Cajsa och Anna utanför kopparportarna på Östgötagatan

Fokus på flyktingpolitiken

Efter andra världskriget bestämde sig världens regeringar för att alla som flydde och fruktade förföljelse skulle erbjudas skydd av omvärlden. I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 stadgas det i Artikel 14 att "Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse." Artikel 14 är också namnet på en tidskrift, den enda i Sverige som helt ägnar sig åt asylpolitik och migration. Artikel 14 ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, och senaste numret, på temat "Utan papper", har just kommit ut.

Vi träffar två av redaktörerna, Cajsa Unnbom och Anna Waldehorn, på Tidskriftsverkstaden i Stockholm en dag i början av juli. De berättar att de är på gång med att söka nya vägar för att hitta läsare till sin tidskrift. Hittills har de värvat prenumeranter genom att sälja lösnummer på seminarier, på möten och i sammanhang där de tror att folk kan tänkas vara intresserade, som i Almedalen eller på Asyltribunalen. Upplagan är på 1.700 ex och i målgruppen ingår bibliotek, journalister, advokater och politiker.

Hur kommer det sig att ni blev intresserade av flyktingfrågor?

– Jag hade en kompis som var engagerad i Ingen människa är illegal, berättar Cajsa, och jag blev nyfiken och började jobba som stödperson. Där kom jag sedan i kontakt med Sanna Vestin som är redaktör på Artikel 14.

Cajsa var i färd med att utbilda sig till journalist och började skriva för tidskriften. Anna, som också är utbildad journalist, berättar att hennes intresse för flyktingfrågorna väcktes när hon hörde Maria Bexelius föreläsa utifrån sin bok "Kvinnor på flykt", en analys av svensk flyktingpolitik ur ett genusperspektiv, och att hon kom i kontakt med en familj i Lund som gömde sig för att slippa utvisning. Hon var aktiv inom Amnesty, hittade Artikel 14 där och började skriva för tidskriften. Hon är också statsvetare och vid sidan av arbetet med Artikel 14 jobbar hon på ett företag som sysslar med medieanalys.

Hur tycker ni övrig media hanterar de frågor som ni jobbar med?

– Det görs mycket som är bra, säger Anna, men till och med stora tidningar som Dagens Nyheter kan ha svårt att hålla isär begreppen. Man blandar ihop människosmuggling och människohandel, till exempel.

– De politiska besluten borde diskuteras mer, säger Cajsa. Ofta blir det för personcentrerat när det skrivs om flyktingar och asylfrågor.

– Fast så gör ju vi också! säger Anna. Ger utrymme åt en person som får berätta sin historia.

De enas om att de i Artikel 14 helst vill fokusera på politiken men att båda delarna behövs; att det är viktigt att granska beslut och fördjupa sig i lagar och mer övergripande frågeställningar, men att ett enskilt människoöde eller en personlig historia kan ge en annan och mer konkret bild av vad flyktingfrågorna handlar om.

I Sverige sökte drygt 24.000 människor asyl under förra året och mer än en tredjedel av dem kom från Irak. Statistiken på området är snårig och siffror på hur många flyktingar det finns totalt i världen i dag varierar beroende på var uppgifterna kommer ifrån och hur man räknar, men enligt Amnesty är runt 50 miljoner människor på flykt och de flesta av dem flyr inom sitt eget land eller till grannländerna.

– Det är viktigt att komma ihåg att den lilla grupp flyktingar som kommer till Sverige bara är någon promille av alla de flyktingar som rör sig i världen, säger Anna. Ändå ställer Sverige och EU hela tiden upp fler och fler hinder för att stoppa dem, och idag går det i stort sett inte att ta sig hit lagligt om man vill söka asyl.

– Vi har hittills mest riktat oss till flyktingrörelsen med vår tidskrift, säger Cajsa, men det vore kul om fler ville engagera sig i de här frågorna. De får alldeles för lite uppmärksamhet. I valrörelsen, till exempel, kunde flyktingpolitiken ha förts fram mycket mer.

– Vi vill nå alla människor egentligen, säger Anna, inte bara vår målgrupp, men vi har ju inte resurserna. Ju fler som har kunskaper om de här frågorna, desto bättre – det är viktigt att människor kan se kritiskt på politiska beslut.

Provläs gärna Artikel 14 på nätet. Massor av artiklar, båda nyare och äldre, finns utlagda på tidskriftens hemsida.

Publicerad: 2007-07-11

Köp Artikel 14
Läs mer om Artikel 14 i katalogen
Fler artiklar knutna till Artikel 14
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer