översättning Matilda Södergran Henrika Ringbom En övning i erfarenheten Judyta Preis & Jørgen Herman Monrad Bukovinas kirsebær Alan Asaid Mellan språken. Spår till liminell översättning Magdalena Sørensen Moder, ett bortrivet plåster: cahiers, notebooks, anteckningar Mireille Gansel Ur »Omsetting som sommarbeite (Traduire comme transhumer)« Översättning Margunn Vikingstad»

»Skärvor av ljus trängde in i rummet genom alla möjliga springor« #48
2018-10-20 Förhållandet mellan nation och språk sätts på sin spets i detta nummer av Kritiker som utgår från rumänskspråkig litteratur och litteratur från Rumänien. Titeln är hämtad från en dikt av Svetlana Cârstean, som finns översatt i numret av Daniela Ionescu. Det är dikter som är lika specifika som eviga och som kanske bäst reflekterar detta nummer - om språk och litteratur och kulturer i övergångar, och skärvor av ljus som sipprar in och ut ur dess gränser. Bland Rumäniens omkring tjugo miljoner invånare finns befolkningsgrupper som i första hand talar ungerska, romani eller tyska. Rumänska talas också utanför nationalstaten Rumänien, framförallt i grannlandet Moldavien samt i den stora rumänska diasporan. För att samla texter under beteckningen rumänsk litteratur behöver man därför förhålla sig till både språkliga och geografiska gränser, och läsa översättning genom dessa gränser. I Kritiker no. 48 medverkar: Svetlana Cârstean, Daniela Ionescu, Moni Stanila, Mihaela Drăgan, Zita Moldovan, Mihok Tamas, Dumitru Crudu, Nora Iuga, Ioana Bradea, Aglaja Veteranyi, Max Blecher, Henrik Nilsson, Dan Coman, Andrada Fiscutean, Sorina Vasile, Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Horatiu Sovaiala, Gabriella Eftimie, Arina Stoenescu, Peter F Strassegger, Anna Hedman, Steinar Lone, Inger Johansson, Rebecka Bülow, Fanny Wacklin Nilsson.»

För att korrigera glömskan måste man börja från slutet - hur det än slutar #47 2018
2018-07-01 I början av september 2017 reste några av Kritikers gästredaktörer, Ranwa al-Amasy, Sarra Anaya, Ida Börjel och Kholod Saghir tillsammans med Arazo Arif och Helena Boberg till Algeriet för ett utbyte med poeterna Zineb Laouedj och Samira Negrouche. Även Negrouche kom att ingå i numrets redaktion, och hon lotsade vidare till poeterna Amel Rekaik och Nacera Mohammedi, vars dikter härmed introduceras på svenska. Under resan fördes samtal om den litterära grogrunden i Algeriet, om förutsättningarna för dagens litterära scen och vad som villkorar i synnerhet de kvinnliga poeternas arbete. Det är utifrån dessa samtal som detta nummer av Kritiker har kommit till/.../ ( ur de inledande orden till #47) »

Dramaturgier #45-46
2018-02-26 En vandrare befinner sig i utkanten av en stad. Från utkanten av staden syns staden, dess mönster av vägar och ljus. Vandraren vandrar. Skjul och inhägnader, under husens upplysta fönster. Långsamt förlorar omgiv-ningarna sin fasta kropp. Långsamt förlorar omgivningarna sin fasta kropp av rörelserna i den. Och så uppstår de, mönster efter mönster. Spår blivande minnen/.../ (ur inledningen Kritiker #45-46)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Kritiker

Annons:

Senaste nummer:

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

Äldre resuméer