TEMA: Postmodernism i Putins tjänst

Historien går igen Kristian Gerner
Dagens ryska manipulationer och mytbildningar följer ett mönster som går tillbaka till Lenin. Då som nu vill makten definiera verkligheten.

Inget är på riktigt Peter Pomerantsev
Ryssland driver en postmodernistisk informationskrigföring mot väst. Allt går ut på att förvirra och fördunkla.

Manipulera mera Oscar Jonsson
Den ryska regimens mål är att underminera västs enighet. Både för att bevara den egna makten och för att försvaga Europa och USA.

Språket som storpolitik Per-Arne Bodin
Trots regimens lögner finns ett formidabelt kulturellt kapital i den ryska litterära traditionen från Pusjkin till Solzjenitsyn. Det är det kapitalet som inger hopp för ryska språket och för Ryssland.

Vi måste hålla huvudet kallt Annika Nordgren Christensen
Risken finns att vetskapen om de ryska avsikterna skapar uppgivenhet och rädsla. Sverige måste hävda sina värderingar och lugnt och metodiskt stärka sitt försvar.


Ledare

En alltför tydlig signal om försvaret PJ Anders Linder
Den som tycker att elementarpartikelfysik och tjeckisk grammatik är för enkelt och banalt för att väcka intresse kan med fördel sätta tänderna i försvarets ekonomi.


Samhälle

Berlins nygamla slott Christian Berg
I den tyska huvudstaden återuppbyggs slottet som var säte för Preussens monarker. Den kan bli symbol för livskraften i den tyska demokratin.

I korthet Louise Belfrage
Det är lätt att bli yr av intryck i Tokyo. Med sina 35 miljoner invånare är Stortokyo världens mest tätbefolkade stad. Futuristiska skyskrapor omringar kejserliga vallgravar från 1600-talet. Körsbärsträd och kamelior blommar i skarven mellan nu och då.

I partiets tjänst Anna Brodow Inzaina
På 1970-talet knöt Socialdemokraterna till sig konstnärer och författare och genomförde ett maktskifte i kulturlivet. Banden mellan partiet och kulturen är fortfarande starka.

Ideologiserade identiteter Anders Björnsson
Identitetspolitik drivs av både minoriteter och majoriteter. I en liberal rättsstat är det svårt att tänka sig en värdegrund som omfattas av alla.

Moder Europa Rolf Gustavsson
Ingen tvivlar på att Angela Merkel är Europas ledande politiker. Däremot råder oklarhet över vad som är kärnan i hennes politik.

Vi får vad vi förtjänar MarieLouise Samuelsson
Politiker litar inte på lärarutbildningarna. Ändå anstränger de sig ivrigt för att få mer av något som de samtidigt misstror.


Frizon

Kariktatyrens uppgång och fall Thomas Steinfeld
Karikatyren utmanade länge den bestående ordningen. Idag är den en blek kopia av sitt forna rebelliska jag.

Rural medieidyll krackelerade Margit Richert
Prisbelönta tidskriften Modern Farmer blev snabbt ett måste för en urban medelklass som ville äta och leva autentiskt. Men en krass ekonomisk verklighet kom i vägen.

Väldiga tillgångar PJ Anders Linder
Bilden av Japan målas ofta i dystra färger. Men landet har stora mängder socialt och ekonomiskt kapital och ett nytt hopp om att utvecklingen ska skjuta fart.


Opinion

När de borgerliga blev marxister Lars Anders Johansson
Sveriges välståndsökning vilade på borgerliga dygder som samhällsansvar och lokalt engagemang. Men dagens borgerlighet har accepterat marxismens klassanalys.


Intervju

De nya jihadisterna Fredrik Ekelund
Terrordåden mot Charlie Hebdo blev en chock för det sekulära Frankrike. Ismologen Gilles Kepel konstaterar att en ny generation jihadister etablerat sig i Europa.


Tradition

Constant försvar för friheten Carl Rudbeck
Benjamin Constant har inte fått samma genomslag som Mill eller Tocqueville. Men den liberalism han förespråkade känns ännu påfallande modern.


Civilisation

"Och dess namn var Taifun" Louise Vinge
Evert Taube var tydligt inspirerad av Joseph Conrad, något som ofta har förbisetts.

Den hotade nationalstaten Eli Göndör
Terrorgruppen IS framfart i Irak och Syrien visar den traditionella nationalstatens sårbarhet. Därför känns också Arjuna Appadurais bok Fear of Small Numbers (2006) extra aktuell.

Den omstridde Tranströmer Torsten Rönnerstrand
Mot slutet av sitt liv fick Tomas Tranströmer Nobelpriset, och var allmänt hyllad. Men innan dess kritiserades han av marxister och poststrukturalister.

Dikten och ickten Tommy Olofsson
Paul Celan var en av 1900-talets mest inflytelserika poeter. Nu har hans diktsamling Atemwende kommit i svensk tolkning.

Inträdet i atomåldern Josefin Holmström
I år är det 70 år sedan atombomben föll över Hiroshima. Nyligen kom Eric Schlossers bok Bomben på svenska. Josefin Holmström reflekterar över bombens kulturhistoriska betydelse.

När vi blev liberala Stefan Olsson
Vi borde inte tillmäta ideologiska etiketter ett större intresse än ideologiernas innehåll. Men väldigt ofta tycks vi ändå göra det. Den senaste debatten om vem som har rätt att kalla sig för liberal var när Göteborgs-Posten meddelade att man som ny politisk chefredaktör anställt Alice Teodorescu.

Vår nya folkrörelse Bo G Hall
Under de senaste decennierna har antalet litterära sällskap vuxit explosionsartat.


Recension

Alla uppfinningars många mödrar Håkan Tribell
På regeringens hemsida kan man läsa att vi har ett innovationsråd vars "uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft". Nog hade Stefan Löfven önskat sig en bättre start på detta arbete än att ett antal tunga företagsledare berättade att de inte fann det mödan värt att delta.

Allmänt påbjuden glömska Jojje Olsson
Den snabba utvecklingen i Kina genererar ett intensivt intresse i omvärlden, vilket i sin tur genererar en stor mängd litteratur om det som sker. Jojje Olsson lyfter fram tre centrala, relativt nya verk som tillsammans ger en bild av de mekanismer som styr dagens Kina.

Att ställa frågor till naturen Bengt E Y Svensson
Med den vetenskapliga revolutionen brukar man mena de skeenden som ägde rum inom naturvetenskaperna från cirka mitten av 1500-talet till ungefär sekelskiftet 1600/1700.

Det vackra landet Torbjörn Elensky
Finns det egentligen någon italiensk kultur?

Diktaturens försökskaniner Lisbeth Lindeborg
Tjugofem år efter återförenandet återstår ännu många uppgörelser med den östtyska diktaturen. Då allt fler skyddande murar raseras uppenbaras sanningen om ett land som grundades på en människoföraktande ideologi.

Fattigdomsbevis Sakine Madon
Varför agerar fattiga på ett sätt som gör saker och ting värre för dem själva? Det var en fråga som Linda Tirado, en fattig tvåbarnsmamma i Utah i USA, råkade snubbla över på nätet. Och hon skrev ett inlägg för att förklara varför hon själv äter skräpmat, röker och är fattig.

För Guds skull? Joel Halldorf
Ingen institution eller ideologi har genom historien orsakat mer våld än religionen.

Motsättningarnas man Svante Nordin
Paris gator kantades av 50 000 människor när Jean-Paul Sartre fördes till den sista vilan 1980. Det var som när Victor Hugo eller Émile Zola begrovs. Men det fanns också en känsla, som stärktes efterhand, av att detta var Frankrikes siste store intellektuelle.

När grannens hus brann Bo G Hall
Med Förenta staternas inträde var utgången av andra världskriget i själva verket given. Även om det tog en viss tid var landets överlägsna tillgångar - ekonomiskt, industriellt och militärt - utslagsgivande. Men länge var det ingalunda självklart att USA skulle delta i konflikten.

Parlamentet och domstolen Krister Thelin
Söker man på "mänskliga rättigheter" på Google får man 85 000 träffar, och "human rights" ger 49 200 000. Få begrepp har en sådan positiv innebörd. I likhet med "demokrati" är alla för och ingen emot.

Sånger från andra våningen Hanna Sistek
Det är inte ofta man får ett kvinnligt perspektiv på ett land där kvinnorna lever i männens skugga. Därför är det uppfriskande att läsa den 37-åriga Rafia Zakaria, vars memoarbok om hemstaden Karachi lyfter fram de kvinnor som har format nationen.

Vilka är vi? Jan Söderqvist
Mänskligheten tycks genomgå någon sorts identitetskris för tillfället. Frågan om vari det specifikt mänskliga består och exakt vad som skiljer just människan från de andra djuren i vår herres hage lämnar inte forskarna och tänkarna någon ro. Svaren varierar.


Världens gång

Världens gång Johan Hakelius
Många är med säkerhet de ledamöter av försvarsutskottet som, när något särskilt tråkigt granatgevär kommit på tal, har tagit sin tillflykt till Georg Engelhard Schröders "Ceres eller allegori över elementet jorden".


Debatt

"Invandrarväljare"? Andreas Johansson Heinö
I valdistriktet norra biskopsgården i Göteborg vann Socialdemokraterna mer än hälften av rösterna i riksdagsvalet i höstas. Nästan var femte väljare valde Vänsterpartiet och knappt var tionde Miljöpartiet. Moderaterna och Sverigedemokraterna hamnade strax över spärren medan de tre borgerliga småpartierna fick ungefär en procent vardera.

Falsk matematik Oskar Hagberg, Lund
I Erik W Larssons artikel "Det sociala arvet", i Axess (nr 2/2015) står ekvationen


Krönika

Historien ger honom rätt Benjamin Katzeff Silberstein
Sju år har gått sedan George W Bush lämnade den politiska scenen i USA. Ändå är det som om hans ande aldrig riktigt försvann.


Läs vidare om innehållet i Axess #4 2015

Publicerad: 2015-06-17

Köp Axess magasin
Läs mer om Axess magasin i katalogen
Fler artiklar knutna till Axess magasin
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer